Er sort arbejde problem eller symptom?

Normalt prøver vi at være med på dagens nyheder, men sommetider er det bare ikke muligt. For mit vedkommende var det ikke muligt i går da jeg først fik læst dagens gratisaviser om aftenen. Når dagens post alligevel handler om en kort debat i gårsdagens Nyhedsavis – som jeg i øvrigt får leveret meget tidligt om morgenen af et bud, der insisterer på at klappe så højt som muligt med brevsprækken – er det fordi den er af mere principiel karakter.

Nyhedsavisen har en gang imellem en pro-et-kontra klumme – to modsatte syn på samme sag. Og i går var sagen eksistensen af sort arbejde i Danmark. Socialdemokraternes skatteordfører John Dyrby argumenterer ikke overraskende for, at “sort arbejde skal bekæmpes”. Han skrev, at problemerne starter “når sort arbejde bliver en sport, som udelukkende har til formål at omgå skattesystemet”, og fremhæver også i bedste socialdemokratiske tradition, at sort arbejde er “en lønpresser uden lige”. Avisens chefredaktør, David Trads, gav ikke overraskende det modsatte synspunkt, som han udtrykte således:

“Problemet er jo et andet – nemlig at vi betaler så høj skat og har så høj en minimumsløn i Danmark, at det er umuligt for almindelige danskere at betale for små serviceydelser, hvis der skulle betales skat af det. Sort arbejde i småskalaen er nødvendigt for at få samfundet til at hænge sammen”

Nyhedsavisens debat i går rejser det helt fundamentale – og særdeles vigtige – spørgsmål, hvorvidt eksistensen af sort arbejde i Danmark er et problem i sig selv eller blot et symptom på dybere fejl i samfundet. Svaret afhænger selvfølgelig til en vis grad af, hvor man står politisk, men kan også anskues stort set apolitisk, jf. Tradses indlæg.

Forestil dig en almindelig dansk familie med to børn, hvor begge forældre er akademikere og derfor som oftest uden ‘almindelig’ arbejdstid. Børnene skal afleveres i skole, hentes fra skole og på den ene eller anden måde passes indtil forældrene har fri fra arbejde. Når det så sker, har forældrene valget mellem at bruge deres tid på hverdagens småting – opvask, rengøring, havearbejde, regnskab osv. – eller for eksempel at bruge lidt tid på deres børn og evt. lave noget ordentlig aftensmad (ikke en selvfølge i dagens Danmark).

Hvor ville denne familie være uden sort arbejde? En studerende til at gøre rent uden regning, en sort børnepasning, måske endda kun en nabo som man har en fast aftale med, en pensionist der for en check i en brun konvolut sørger for at haven bliver passet. De eneste alternativer til sort arbejde, er at købe serviceydelser på det åbne marked. Og som David Trads rigtigt påpeger, er det til en pris som meget få danske familier kan betale. Prisen presses nemlig op af både verdens tungeste beskatning og en meget høj de facto minimums timeløn, som jf. et af mine tidligere indlæg her på stedet kan være højere (sic!) end akademikerforældrenes.

For mit vedkommende er sagen helt klar: Sort arbejde er ikke blot nødvendigt for at få et samfund som det danske til at hænge sammen, i og med at det sikrer, at visse nødvendige serviceydelser faktisk kan købes af dem, der har det største behov for dem. Sort arbejde i Danmark er også moralsk rigtigt, eller i hvert fald ikke moralsk forkert. For hvordan kan man fordømme eksistensen af sort arbejde i et samfund, der på den ene side presser lønstrukturen så tæt sammen, at selv de højest uddannede ofte ikke kan betale for almindelige serviceydelser, mens det på den anden side sikrer sig mod det, S-ordføreren kalder “lønpres”, så lønningerne i servicesektoren og dermed prisen på serviceydelser stiger? På den baggrund er det vel ikke så mærkeligt, at danske kvinder er mere tilbøjelige til at acceptere sort arbejde end mændene?

Danmark har i forvejen meget lidt sort arbejde, delvis på grund af danskernes ærlighed, delvis på grund af systemets tætte overvågning af danskerne. Når man fra forskelligt politisk hold udskriger det eksisterende sorte arbejde som et reelt problem, vidner det om politikernes nogle gange nærmest uendelige tilbøjelighed til ansvarsforflygtigelse. Det sorte arbejde, der findes i Danmark, er ikke moralsk forkasteligt. Det er skabt af den velfærdsstat, som de danske politikere er så glade for. Derfor er det sorte arbejde ikke almindelige danskeres moralske ansvar, men Folketingets medlemmers. Deal with it!

15 thoughts on “Er sort arbejde problem eller symptom?

 1. ML

  Jeg må indrømme, at jeg ikke køber den med, at to akademikere ikke har råd til at betale hvid rengøringshjælp og barnepige.Den holder ikke. Men det vil kunne mærkes, selvfølgelig vil det det. Det virker imidlertid ikke urimeligt, at man skal opveje en rengøringshjælp og en ekstra ferietur over for hinanden. Endelig kan man jo også overveje løsninger som au pair mv. Hvis man er enlig forsøger, så er det en anden snak, men ikke med to fuldtidslønninger.

  Svar
 2. Niels Christensen

  Som så meget andet er det vel ikke særlig interessandt at diskutere sort arbejde i Danmark isoleret set. Hvor stort er omfanget i DK set i sammenligning med andre lande, eks. lande med en mindre beskatning end i DK.Et andet interessandt emne er omfang set historisk.Eks.vil jeg tro at mindst halvdelen af de parcelhuse der blev bygget i min lille hjemstavns by blev bygget under forhold man i dag vil kalde sort.Det er iøvrigt min erfaring – vel ikke overraskende – at prisen på sort arbejde (rengøring) faktisk stiger mere end prisen på hvid i øjeblikket.

  Svar
 3. Peter Risager

  ML:Du skal jo tænke på at når skatten er som den er i dag, så bliver prisen for en times udført arbejde, hvidt, i hvert fald dobbelt så høj som en tilsvarende sort time. Læg oveni at du for selv at tjene til betaling af denne time har tjent dine penge hvidt, så får du at hvis du arbejder to timer, så kan du betale for én (sort), eller en halv (hvidt). Alt dette er under antagelse af en marginal beskatning på 50%.Hvilket incitament giver dette så folk til at arbejde, og blive dygtigere til det de kan? Ikke det helt store skulle man mene, det kan simpelthen ikke betale sig at blive længere på arbejdet, så hellere komme hjem og klippe græs, idet det bedre kan betale sig. Når nu der er så megen snak om hvor vigtigt det er at alle bliver dygtigere og mere innovative, hvorfor er det så at der ikke findes et synderligt incitament for netop at blive bedre?

  Svar
 4. Tarras

  @ML: du forholder dig ikke til det principielle: er sort arbejde et resultat af vort skattesystem eller ej og er sort arbejde samfundsgavnligt eller skadeligt?

  Svar
 5. Hajen

  Jeg er meget enig i Bjørnskovs analyse. Til gengæld er jeg dybt uenig i hans konklusion. Der er ingen tvivl om, at det skattetryk, der ligger på den danske arbejdstagers skuldre kombineret med den meget høje mindsteløn er stærkt medvirkende til udbredelsen af sort arbejde.Det ændrer dog ikke ved det faktum, at sort arbejde er ulovligt – og dermed uetisk. Man kunne jo også overveje, hvor meget skatten rent faktisk kunne sættes ned, hvis alle betalte den skat, de skulle. Dermed bliver sort arbejde ikke kun et symptom på den høje beskatning, men også en årsag til samme.

  Svar
 6. Christian Bjørnskov

  @Hajen: Du er ude på et logisk skråplan her, når du mere eller mindre eksplicit argumenterer for, at bare noget er ulovligt er det også umoralsk. Er abort således umoralsk i nogle amerikanske stater, men ikke andre? Er arbejdsløshed umoralsk fordi Sydafrikas grundlov siger, at folk har ret til et arbejde? Er analsex umoralsk i de lande, der endnu ikke har afskaffet deres sodomilove?I den ideelle situation er lov også moralsk, men som jeg ser det er det er de to ting kun svagt forbundet i de fleste tilfælde.

  Svar
 7. Karsten

  @Hajen: Bortset fra at meget af det sorte arbejde der i dag udføres vil falde bort hvis det skulle forvandles til skattepligtigt arbejde, er det en naiv forestilling at øgede skatteindtægter vil medføre lavere skatter. Hvornår har du sidst set det?

  Svar
 8. Sir-John-Peters

  Svend-Erik Hovmann var dejlig som skatteminister, han er en dejlig rund og glad person. LAISSEZ FAIRE er hans valgsprog, og således skal en skatteminister i det overtakserede Danmark være, mens både Frode og den nuværende indre-missionske Bøvlingbjergtosk giver en dårlig stemning med deres klapjagt på sort arbejde og dermed den lille mand, som har brug for at supplere indtægten for at kunne leve i det overtakserede Danmark med dets rekordhøje moms- og bilafgifts-,isafgifts ,vand- og sodavandsafgift for det ikke skal være løgn.

  Svar
 9. Ole Birk

  Påstanden om, at skattetrykket er forhøjt, fordi der er sort arbejde, er lidt i smag med at diskutere, hvem der kom først: Hønen eller ægget. Næh, lad os få nedsat skattetrykket, så skal I bare se. Hvem gider bekymre sig om at få lavet sort arbejde, hvis skatten generelt 20 procent af indkomsten?

  Svar
 10. Besser

  Påstanden om, at skattetrykket er for højt, fordi der findes sort arbejde, er lidt i smag med at diskutere, hvem der kom først: Hønen eller ægget. Næh, lad os få nedsat skattetrykket, så skal I bare se. Hvem gider bekymre sig om at få udført sort arbejde, hvis skatten generelt 20 procent af indkomsten?

  Svar
 11. Hajen

  @Christian Bjørnskov: Da jeg skrev mit lille indlæg, var jeg ret sikker på, at nogen ville kommentere netop den argumentation. Jeg er på ingen måde ude på et logisk skråplan. Anne Skare Nielsen definerer etik således: “Etik handler om, hvad der er godt, eller rettere hvad der regnes for at være godt. Etik er teoretiske og filosofiske overvejelser vedrørende den rette handlen, og er således grundsætninger for, hvordan man i et samfund mener, at man bør handle indenfor rammerne af hvad der kan lade sig gøre i nuet eller fremtiden, som regel under stærk indflydelse af fortiden….Etik har tillige et stærkt subjektiv element…”Hvorvidt der kan sættes lighedstegn mellem uetisk adfærd og brud på lovgivning må således afhænge af, om lovgivningen opfattes som legitim af og er i overensstemmelse med befolkningens opfattelse af, hvad der er etisk “korrekt”. I et demokratisk land som Danmark, hvor befolkningen udøver en ikke ubetydelig indflydelse på politikerne, er det vel ikke helt forkert at antage, at lovgivningen generelt (ikke nødvendigvis specifikt) afspejler befolkningens opfattelse af tingene. Med andre ord mener jeg at have fuld dækning for at konstatere, at det er uetisk at bryde lovgivningen. Netop fordi, vi via vores demokratiske rettigheder har mulighed for at påvirke lovgivningen. Den rette etiske reaktion på, at skattetrykket er for højt, er derfor ikke at undlade at betale skat, men derimod at stemme på politikere, der vil sænke skatten. @ Karsten: Tjoh, det er måske nok naivt, men vi kan vel godt blive enige om, at sandsynligheden for skattelettelser i hvert fald ikke bliver mindre af, at statens indtægter stiger. At sammenhængen nok ikke ligefrem er lineær, er så en anden sag.

  Svar
 12. Ole Birk Olesen

  Bare for en god ordens skyld: Der er nu to med navnet “Ole Birk”, som kan finde på at kommentere her hos Punditokraterne, og den ovenstående er ikke mig, selvom han bestemt ikke lyder ufornuftig 🙂 Måske min navnebror har et efternavn, han kan bruge, så folk ikke forveksler os? Det skulle vel aldrig være den gode Henriksen?

  Svar
 13. Martin Millard

  Udover at man kan diskutere længe om sort arbejde er en af årsagerne til det høje skattetryk, eller om det omvendt, så må man jo indtil videre (desværre) indfinde sig med det latterligt høje skattetryk.Selvom sort arbejde er ulovligt, vil jeg mene at det udover de allerede nævnte fordele også har den væsentlige fordel, at det på trods af de manglende skatteindbetalinger, hæver den generelle velfærd: mange af de mennesker som får lavet terasse, badeværelse, køkken etc. etc. sort, ville aldrig få lavet det hvis det skulle laves “hvidt” – disse mennesker slipper altså for at rende rundt i mere eller mindre nedslidte badeværelser el.lign. – endnu et argument, om end ikke så hårdtslående som andre, for at en skattelettelse ikke nødvendigvis vil tage livet af velfærdsstaten.

  Svar
 14. Kattekismus

  Sort arbejde er undertrykkende for befolkningen. Den der udfører det, giver sig selv mundkurv på, og mister gradvis sin selvrespekt. Den der lader det udføre udnytter, at der er andre, der vil arbejde for ham, men til dårlig løn. De er begge med til at nedbryde samfundet på længere sigt. Jo mere sort arbejde, jo dyrere bliver det for de mennesker, der går de respektive veje. Det er skruen uden ende, og at sort arbejde skulle hæve den generelle velfærd er en tåbelighed af format.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.