Ungdomshuset – når danske institutioner svigter

Moderne, velfungerende stater har alle to karakteristika tilfælles: 1) De har effektive og fair retsvæsener, der skiller ret fra uret og forsvarer folks ret til eget liv og ejendom; og 2) de har et velfungerende politi, der bringer retsvæsenets domme til fuldbyrdelse. Det sidste er særligt vigtigt i de tilfælde, hvor den dømte ikke af sig selv er villig til at acceptere dommen. Disse to institutioner er ikke bare karakteristika, men en stor del af fundamentet for samfundets ve og vel. De er også en stor del af forklaringen på, at Vesteuropa – og ikke de mange andre steder i verden, der måde matchede og overgik Europa i teknologisk formåen i 1500-tallet – begyndte at vokse hurtigere end man før havde set.

De seneste måneders tragikomedie omkring ejendommen Jagtvej 69 på Nørrebro – det såkaldte Ungdomshus – afspejler desværre et sørgeligt forfald i de danske institutioner, og måske også en lige så sørgelig atrofi af danskernes og de danske politikeres rygrad. På den ene side har Danmark nemlig et af verdens bedste retsvæsener. Af de 195 lande, som Verdensbanken har målt i dens såkaldte Kaufmann-index, er vi nummer 5 og kun marginalt dårligere end de fire første (Schweiz, Island, Luxemborg og Finland), og alternative mål fra for eksempel Fraser Instituttet og the Heritage Foundation viser det samme. Men på den anden side har danskerne åbenbart en efterhånden vattet holdning til, hvordan man håndhæver landets love og rettens bud. Denne holdning er senest udtrykt i politiets udmelding om, at man ikke har til hensigt at rydde Jagtvej 69, som man ellers de facto er blevet påbudt af Fogedretten.

Danskerne er et fredeligt folk, hvilket i denne sammenhæng bliver det paradoksale problem. De fleste af os har nemlig stor respekt for landets lov og ret, og følger den uden brok, men på samme tid vil vi helst ikke se, at det på nogen måde koster noget at få mindre villige borgere til at følge domstolenes bud. Netop det er kernen i miseren omkring den københavnske rede af autonome og andre småforbrydere, der kendes som Ungdomshuset. Det er almindelige danskeres modvilje mod at acceptere, at det nogle gange må gøre ondt – i konkret eller overført betydning – der skaber muligheden for, at de autonome kan blive siddende i huset på trods af tre retsinstansers bekræftelse af, at frimenigheden Faderhuset er den retmæssig ejer, og at de 'unge' skal forlade ejendommen.

Spillet er i virkeligheden meget simpelt. Domstolene har bekræftet, at dansk lovgivning siger, at de unge skal forlade eller tvinges til at forlade en ejendom de holder ulovligt besat, og det er politiets opgave at føre denne dom ud i livet. Det er derfor i politiets åbenlyse interesse, at ejendommen forlades så roligt som muligt. Hvis de derimod bliver nødt til at sætte beboerne ud med magt, er det som minimum vigtigt for politiet at have politisk opbakning til aktionen, altså at kunne foretage udsætningen med den viden, at ingen i Borgerrepræsentationen eller Folketinget vil bruge en nødvendig magtdemonstration til at slå politisk plat på. De autonome ønsker derimod at blive i huset, og truer derfor med at skabe så meget vold og kaos som muligt hvis det skulle komme til det, de eufemistisk kalder en 'konfrontation' med politiet. Denne trussel kunne være tom, men er desværre troværdig, da de gennem flere år har vist en ret udansk villighed til at bruge vold mod enhver trussel.

Politiet må derfor foretage en afvejning mellem hvor stor, modstanden bliver fra de autonome, og hvor meget magt de derfor må bruge for at rydde ejendommen. Jo stærkere og jo mere troværdig, den politiske opbakning bag politiets aktion er, jo mere magt kan man sætte bag aktionen, og jo mindre chance bliver der også derfor for, at problemerne breder sig til Nørrebro udenfor Jagtvej 69. Her kommer det mærkelige politiske spil i Borgerrepræsentationen ind, for jo mere de autonome truer om vold, jo større bliver de lokale borgeres pres på politikerne for at politiets udsætningsaktion ikke skal ske – i hvert fald ikke nu, og hellere hos de andre end hos os.

Politiet er derfor fanget som en lus mellem to negle: På den ene side må de bruge mere magt, jo mere vold de autonome udøver; på den anden side svinder deres politiske opbakning ind, jo mere vold de autonome truer med at bruge. Derfor stillede politidirektør Hanne Bech-Hansen op til et møde forleden dag, der udelukkende handlede om at finde en 'anden løsning' på problemet omkring Jagtvej 69. Mødet, der også talte Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard og repræsentanter for en fond, der ønsker at købe huset til brug for de autonome, endte med en opfordring til Faderhuset om at sælge ejendommen. Man udtrykte på mødet således en bestemt holdning, som kan opsummeres ret simpelt: "Vi anerkender, at Faderhuset ejer Jagtvej 69, men det synes vi altså ikke de skal".

Hele miseren er beskæmmende for det danske retssamfund, som har udvist en næsten fuldstændig mangel på forståelse for, at love en gang imellem skal håndhæves med magt. I stedet fører man en politik, der i ubehagelig grad minder om Chamberlains appeasement-politik i 1930'erne. Eller som Churchill karakteriserede den: Man fodrer krokodillen med småbidder i håb om, at man bliver den sidste, den spiser. Det er en på sigt meget farlig politik, da den på samme tid gør to ting: 1) Den sender et signal til det autonome miljø og andre om, at voldstrusler betaler sig, bare de er stærke nok; og 2) den ender med at politisere politiet. Særligt det sidste er et voldsomt problem, da det betyder at voldstrusler i fremtiden kan blive mere effektive når politiet af politiske grunde ikke ønsker at tage en konfrontation med de voldelige kræfter.

Farcen omkring Jagtvej 69 illustrerer derfor et væsentligt problem: Et land kan i princippet have verdens bedste love, men uden en effektiv, fair og rettidig håndhævelse af lovene er de ikke det papir værd, som de er skrevet på. Man kan sagtens have et velfungerende og uafhængigt retsvæsen, men hvis politiet kommer under markant politisk indflydelse, bliver udøvelsen af lov også politiseret. Der er derfor to vigtige forholdsregler, der skal tages, og det hellere før end senere. For det første må Folketingets politikere træde i karakter og insistere på, at landets love skal håndhæves – også i København. Og for det andet må politiet slippe forestillingen om, de altid bør have politisk opbakning. De har, hvis de opfører sig regelret, opbakning i landets love. Det er det eneste, de nogensinde kan håbe på at få, og det burde også være den fineste opbakning der gives. Hvis disse tiltag ikke tages, risikerer vi at sætte os på en politisk og retslig glidebane. Medmindre farcen stoppes nu, er dette ellers det første skridt mod at Danmark bliver den nordligste bananrepublik.

48 thoughts on “Ungdomshuset – når danske institutioner svigter

 1. joachim b

  Til gengæld kan vi glæde os over, at en anden grundlæggende institution i den moderne stat – den effektive skatteopkrævning – klarer sig fint, selv i denne komplicerede sag: “Frikirken Faderhuset har betalt.1.009.908 kr. til bl.a. ejendomsskatter, vand og renovation siden de i 2000 købte Ungdomshuset af Københavns Kommune og efterfølgende ikke har kunnet bruge det. Alene ejendomsskatten har kostet frikirken over en halv million kr. Det viser tal fra Faderhusets aktieselskab Human A/S. Både by- og landsretten har tidligere underkendt Faderhusets krav om erstatning.” Berlingske 2.12.06’Jeg kender ikke de nærmere omstændigheder, men det virker umiddelbart uretfærdigt at ejeren af en ejendom skal betale ejendomsskat, når statsmagten ikke er i stand til at håndhæve ejendomsretten.

  Svar
 2. Karsten Nyblad

  Jeg har ikke opfattet politiets udmelding på samme måde som Bjørnskov. Den oprindelige udmelding fra fogedretten var, at de “unge” skulle være ude ellers ville de blive sat ud på netop den dag. Det giver de “unge” helt urimeligt gode kort på hånden. De vil kunne tilkalde deres venner fra nær og fjern, ja selv fra udlandet ville der sikkert komme “unge” for at få sig et raskt slagsmål med politiet. Det er meget klogere at vente til de unge ikke er helt så klar, som de er nu.Så kan Bjørnskov selvfølgelig sige, at staten ikke bør ligge under for dens slags og burde rydde ungdomshusets den 14 dec. Basta. Det vil hverken gavne de betjente, der sikkert vil blive såret i forbindelse med aktionen, eller de naboer ungdomshuset, der sikkert også vil komme ud for lidt af hvert i forbindelse med rydningen. Man kunne også tænke sig overfald på Faderhusets lokaler andre steder i byen.Så derfor mener jeg, det ville være en frugtesløs insisteren på principper at rydde Ungdomshuset på dagen den 14. dec.

  Svar
 3. Michael Kastberg

  Tja, jeg ser det som et godt sted at “slå en streg i sandet” (eller brostenene). Mit store problem ville være, at besætterne ville være på gaden igen dagen efter de har smidt diverse effekter efter betjentene (brosten, møtrikker skudt fra slangebøsser etc.). En ubetinget dom for grov vold til hele banden, og til de tilrejsende, mulighed for at afsogne i deres hjemland, kombineret med permanent indrejseforbud i Danmark.

  Svar
 4. Nicki Niemann

  “Det vil hverken gavne de betjente, der sikkert vil blive såret i forbindelse med aktionen, eller de naboer ungdomshuset, der sikkert også vil komme ud for lidt af hvert i forbindelse med rydningen. Man kunne også tænke sig overfald på Faderhusets lokaler andre steder i byen.”Karsten, med tanke på de “unges” hærværk, vold og trusler om mere af samme skuffe under deres “demonstration” i Rødovre forleden, tvivler jeg på, situationen ændres til det bedre, blot fordi rydningen udsættes nogle uger.Derimod sendes et signal om en slap holdning, hvorfor rydning af Ungdomshuset i januar blot vil aspirere de unge til at udøve mere vold – på politiet og Faderhusets ejendomme og medlemmer… det betaler sig jo! Desuden vil de have en hel måned ekstra til at samle brosten, flasker og deslige…Hvis jeg må være bramfri, skal det herfra lyde: Ryd lortet – nu!

  Svar
 5. Poul Højlund

  Det er et konstituerende kendetegn ved en stat, at den magter ordenshåndhævelsen på eget territorium. Må jeg konkludere, at Nørrebro ikke længere er dansk territorium – eller at den danske stat er ved at gå i opløsning?

  Svar
 6. Karsten Nyblad

  Jeg tror ikke rigtigt på en pragmatisk løsning. Huset er i følge BBR registret 1094m2, og de offentligt kendte bud fra fonden, der vil købe det, er på under 9mill. Det er svært at sige, hvad ejendommen er værd, men hvis den blev udstykket i ejerlejligheder, kunne den nok sælges til omkring 30.000kr/m2. Selv om ejendommen skal totalrenoveres, for at blive udstykket i ejerlejligheder, burde det vise, at de 9mill. er i underkanten. Faderhuset får nok også svært ved at finde en anden ejendom i København, der egner sig til, hvad de vil.

  Svar
 7. Thomas Hovard

  Jeg må indrømme, at jeg heller ikke rigtig tror på en pragmatisk løsning. Min pointe er bare, at det er vigtigere at give det et forsøg end at fastholde en eller anden tilfældig dag som “udsmidnings-dag”. At male fanden på væggen for hele Danmarks demokrati fordi Politiet venter med at smide de unge ud, er en kende overdrevet…

  Svar
 8. Martin Rannje

  God kommentar (Bjørnskovs artikel). Du burde sende den ind som kronik til Berlingske el. JP. Jeg hoerte at kommunalpolitikere vil begynde at laegge pres paa Faderhuset for at saelge, saa det er nok paa tide at sagen bliver belyst fra et ejendomsrets-maessigt perspektiv.Mvh

  Svar
 9. Poul Højlund

  At male Fanden på væggen – tja, politiet har problemer på Christiania, i Voldsmose, i Gellerup, på Nørrebro samt flere andre steder. Det er i mine øjne alvorligt, endog meget alvorligt.Det er som at leve i to samfund: 98% af befolkningen retter sig i stort og småt efter ikke blot de “store” love, men sandelig også alle de mere eller mindre tåbelige administrative forordninger, der gør dagligdagen sur for mange. Og retter de sig ikke efter dem sættes hele magtapparatet i sving, for den almindelige borger SKAL lystre.Samtidigt skal vi overvære marginalgrupper, der absolut ikke retter sig efter noget som helst og som tilmed støttes af politikere uden mindste hensyn til Grundlov og ejendomsret.På både kort og langt sigt er det uholdbart. Det underminerer retsbevidstheden hos det store flertal, og det giver de marginaliserede endnu mere blod på tanden.Den danske stat opretholder ikke længere magtmonopolet i hele sit territorium, – og uanset om det skyldes “pædagogiske hensyn” eller slet og ret ulyst til konfrontation uden politisk opbakning er det en katastrofe.P.t. optræder politidirektøren i København som ejendomssmægler. Det er dog en bizar tolkning af hendes embedspligt.

  Svar
 10. Karsten Nyblad

  “Derimod sendes et signal om en slap holdning, hvorfor rydning af Ungdomshuset i januar blot vil aspirere de unge til at udøve mere vold – på politiet og Faderhusets ejendomme og medlemmer… det betaler sig jo! Desuden vil de have en hel måned ekstra til at samle brosten, flasker og deslige…”Nu har de “unge” haft 5 år siden Faderhuset købte Ungdomshuset, og retsvæsnets afgørelser har jo ikke just været overraskende. Mon de “unge” ikke allerede har samlet alle de kasteskyts, slagvåben og lignende, som de har brug for? Det eneste de “unge” ikke kan holde samlet mere end kort tid, er alle de “unge,” der skal deltage i kampen med politiet. Man skal aldrig fortælle fjenden, hvornår man vil indlede et slag, og det er realiteten det, fogedretten har gjort med sin dom.Ungdomshuset ligger på en af de meget trafikerede veje gennem Nørrebro, og Jagtvejen er på det sted en trafikprop fra morgen til aften. Politiet har derfor ikke rigtigt mulighed for at belejre de “unge” ud.Nej, lad politiet vente med at sætte de “unge” ud til et tidspunkt, politiet mener, er optimalt.

  Svar
 11. Thomas Hovard

  Tak til Karsten for en velafbalanceret holdning. De skal sgu nok komme ud alligevel. Så at stå fast på en bestemt dato og dermed fortrænge en mulig pragmatisk løsning (politisk eller politi-strategisk) vil være decideret tåbeligt.

  Svar
 12. Karsten Nyblad

  “P.t. optræder politidirektøren i København som ejendomssmægler. Det er dog en bizar tolkning af hendes embedspligt.”Jeg er ikke så sikker på, at du har ret i, at hun optræder som ejendomsmægler. Jeg har bemærket mig, at Faderhuset ikke har forsøgt at kalde de borgerlige politikere til hjælp. Der er næppe ret mange af Venstre, DFs og de Konservatives vælgere, som har den store sympati for grupper på den yderster venstrefløj, der har det med at ende i slagsmål med politiet, så hvis Københavns politi vil rydde Ungdomshuset, kan Faderhuset nok få Lene Espersen og Anders Fogh til at beordre dem til det.

  Svar
 13. nai

  F.sv.a. evt bud på 9 mio for ejendommen er vel ikke helt åndsvagt prissat.En byggeret i bynære områder med attraktiv beliggenhed (natur, vand, ro mv.) koster 6 – 10.000 kr. pr. em2.Hvis man tager som forudsætning at huset er værdiløst, skal nedrives og at der kan opføres et hus af tilsvarende størrelse vil prisen svare til ca. 8.000 kr. pr. em2 ex omkostninger til nedrivning. Så fra et rent ejendomsmæglersynspunktet er prisen såmænd nok passende. Der er nok nogle principielle grunde på spil, hvilket der bestemt ikke er noget galt med.

  Svar
 14. Poul Højlund

  Karsten:fra JyllandsPosten, 6. december:”Og beskeden fra byens to magtfulde kvinder, overborgmester Ritt Bjerregaard og politidirektør i Københavns Politi, Hanne Bech Hansen, var klar. Et salg af Ungdomshuset vil være den optimale løsning på konflikten. De bakker begge Fonden Jagtvej 69 op i bestræbelserne på at købe Ungdomshuset af Faderhuset og dermed lade de unge blive på den omstridte adresse.”Deraf mit ordvalg: bizart! Jeg kan til nød forstå, at Ritt støtter selvtægten, men at Københavns politidirektør også gør det, er helt hen i vejret.Se også JyllandsPostens leder fra d.d.:”På kort sigt kan det forståeligt nok være svært fristende for politiet og bystyret at lade de unge forbrydere få deres vilje for husfredens skyld. På bare lidt længere sigt ville et sådant svigt over for retssamfundet være fatalt og signalere, at retssamfundet bøjer sig for magtens tale, når blot truslerne er voldsomme og konkrete nok.”

  Svar
 15. Henrik Dahl Rasmussen

  Er der nogen, der har noget polonium 210? Hvis ja… så ‘tab’ lige lidt pulver foran Jagtvej 69, næste gang I kommer forbi 🙂

  Svar
 16. Mikael Thoustrup

  Jamen hvis fonden har så mange penge, hvorfor køber de så ikke bare et andet hus? Skal de stjæle sig til ting før det er sjovt eller hva?

  Svar
 17. Nicki Niemann

  Mikael Thostrup: Sagen handler hverken om penge, lyst eller tyveri. Den handler om ret, så kort kan det siges.Faderhuset har erhvervet ejendommen på lovlig vis – de har købt den – hvorfor de er i deres gode ret til at benytte den til formål, de finder tjener deres interesser. Hvad de voldelige og snotforvirrede teenagere mener om den sag, er meget irrelevant.Det er med stor forbavselse, at jeg kan konstatere en så fatal mangel på demokratiforståelse og respekt for statens institutioner hos såvel politikerne som den almindelige dansker.

  Svar
 18. Mikael Thoustrup

  Nicki – jeg sætter skam ikke spørgsmålstegn ved den himmelråbende mangel på respekt for den private ejendomsret. Hvad jeg – i min korte kommentar – prøver at henlede opmærksomheden på er, at så vidt jeg ved har ingen journalister spurgt tyveknægtene i nr 69 om de dog ikke bare kunne bruge alle deres fagforeningspenge på at anskaffe sig et hus på ganske lovlig vis…

  Svar
 19. Nicki Niemann

  Min uforbeholdne undskyldning! Jeg skal for eftertiden søge at læse lidt nærmere efter, før jeg kommenterer.

  Svar
 20. Karsten Nyblad

  Hvorfor fonden ikke køber et andet hus?De “unge” ønsker sig et hus på Nørrebro, for mange af dem bor i kvarteret. Det er altså begrænset, hvor mange huse der er på Nørrebro, som overhovedet er til salg. Det bliver meget, meget vanskeligt at finde et hus på mindst 1000m2 til 9 millioner på Nørrebro.Samtidigt vil det koste en masse at ombygge det nye sted så det passer til de “unge.” Ungdomshuset er nok Københavns vigtigste Punk-musik scene, og de har fire øvelokaler. De har brug for et køkken til deres fællesspisninger og et større centralt rum.Endelig er der ikke nogen, der siger, at Faderhuset rent faktisk vil rive huset ned. Hvad vi ved, er, at de holder den mulighed åben, og efter eget udsagn er det, fordi de ikke ved, hvilken stand huset har. De ved heller ikke om huset kan indrettes, så det passer til deres behov. De har købt huset ubeset, og bortset fra et kort besøg i 2001, hvor de blev hældt ud af de “unge,” har de ikke været inde i det.

  Svar
 21. abk

  ang : Thomas Hovard den torsdag, d. 7. dec: “Faderhuset får nok også svært ved at finde en anden ejendom i København, der egner sig til, hvad de vil.” -men de har jo netop bedt om at få huset revet ned fordi det ikke egner sig til deres formål !man kan så spørge hvorfor de overhovedet har købt det. – og til det siger faderhuset at Ruth har fået en åbenbaring da hun så at et banner på ungdomshuset “Til salg inklusive 500 stenkastende autonome voldspsykopater fra Helvede.”- Så de, faderhuset, har vist hvad de købte

  Svar
 22. Lisbet

  LIGE NU viser TV2 news billeder fra gadekampene, der foregår på Nørrebro; Billeder af demonstranter (eller “unge”) som KASTER BROSTEN OG ROMERLYS efter politiet. Samtidig tillader journalisten sig at klage over at politiet kører imod demonstrationen med deres patruljevogne og – i mine øjne – forsøger at gribe ind! Det er ikke kun danske institutioner der svigter, det er i høj grad medierne. Det gør ondt helt ind i hjertekulen når man er tvangsindlagt til at se situationer som denne rapporteret så grotesk.

  Svar
 23. ML

  Jeg så det godt, og jeg er helt enig med dig. Jeg tror ikke den nævnte rapporter var på stedet i hendes egenskab af journalist… Det var i hvert fald det indtryk, hun efterlod mig med.Beskæmmende rapportering.

  Svar
 24. Rackne

  Ja, det tør siges. Det, kommunen overdrog til de autonome, var *brugsretten*. Der var desuden en opsigelsesvarsel på 3 måneder, som ganske rettidigt er blevet annonceret.

  Svar
 25. Harry Manback

  Henrik Dahl og Lisbeth,Der var også Anja Bo, som rapporterede fra den første demonstration. Jeg synes faktisk han hun var den eneste der virkede nogenlunde pro-ungeren. – Hun stod så også midt i første demonstration.Janni Pedersen slog mig mest af alt som meget berørt af situationen. Jeg synes ikke det virkede som om hun stod på nogen side. Hun nævnte også de utallige smadrede butikker på Blågårdsgade.Jeg ville sgu også være ked af at se kampklædt politi i min gade, mest af alt som symptom på at noget er helt galt (altså ikke med politiet, men situationen i almindelighed).

  Svar
 26. Jens Lauesen

  En sammenligning af sagen med Ungdomshuset og de løbende sager om ekspropriation af landmændsjord til golfbaner…. ?

  Svar
 27. Lisbet

  Ad Harry:Jeg kender ikke navnene på værterne, men dit udsagn undrer mig. Iøvrigt var det en mand jeg så, der rapporterede. Det var også ham, der – tæt på talentløst – udvalgte og interviewede en eller anden gut, der havde set en anholdelse,Humlen er jo, at denne sag aldrig burde handle om politiet per se. Men det gør den af uransagelige årsager. Vinkel i medierne burde være: Voldelige aktivister gennemfører ulovlig demonstration.Politiet er demokratiets værktøj til at opretholde et civiliseret samfund. TV2s vinkling af nyheden er så meget skudt ved siden af, at det umuligt kan være tilfældigt. Det er meget fristende i denne sammenhæng at nævne den undersøgelse af journalisternes politiske overbevisning, der også er kommenteret på denne blog, men jeg bør nok holde mig fra det for ikke at drage forhastede konklusioner.

  Svar
 28. ML

  Jeg er fuldstændig enig i Harrys udlægning. Det var også min opfattelse. Hende der Anja Bo virkede ikke som om hun var på arbejde som journalist. Men ok, til hendes forsvar skal det selvfølgelig huskes, at det var en presset situation for hende.Men lidt af et mediespin, når værterne så konkluderer, at en af deres journalister er blevet anholdt…

  Svar
 29. Harry Manback

  Ad Lisbeth,Hvad ved mit udsagn undrer dig?Ok, det interview så jeg også. Senere interviewede samme journalist en beboer fra Jagtvej hvis sympati for Ungdomshuset lå på et meget lille sted – han var godt ‘pissed’. Jeg ønskede ikke at gøre dette til en større diskussion om politiets rolle i et demokrati, eller journaliststandens politiske overbevisninger. – Selvom sådan en kan vi da også tage.Jeg fulgte TV2 News’ dækning fra omkring kl 16.30 og frem til at det sluttede. Og fra mit klassisk-liberale (og anti-Jagtvej 69) synspunkt virkede TV2 News dækning ‘fair and balanced’.

  Svar
 30. Nicki Niemann

  Vil en eller anden venligst gøre mig klogere på København Kommunes aftale eller mangel på samme med brugerne af Jagtvej 69? Der tænkes her på den “aftale”, som må være indgået i 1982, hvor de unge indtog huset.Jeg spørger, idet jeg kan læse flg. på politiken.dk:”Kort om sagenUngdomshuset blev til i 1982, hvor Københavns Kommune __forærede___ bygningen på Jagtvej 69 til de unge. I 2000 bliver bygningen solgt til Human A/S, der året efter videresølger til den kristne frimenighed Faderhuset. Siden da har Faderhuset kæmpet for at få huset ryddet.”Hvis bygningen vitterlig blev foræret til “de unge”, ville ejendomsretten vel beskytte “dem”. Endnu et tilfælde af dårlig journalistik fra Politikens side..?

  Svar
 31. Henrik Dahl Rasmussen

  I forlængelse af Lisbets kommentar:Reporteren hedder Janni Pedersen. Og jo… hun var ikke bare et tilfældigt lokalt øjenvidne. Hun ER journalist på TV2!!! Hun fik mig til at tænke: “Sagde hun virkelig det?”. Hun var opskræmt over, at den gade, hvor hun til daglig i fred og ro lufter sin hund, nu var oplyst af blå blink og ‘overtaget’ at kampklædt politi. Stort set hver gang, hun var på, gentog hun sig selv, så til sidst var man ikke i tvivl om, hvilken side hun stod på. En anden reporter — også fra TV2 NEWS — var fornærmet over, at politiet bad ham (og alle andre) om at trække væk fra Nørrebros Runddel. TV2 NEWS burde SKAMME sig over denne ualmindeligt ensidige og hovedrystende amatøragtige nyhedsformidling.

  Svar
 32. Henrik Dahl Rasmussen

  US henviser til ffungeren.blogspot.com/ — og dér kan man da virkelig finde kvalmende læsning, f.eks:”Danmark er et flertalsdiktatur og i denne styreform hersker ensretningstanken og angsten for alt det, der er anderledes eller for dem som vover at sætte sig op mod systemet.Politikerne er styret af en højreekstremistisk sekt, som skal retfærdiggøre ejendomsretten”.Og så er det jo — selvfølgelig! — amerikansk tankegang der er skyld i sagen om Ungdomshuset:”Nu er 2,5 mill. som huset blev solgt for i sin tid allerede brugt på bekæmpelse af de unge. Det er en typisk amerikansk tankegang. I stedet for at hjælpe det irakiske folk økonomisk og få udryddet fattigdommen, bruger USA enorme summer på militær, fører krig uden FN mandat, blot for at kaste landet ind i en blodig borgerkrig. Saddam kunne være afsat på en langt mindre blodig måde, i samarbejde med irakere. Vi tror vores demokrati er den rigtige måde at tænke på og træder den arrogant og diktatorisk over hovedet på irakerne, da vi sidder med pengene og voldsapparatet. Hvor er vi bare kloge!”Ja… så ved vi det: Ungdomshuset og Irak-krigen er forbundne problemer, der skyldes vores diktatoriske og højre-ekstremistiske demokrati :-))Og hvad med den her (egne parenteser): “Vi forsøger at presse politikerne med Ritt Bjerregaard i spidsen til at tage et ansvar. Et ansvar for den uretfærdighed (sic) der blev begået mod ungdomshuset, dets brugere og husets værdifulde kultur (sic), da huset fejlagtigt (sic) blev solgt. Vi ser, at en rydning af huset vil få fatale følger. Politikerne har ansvar for at ingen kommer til skade og at politiet ikke udøver vold (sic). De unge skal blive hørt og forstået og ikke gennembankes (sic). En kristen sekt (sic) skal ikke sætte dagsordenen for kommunens ansvar for byens unge borgere og deres ungdomskultur”. Jeg er løbet for ord.. det er ufattelig – og frustrerende – læsning.

  Svar
 33. Rackne

  ML,Jeg hørte, at en af deres journalister (der ifølge eget udsagn havde været i fortroppen af ekstreme autonome) var blevet anholdt. Hvad var den rigtige historie?

  Svar
 34. Karsten Nyblad

  Henrik:Ja, jeg ved ikke om jeg skal le eller græde over, at disse mennesker opfatter det som en dødelig uretfærdighed, at andre ikke vil betale for dem.Ja, der forgår eller foregik værdifulde kulturelle aktiviteter i Ungeren, men hvorfor tror de “unge,” at de har ret til at drage hærgende gennem byen? De kan selv skaffe pengene til et nyt hus kan de – eller også kunne de selv have budt på huset i 2001.Lisbet og Poul,Nej, jeg ønsker ikke et samfund, hvor politiet ikke tør gribe ind, fordi de er bange for, hvad der sker bagefter, men vi er meget langt fra sådan et samfund i Danmark. Af en eller anden grund bliver politifolk altid frikendt, når de bliver trukket i retten for vold. Problemet er bare, at med over 10.000 politifolk vil der med jævne mellemrum være nogen af dem, der går så meget over gevind, at sagen ikke burde klares med en røffel eller anden tjenstelig sanktion. Sagt på en anden måde, så er de mange frifindelser lige så troværdige som Foghs: “Der er ikke noget at komme efter.”Så ja, polititet skulle dele knibbelsuppe ud i lørdags, men man skal aldrig give nogen ordre til at slå på andre uden at kontrollere, at de ikke misbruger denne ordre.Og nej, jeg er ikke interesseret i et samfund, hvor betjente bliver trukket for retten, hver gang de mister besindelsen, for så går der ikke lang tid, før der ikke er nogen, der vil være betjente. Derimod ville det gavne tilliden til politiet, hvis de ikke påstod, at der ikke er noget at komme efter, hver gang nogen klager.

  Svar
 35. Poul Højlund

  Tak til US for henvisningen til http://ffungeren.blogspot.com/Det er interessant læsning: ekkoer af RAF, Action Direct, Røde Brigader etc. Med den forældreopbakning, der demonstreres på bloggen og især læsernes kommentarer, skal det nok gå helt galt under den forestående tømning af huset. Vi kan så se frem til mange års subkultur, hvor “heltene” fra “Ungeren” hyldes, og hvor rabiate kører helt ud på Blekingebandens spor. Næste logiske skridt er som i 80’erne aliancer med islamofacister og terrorister af enhver art. De hårde kerne er i følge eget udsagn demokratiets erklærede fjender, og vi bør nok tage alvorligt bestik af situationen allerede nu. Mere praktisk: Er der lukket for vand og strøm etc.? Er der spærret for afgang til huset? Er der lukket for sociale ydelser til husets brugere? Hvis ikke, hvorfor så ikke? Det er vel ikke alene politiet, der skal sidde med Sorteper; hele det offentlige apperat skal i sving med det arsenal af tvangsmidler, som man råder over der.Grundlovens § 63 stk. 1 lyder i øvrigt: “Domstolene er berettigede til at påkende ethvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser. Den, der vil rejse sådant spørgsmål, kan dog ikke ved at bringe sagen for domstolene unddrage sig fra foreløbig at efterkomme øvrighedens befaling.”I sidste sætning er indeholdt borgerens almindelige lydighedspligt overfor myndighederne. Og det er jo som at træde ind i en helt anden verden end vanviddet på Nørrebro.

  Svar
 36. ML

  Sådan som jeg fostod det, ringede hun til stationen, mens hun sad på et fortov, hvor hun var blevet placeret af politiet sammen med en lang række andre. De blev så taget med en efter en. Da det blev hendes tur, blev der lidt råben, og forbindelsen blev afbrudt.Hun kom så igennem 5 min senere og havde fået lov til at gå. Mit bud er, at hun havde vist sit pressekort… men det er ren spekulation fra min side. Videre kritisk overfor de unges fremfærd var hun under alle omstændigheder ikke. Og ja, hun sagde direkte, at hun havde været en del af “fortroppen”.

  Svar
 37. Karsten Nyblad

  Lisbet:”Humlen er jo, at denne sag aldrig burde handle om politiet per se.”Når du sætter nogle hundrede betjente til at slås, vil der altid være en mindre del af dem, der svinger for meget med kniplen. Sådan er den menneskelige natur. Der er altså et konstant behov for, at samfundet kikker politiet over skuldrene og skriger op, når nogen fra politiet går for langt.Jeg kunne være grov og spørge dig, om du gerne vil have brasilianske tilstande, hvor betjente bliver forfremmet, når de har skudt åbenlyst uskyldige?

  Svar
 38. Thomas Hovard

  Til Jens Lauesen: God sammenligning. Man må jo forvente, at alle i dette forum bakker op om statens lovlige ekspropriation af landmændenes jord til golfbaner. Men jeg fornemmer, at sådan er det ikke helt… 🙂

  Svar
 39. Lisbet

  Karsten, jeg tror du misforstår mig. Det er lidt fjollet (du skriver selv groft) at spørge om jeg foretrækker brasilianske tilstande – måske misforstår du mig med vilje?Jeg kan da godt uddybe: DENNE histories FOKUS burde ikke være politiet. HVIS politiet begår ulovligheder, kan og skal det naturligvis lede til EN ANDEN historie – men lørdag handlede altså om en ulovlig demonstration, hvor vi burde være taknemmelige for at politiet da i det hele taget griber ind.Hvad i min kommentar får dig til at drage den konklusion, at jeg synes politiet skal forfremmes for at skyde uskyldige?Må jeg lige så fjollet/groft spørge dig: Hvem skal forfremmes? Er aktivisterne blevet skudt? Er aktivisterne uskyldige? Ønsker du et samfund, hvor politiet ikke tør gribe ind af frygt for politiske repressalier?Spørgsmålene er naturligvis retoriske, fordi jeg synes din kommentar er useriøs og usammenhængende med min kommentar.Og når nu jeg alligevel er her:Ad Harry:”Jeg ønskede ikke at gøre dette til en større diskussion om politiets rolle i et demokrati, eller journaliststandens politiske overbevisninger.(…)”Nu handler denne tråd om danske institutioner der svigter, og det var dét jeg kommenterede. Så hvis det ikke er det du ønsker at diskutere, hvad så?

  Svar
 40. Poul Højlund

  Lisbet, – fuld opbakning herfra. Det er som sædvanligt en dansk yndlingssport at finde fejl i egne rækker, men at kalde det en fejl, at politiet svinger kniplerne overfor en flok voldspsykopater er lige skrapt nok.Måske er det på tide at genopfriske den enkle kendgerning, at borgerne har lydighedspligt over for politiet: er man utilfreds med deres afgørelse, for eksempel om at rydde gaden, kan man efterfølgende klage sin nød til de rette instanser.Sådan forholder det sig. Hvem har dog glemt at fortælle de voldsanarkistiske unge det?

  Svar
 41. Poul Højlund

  Opdateringer og et nyt spørgsmål:1) I følge DONG er elregningen forfalden, men af hensyn til personalets sikkerhed tør man ikke lukke for strømmen, da det skal ske inde i ejendommen. Med hensyn til vand og varme har jeg ingen oplysninger (kommunal forsyning?).2) DFDS har afvist at sejle de 22 anholdte norske aktivister hjem, og tilsvarende har de svenske myndigheder afvist at lade dem passere Sverige med bus. Politiet frygter nu, at de ikke kan få dem ud af landet inden fristen på de 3 x 24 timer udløber. 3) Line Barfoed nægtede i går aftes i Deadline at opfordre de unge til at forlade bygningen. Selvom intervieweren fastholdt sit direkte spørgsmål: Vil du opfordre de unge til at rømme bygningen, nægtede Barfoed at svare Ja. Det betyder, at Barfoed indirekte og formentlig også langt mere direkte i mere usynlige situationer støtter ulovlighederne og dermed bidrager til fastlåsningen af den optrappede situation. Er det foreneligt med hendes medlemskab af Folketinget? Hvad siger statsretseksperterne?

  Svar
 42. Lars Andersen

  Nu udtaler Kbh’s politis informtionschef, hvad mange nok er enige i: Jeg synes faktisk, at man helt fint kan sammenligne de autonome med en fascistisk organisation. Hvis man ikke er enig med dem i deres syn på tingene, så tøver de ikke med at gribe til vold og hærværk Det passer ikke venstrefløjen på Københavns Rådhus, f.eks. udtaler SF’s Frank Hedegaard: Det er nogle rabiate udtalelser, og det er fuldstændigt åndssvagt, at politiet kommer med den slags nu. Det kan kun være med til at hidse de unge endnu mere op Hvilket næsten er morsomt, når man tænker på, hvor godt FH illustrerer politiets pointe.

  Svar
 43. Cassius

  Ja, Frank Hedegaard og hans kumpaner i BR skulle generelt være endt som små pletter på madrassen istedet. Så havde vi formentligt også kunnet forvente lidt smartere udtalelser. Summa summarum er det en skandale af enorme proportioner, at Jagtvej 69 ikke er ryddet for længst.

  Svar
 44. Lisbet

  Så er der ballade igen, igen… Men i invitationen til dagens “overraskelse” står følgende (citeret fra Politiken – http://politiken.dk/indland/article225442.ece: “…Kommunen er ikke i stand til at tilbyde Københavns unge tilfredsstillende fritidstilbud. Heldigvis kan vi selv skabe kulturelle tilbud for hinanden, så længe vi har steder at gøre det.”Hey, det lyder sgu da til forveksling helt liberalt! Nu mangler de bare selv at betale for “steder at gøre det” så er vi på samme bane.HURRA!!!

  Svar
 45. Stig

  Ubehagelig og grænsende til det hadske indlæg!Der er ikke megen liberal tankegang at hente her….Derimod en del overlegen selvovervurdering fra en flok professorer, der er inde i varmen af den for tiden blæsende føhn… neo-liberale hm, hmTonen adskiller sig nu ikke meget fra en typisk DF-blog. Måske lidt flere fremmedord?

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.