Foghs testamente

"Foghs testamente". Det er betegnelsen, som JP hæfter på et nyt udkast til Venstres princcipprogram. Artiklen den 23. april rummer blandt andet følgende citater:

Om alt går efter planen, springer Venstre til efteråret ud som fuldtonede forsvarere af velfærdsstaten. Statsminister Anders Fogh Rasmussen kan dermed aflevere et parti, der i lighed med ham selv har sagt endegyldigt farvel til minimalstaten. Det moderne midtsøgende Venstre bekender sig til det, der med næstformand Lars Løkke Rasmussens ord, kaldes »velfærdsliberalisme.«

Udkastet til et nyt principprogram, som medlemmerne diskuterer frem til sommerferien, er så godt som renset for gammelliberal tænkning om en smal offentlig sektor og et velfærdsnet, der kun skal spændes ud under de allersvageste.

»Det er en fuldhjertet tilslutning til velfærdsliberalismen. Til et velfærdssamfund, der går hånd i hånd med liberale værdier, hvor det enkelte menneske får størst mulighed handlefrihed,« siger næstformand Lars Løkke Rasmussen, der har været koordinator og pennefører på udkastet, der skal behandles på Venstres landsmøde i november.

Lars Løkke Rasmussen ved vel bedst selv, hvad han mener. Så hvis hans ideologi er "velfærdsliberalisme", må man da tro ham. Men prøv så lige engang at læse det nye udkast til Venstres principprogram. Det rummer ikke én eneste omtale af begrebet "velfærdsliberalisme", ejheller noget signal om, at partiet har skiftet principperne ud siden 1995, da det nuværende program blev vedtaget.

I det nye udkast – som først skal vedtages i efteråret – er alle centrale passager præcis de samme som i det nuværende principprogram. Det gælder blandt andet afsnittene om det liberale menneskesyn, om frihed og fællesskab, om frisind, om retten til at leve sit eget liv, om privat ejendomsret.

I det nye udkast har man oven i købet skærpet retorikken ved at slå fast, at "markedsøkonomi er et ubetinget gode" og at "det altid skal kunne betale sig at arbejde". Man har også slettet det afsnit, der handler om, at skattebyrden skal omfordeles fra arbejde til forbrug (nu skal skatten bare ned). Endelig har man slettet afsnittet om, at fællesskabet i det danske samfund bygger på det kristne livssyn.

Det eneste egentlig negative, jeg kan få øje på, består i, at man har slettet sætningen om, at en gradvis sækning af skattetrykket "skal ske ved lavere offentlige udgifter og øget vækst i den private sektor". Nu er det kun den private sektor, der skal trække læsset – og man udelukker dermed, at effektiviseringer i den offentlige sektor kan bruges til skattelettelser.

Man kan ikke bruge Venstres nye principprogram til at påstå, at partiets kurs er ændret. Det nye principprogram er et ekko af det gamle. Det understreger måske blot, at principprogrammer ikke bliver taget særlig tungt når det kommer til stykket. Venstre har jo faktisk ændret politisk kurs i de forgangne ti år – uanset hvad der stod (og fremover kommer til at stå) i principprogrammet.

Ikke desto mindre vil debatten om et nyt principprogram kunne blive generende for Andres Fogh Rasmussens testamente. Prøv lige at forestille jer, at der kommer et ændringsforslag om, at ingen bør betale mere end 50 pct. i skat af sidst tjente krone. Eller at der kommer et ændringsforslag om, at også effektiviseringer af den offentlige sektor kan bidrage til skattelettelser. Hvor vil det være pinligt, hvis Anders Fogh skal sidde på podiet foran flere tusinde delegerede – og stemme nej.

3 thoughts on “Foghs testamente

  1. Pelle Lauritsen

    hehe, det kunne være sjovt hvis han skulle det ;)Mener der ikke : Nu er det kun den _private_ sektor, der skal trække læsset – og man udelukker dermed, at effektiviseringer i den offentlige sektor kan bruges til skattelettelser.I 3. sidste paragraf, sidste sætning?

    Svar
  2. Morten Sørensen

    Jf. avisartiklen, så er “afsnittet, hvor det slås fast, at »central registrering og overvågning af enkeltpersoner skal begrænses,« taget væk.” Det finder jeg også ret negativt, men desværre fint i tråd med Venstres realpolitik.DR. Mephhisto får det til at lyde som en bagatel, at at man har slettet sætningen om, at en gradvis sækning af skattetrykket “skal ske ved lavere offentlige udgifter og øget vækst i den private sektor.” Ved at slette denne centrale sætning “lavere offentlige udgifter” sender man et signal om, at den offentlige sektor har den størrelse, som den offentlige sektor nu en gang skal have – helt i tråd med Lars Løkkes udtalelser til JP.Nu har jeg ikke selv læst udkastet, men hvis Venstre ikke længere kan komme på en eneste opgave, der skal flyttes fra det offentlige til det private, så står det slemt til. I det nuværende vil man privatisere børnepasning (ikke bare lade pengene følge barnet) og arbejdsløshedsunderstøttelse.Sidst men ikke mindst finder jeg det også meget betænkelig, at man vil skrive skattestoppet ind i principprogrammet.I 9 år kritiserede Venstre Nyrup-regeringernes skattepolitik sønder og sammen, hvorefter VK-regeringen med skattestoppet ophøjede slutresultatet til noget, der ikke kan forandres.Et liberalt parti burde have et enkelt skattesystem og lavt skattetryk som mål. Slutresultatet af 90’ernes socialdemokratiske skattepolitik kan ikke være et liberal partis helligste princip.Kan man i øvrigt læse udkastet et eller andet sted på nettet?

    Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.