Det (daglige) store svigt

Ræson har i dag en kronik af og et interview med Liberalisternes formand, Torben Mark Pedersen, om Venstres “store svigt” i forhold til liberalismen.

Kronikken kunne evt. læses af den finansminister, der mener, at det er en “vital” opgave for staten at eje 39,2 pct. af aktierne i Københavns Lufthavne, eller den politiske ordfører, der nu mener, at efterlønnen bestemt ikke skal afskaffes, fordi den jo er en slags “forsikring”, og at folk har krav på den.

Som jeg tidligere har sagt: Det er den ondelyneme en mærkelig tid, vi lever i.

4 thoughts on “Det (daglige) store svigt

 1. Peter Nedergaard

  Der er ikke noget mærkeligt i Venstres udmeldinger vedr. efterlønnen, når man tager med, at Venstre har lært af god, klassisk politisk teori og derfor ved, at medianvælgeren bestemmer, hvem der har regeringsmagten?Der er heller ikke i finansministerens udmeldinger om salget af lufthavnsaktierne, når man belært af både erfaring og teori ved, at en ekstraindtægt i den nuværende økonomiske situation ville forøge presset i retning af at forøge de offentlige udgifter, hvilket ville være fatalt med en tæt på overophedet økonomisk situation.Tvært imod er de to udmeldinger klog daglig politik.Tvært imod er de to udmeldinger

  Svar
 2. Peter Kurrild-Klitgaard

  Kære Peter,Ad efterlønnen:- Medianvælgermodellen er jo ganske korrekt, når det gælder om at forudse/forklare tendenserne i aktørers adfærd. Men som rettesnor for, hvad en politiker bør gøre, er den jo–i bedste fald–amoralsk og opportunistisk. Hvis nu medianvælgeren var Heinrich Himmler, skulle man så bare affinde sig med det og flytte sig dertil? Eller skulle man prøve at flytte medianvælgeren?- Jeg er aldeles uoverbevist om, at det ville koste regeringen livet at helt eller delvist afskaffe efterlønnen–og endnu mindre ville det koste den livet, hvis den blot argumenterede for det som et mål, som man så desværre ikke kan få igennem, bla-bla-bla … Til gengæld er jeg helt overbevist om, at Jens Rohde med denne (og mandens andre udmeldinger) har sin personligt store andel i, at det er lykkedes for den nuværende regering af flytte medianvælgerens holdninger (til venstre vel at mærke).Ad lufthavnene: Den forstår jeg ikke helt. Kan du uddybe? Hvad skulle være problemet ved (som tidligere foreslået) at bruge et provenu til at nedbringe statsgældende e.l.?Bedste hilsner,Kurrild

  Svar
 3. Peter Nedergaard

  Tak for kommentaren til kommentaren. Mine svar er: 1) Selv om medianvælgermodellen er en ex post-forklaringsmodel, er det vel ikke mærkeligt (eller amoralsk) i, hvis partier – belært af modellens forklaringskraft – anvender den ex ante. Det er da meget klogt. Jeg tror heller ikke, at du skal være bange for i den forbindelse at støde ind i mange Himmler’ere. Det vil snarere være Rohde’ere, som ligger politisk her.2) Der kan være flere forklaringer på, at regeringen ikke netop nu sælger Copenhagen Airport til den i medierne nævnte potentielle køber: a) Prisen var for lav (bl.a. fordi den (endnu) høje lufthavsafgift var fratrukket budprisen. b)Købstidspunktet var uheldigt, fordi en stor sum på bordet nu midt i finanslovsforhandlingerne kunne friste ustandhaftige sjæle i visse partier. c) Regeringen er ideologisk på tilbagetog i forhold tidligere (og bl.a. også i forhold til Nyrup-regeringerne)med hensyn til salg af statsvirksomheder.Jeg hælder mest til forklaring b) og delvis a), men ikke til c).Bedste hilsner,PeterPS. Tak for en intelligent redigeret Blog!

  Svar
 4. Peter Kurrild-Klitgaard

  Kære Peter,Tak for dine kommentarer til mine kommentarer til … 😉 Og tak for venligt PS–det glæder os altid, når folk synes godt om bloggen (og i særdeleshed, når de selv er tænksomme akademikere).Til de enkelte punkter:ad 1) Nej, selvfølgelig kan man da benytte medianvælger-teoremen ex ante som en vejledning i, hvordan man skal opnå/fastholde magten. Men det synes jeg kun styrker min pointe: At det ikke er det eneste alternativ–men til gengæld er det opportunistiske alternativ. Det langt mere oplagte, hvis man ønsker at forandre samfundet, uanset ideologisk farve, må da være at forsøge at påvirke medianvælgeren til at flytte vedkommende tættere på ens eget idealpunkt (snarere end det modsatte). Det var da også, hvad Foghs “værdikamp” ret beset var tænkt som.Ad 2) Jeg tror ikke på din forklaring b). Hvis den skulle have været korrekt, burde finansministeren jo ikke på tidligere tidspunkter have afvist at sælge aktierne, endsige nu afvist det så kategorisk (snarere end at konstruere en ad hoc undskyldning om “dårlig timing”, “bedre muligheder på sigt”, o.s.v. Jeg tror heller ikke på din forklaring a). Man har ikke på noget tidspunkt haft en bedre mulighed for at sælge til en god pris; var der nogensomhelst udsigt til noget bedre, ville det naturligvis have afspejlet sig i markedsprisen på aktierne.Faktum er, at regeringen efter nu fire år på posterne har demonstreret, at man absolut intet problem har med, at staten ejer aktieposter i private, kommercielt baserede virksomheder. Altså c).

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.