Amerika-valg igen

Denne artikel fra WaPo er endnu et tegn på, at D(emokraternes) sejre ved USA-valget ikke var udtryk for at marginalvælgerne er blevet overbevist om D-partiets ideologi, men at de var trætte af Bush og ikke mindst af, at den R-dominerede Kongres ikke førte R-politik.

Den umiddelbare reaktion på D-sejren var

“I think this is the best environment we’ve had on the issue in quite some time,” said Cassandra Q. Butts, a senior vice president for the pro-immigration Center for American Progress.

Men så viser det sig:

In the days after the election, Democratic leaders surprised pro-immigration groups by not including the issue on their list of immediate priorities. Experts said the issue is so complicated, so sensitive and so explosive that it could easily blow up in the Democrats’ faces and give control of Congress back to Republicans in the next election two years from now. And a number of Democrats who took a hard line on illegal immigration were also elected to Congress.

Intet udelukker en katastrofal indvandringslovgivning, som vil bevare de slette og hindre mulige gode følger af indvandring, såvel lovlig som ulovlig.  Men at det ikke bliver så let at gennemføre eksempelvis en amnesti, som visse D-ledere og aktivister har håbet, er sikkert.

Og lige så sikkert er det, at dette er det store spørgsmål i amerikansk politik i mange år fremover.  For det tredje at den største hindring for en indvandringspolitik, der ikke vil bidrage til at opløse USA, ikke er vælgerne, men eliterne af begge partier.

3 thoughts on “Amerika-valg igen

 1. Jesper

  Det er ejendommeligt at læse David Gress’ tendentiøse behandling af immigrationspolitikens betydning for midtvejsvalget i USA to uger efter hans tilsvining af Berlingerens Poul Høi (https://www.punditokraterne.dk/76038_Magt_korrumperer.html) for dennes dækning af midtvejsvalget, med følgende svada:”Poul Høi fortæller en god historie, men han er som altid døv for den virkelige historie. Han bevæger sig selv en atmosfære af elitær ideologi, som får de almindelige mennesker og deres interesser til ganske at forsvinde.”Jeg håber at Gress’ appel om at gøre Berlingske Tidende til Familiejournalen vil blive modtaget med ligegyldige skuldertræk i Pilestræde, men jeg synes ikke der er nogen grund til at lade hans fejlagtige analyse af demokraternes immigrationspolitik stå alene.I ovenstående indlæg citerer Gress en Washington Post artikel for at valget ikke var udtryk for en egentlig sejr for demokraterne, men et nederlag for republikanerne, med udgangspunkt i reformtiltag af USAs immigrationspolitik. Gress skriver: “men at det ikke bliver så let at gennemføre eksempelvis en amnesti, som visse D-ledere og aktivister har håbet, er sikkert”. Hvad Gress forstår ved en amnesti står hen i det uvisse og han nævner ingen navne på disse ’ledere og aktivister’. For der findes naturligvis ingen.En tværpolitisk koalition af demokrater og republikanere lancerede i maj 2005 ’The Secure America and Orderly Immigration Act of 2005’, også kendt som HR 2330 eller S 1033. Ophavsmændene til dette lovforslag var en tværpolitisk gruppe bestående af John McCain (R-AZ) og Ted Kennedy (D-MA) i Senatet og Jim Kolbe (R-AZ), Jeff Flake (R-AZ) og Luis Gutierrez (D-IL) i Repræsentanternes Hus [’D-ledere og aktivister’? – not so much].Dette lovforslag (som ikke blev vedtaget) ville have givet udokumenterede immigranter mulighed for at opnå midlertidig opholds- og arbejdstilladelse efter en årrække og potentielt permanent opholdstilladelse på længere sigt. Kravene til udokumenterede individer som søger om arbejds- og opholdstilladelse er at de registrerer sig hos myndighederne, betaler en afgift på $2000, gennemfører engelsk-undervisning og består baggrundscheck ifht sikkerheds- og kriminalitetsspørgsmål. Dette munder ud i en midlertidig opholdstilladelse og efter 6 års uophørlig arbejdsmarkedstilknytning kan man søge om permanent arbejds- og opholdstilladelse, underforstået at man kun får den hvis der er behov for ekstra arbejdskraft i den sektor immigranten har erfaring med, eller hvis et specifikt firma skriver under på at de vil fastansætte vedkommende. Behandlingen af disse ansøgninger vil i øvrigt komme bag i rækken af nuværende ansøgere, så der ikke er nogen som kan springe køen over. En proces som pt. tager mindst 5-6 år.Kalder du dette AMNESTI???Hvis du mener at det har været en medvirkende årsag til republikanernes nederlag at “den R-dominerede Kongres ikke førte R-politik”, hvad forstår du så ved republikansk immigrationspolitik?- Faktum er at Bush mener et, House of Representatives noget andet og Senate noget helt tredje…Jeg kan dog i det mindste glædes over at David Gress’ virke på denne side og hos CEPOS ikke skal forveksles med “en atmosfære af elitær ideologi, som får de almindelige mennesker og deres interesser til ganske at forsvinde”. Det er da altid noget.

  Svar
 2. Jesper

  Jeg synes det er letkøbt at sige at ”intet tænkende menneske tror på at de omstændige regler i lovforslaget vil blive anvendt i praksis” om de lovforslag som er støttet af demokrater og moderate republikanere. For du kan vel næppe tro at de republikanske forslag (fx HR 4437, ’the Sensenbrenner bill’, den som sigter på at identificere 11 millioner udokumenterede immigranter og sende dem ud af landet) vil blive håndhævet heller, og ifølge din egen logik må de jo så også være aktivister som går ind for amnesti…?Om jeg er tilhænger af åbne grænser i USA? Nej, hvorfor skulle jeg være det? Der ER altså policy muligheder som ligger mellem ’åbne grænser’ og ’lukkede grænser’ (fx i form af en mere end 3000 kilometer lang mur). USA kæmper med at regulere den illegale indvandring men har også problemer med at regulere den lovlige indvandring – der er flere års ventetid på at få ansøgninger igennem Department of Homeland Security’s omstændige bureaukrati, et forhold som får en del af disse ansøgerne til at vandre over grænsen ulovligt.Om massiv indvandring er godt eller skidt? REGULERET indvandring er ikke blot godt, men nødvendigt, for at holde den amerikanske økonomi i vækst. Landbrugssektoren lider på nuværende tidspunkt under det forhold at behandlingen af midlertidige arbejdsvisaer er gået i bureaukratisk baglås og byggesektoren lider af flaskehalse i visse områder, fordi de ikke kan få fat i den indvandrerarbejdskraft de kunne tidligere. Jeg synes det må være op til den amerikanske regering at bestemme størrelsesordenen og karakteren af indvandring og faktum er at det kan de ikke i øjeblikket. Jeg mener ikke at det er holdbart at op mod en million mennesker strømmer over USAs sydlige grænse hvert år, det er jo netop dette forhold som reformerne sigter på at bringe i orden, bl.a. ved at åbne for en ’legal pathway’ mod opholds- og arbejdstilladelse (via tilknytnig til arbejdsmarkedet), allokering af resurser til at reducere den enorme kø af ansøgninger og ansættelse af langt flere Border Patrol Agents, den allerbedste måde at kontrollere den sydlige grænse. Jeg er således enig med de politikere som går ind for styrket grænseovervågning (fx den førnævnte tværpolitiske koalition), og mener naturligvis ikke at de er hverken fascistiske, xenofobiske eller lignende. Det må stå for din egen regning.Du kan i øvrigt tilføje Præsident George Bush, Dennis Hastert, Ken Mehlman og US Chamber of Commerce til din liste af ‘aktivister’ og ‘ikke-tænkende mennesker’ som er imod republikanernes forslag og går ind for enten HR. 2330 eller S. 2611, de tværpolitiske lovforslag om comprehensive immigration reform.

  Svar
 3. David G.

  Kalder du dette AMNESTI???Naturligvis, for intet tænkende menneske tror på at de omstændelige regler i lovforslaget vil blive anvendt i praksis. Erfaringen fra 1986-loven, der foregav at regulere ulovlig indvandring, viste sig i realiteten at være en amnesti. Det samme vil gælde enhver lov, der ligner den citerede.Og mht den fine “tværpolitiske koalition” så vil jeg da godt stå ved at jeg betegner dem som aktivister, der er tilhængere af kosmetiske ændringer, som i praksis betyder business as usual, altså ingen barrierer for indvandring.Jesper har derimod ganske ret i, at Bush mener en ting, visse kongresmedlemmer noget andet og visse senatorer noget tredje.Hvad Jesper mener med at jeg skulle ønske at lave Berlingeren om til FamilieJournalen er mig til gengæld fuldstændig gådefuldt.Ligeledes gådefuldt er det, hvad Jesper mener med sin sarkasme. Skal jeg mellem linierne læse, at Jesper er tilhænger af åbne grænser? Så lad os få den snak. Skal jeg læse, at han anser kritikere af de i praksis åbne grænser nu for fascister, xenofober eller hvad ved jeg? Skal jeg læse, at han mener, at massiv indvandring er godt eller skidt og ud fra hvilke kriterier?Det ved jeg ikke, men det er de spørgsmål, der kunne give anledning til interessant debat.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.