Klimaforskere –- grund til optimisme

Her på nippet af weekenden kan jeg ikke lade være med at puste lidt til den ild, der øjensynligt brænder i nogle af vores aktive læsere når vi kommer ind på klimaområdet. Grunden er, at Århus Universitets udmærkede avis, Campus, i det seneste nummer skriver om ny klimaforskning, der giver grund til optimisme.

Et ti år langt forskningsprojekt ved Afdeling for Arktisk Miljø på DMU har afsløret, at selv det arktiske miljø har stærke ‘buffere’. I de ti år, projektet har kørt, er en del af permafrosten i det nordøstlige Grønland smeltet, hvilket i langt de flestes optik ville betyde stigende atmosfærisk CO2 og dermed øget opvarmning. Men, og det er et ganske stort men, forskerne konkluderer også at “over de seneste 6 år er den mængde drivhusgasser, tundraens planter suger ud af atmosfæren, steget med godt 50 procent. Det opvejer til fulde det kvantum gasser, der bliver frigjort, når isen smelter. Grunden til, at de grønne vækster tager ekstra meget for sig af drivhusgasserne, er, at der er kommet flere planter.”

Vi diskuterer ofte kritiske emner og fokuserer på forhold, der går galt. Det er derfor, at jeg i dag bevæger mig udenfor mit umiddelbare fagområde (som nogen også klager over) for at kunne bringe denne gode nyhed. Selv et ved første øjekast så skrøbeligt økosystem som det arktiske indeholder altså stærke automatiske regulatorer. Jeg er klar over, at en del af vores læsere sikkert er uenige, men for mig er enhver nyhed, der giver grund til mindre bekymring, en god nyhed.

12 thoughts on “Klimaforskere –- grund til optimisme

 1. Mr. Brian

  Jo-jo, Bjørnskov, men mon ikke en eller anden knevermikkel, der alligevel er i nabolaget for at sælge dommedagskuponer, vil komme og fortælle dig, at verdens undergang aldeles ikke er aflyst endnu. Metangasser, du véd. Skræmmende sager. Det KAN jo være at hele tundraen eksploderer i verdenshistoriens største brandskid, hvem ved? Vær bange, vær rigtigt bange. Kommer snart til et sumphul nær dig. Nuvel, mens selvhaderne køber CO2 certifikater hos Al Gore – eller en anden hostesaftssælger der selvfølgelig kun er i gamet fordi hjertet bløder oprigtigt for Moder Jord, og ikke fordi der igen er en mulighed for at suge penge ud af naive fjolser – lad også mig afslutte denne uge med et par interessante ‘nyheder’: Artsuddøen som et resultat af global opvarmning, er vist også sat på stand by: http://ing.dk/article/20070314/NATUR/70314010: “Kryber stregen på termometeret opad eller nedad med fem grader, så får det ikke nogen synderlig stor effekt på mangfoldigheden eller bestanden af alverdens udrydningstruede arter. I hvert fald mindre, end vi hidtil har gruet for. Den opsigtsvækkende konklusion fremgår i en forskningsartikel, som lige er blevet offentliggjort i det amerikanske tidsskrift Bioscience”———————————————Og så er der vores egen Jørgen Peder Steffensen der igen sparker klimahystaderne i klokkeværket, og fastslå, at Grønlands indlandsis såmænd nok skal overleve en temperaturstigning på 5 grader: http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=4274538/ : “Vi ved, at indlandsisen på Grønland også lå der i den seneste mellemistid. Det betyder, at al isen på Grønland ikke vil smelte og at vandet i verdenshavene derfor ikke vil stige med seks meter, hvis vi får en verden, der er fem grader varmere end i dag,” fastslår Jørgen Peder Steffensen. I den seneste mellemistid var temperaturen på Jorden noget højere end i dag. Samtidig stod vandet i verdenshavene tre-fire meter højere, end de gør i dag. “Men da der dengang fortsat var is på Grønland, skal vi til Antarktis for at finde noget af forklaringen på den højere vandstand,” fortæller Jørgen Peder Steffeensen. “Der er ingen tvivl om, at havet vil stå højere i varmere verden. Måske vil vandet stige tre-fire meter over de næste 3.000 år, men så er det noget, vi sagtens kan håndtere. Det svarer til en millimeter pr. år, og det er mindre, end man i dag oplever mange steder i verden, hvor jordoverfladen konstant ændrer sig som følge af, at isen forsvandt efter den seneste istid for omkring 11.000 år siden.”———————————————————- God Weekend.

  Svar
 2. Mr. Brian

  Nikolaj Hawaleschka Stenberg; Jeg ved ikke hvor relevant, eller fair, den alternative temperaturrekonstruktion din kommentator henviser til er – det kræver trods alt adgang til mere information – men den rammer selvfølgelig lige lukt ned i endnu en af de diskussioner klimaaktivisterne vil lukke med vold & magt, nemlig, hvor ‘forurenet’ er de temperaturmålinger vi benytter, og har man – eller kan man – korrigere ordentligt for disse. IPCC mener som sædvanlig ikke der er noget at komme efter, og citerer fortsat Jones et al 1990 som et hovedbevis for at i hvert fald by-opvarmningen (UHI) trygt kan ignoreres som en fejlkilde. Der er imidlertid god grund til at tro at Phil Jones – ganske som Michael Mann, i øvrigt – har været selektiv med såvel dataudvælgelse som dataanalyse, fx. er hans analyse af Østkina i direkte modstrid med Wang et al 1990: “Our work differs from the recent study by Jones et al 1990. They have shown that any urban bias in their data has been mitigated over eastern China. The reasons for this are not clear.” Under alle omstændigheder kunne Dr. Jones lukke kæften på sine kritikere eftertrykkeligt – og der bliver flere, ikke færre, af os – ved blot at offentliggøre hvilke data & metoder der ledte til den berømte konklusion, at UHI maksimalt kan have forurenet temperaturmålingerne med 0.05 C over en hundredårig periode. Men det vil han selvfølgelig ikke, og er indtil videre sluppet af sted med følgende svada: “Even if WMO agrees, I will still not pass on the data. We have 25 or so years invested in the work. Why should I make the data available to you, when your aim is to try and find something wrong with it.”Vi lader billedet stå et øjeblik. Hvis andre vil have at vi skeptikere blot skal klappe hælene sammen og stole blindt på klimaforskerne, må en minimumsforudsætning være at rådata & metoder er offentlige tilgængelige, således at de konklusioner, på hvilke politiske beslutninger og reallokering af betragtelige ressourcer baseres, altid kan verificeres. Det må være et helt banalt grundprincip. Ikke kun for klimaforskere, i øvrigt. Og SÅ blev det Weekend.

  Svar
 3. Niels A Nielsen

  I forlængelse af Mr Brian: To nye videnskabelige artikler peger på, at effekten af målestationers placering i byområder på temperaturmålingerne er stærkt undervurderet: http://climatesci.colorado.edu/2007/03/16/two-papers-on-the-urban-heat-island-effect-on-temperatures/Men hvorfor “stole på meget beskedne og dagligt svindende mindretal mht. den videnskabelige konsensus?” (Citatets oprindelse skulle fremgå af den uovertrufne videnskabelige forståelse… Hvad er vel et par kinesere imod en konsensus, der omfatter 2500 af verdens førende klimaforskere? 😉

  Svar
 4. Per N

  Kære C.B, hvis deres forskning holder stik er det da i sandhed en vedkommende og god nyhed, klima hysteri har jo gode vilkår med Algore som kendis.Så tak for en god week. nyhed

  Svar
 5. Nikolaj Hawaleschka Stenberg

  Det er en dejlig “nyhed”! On a side note: Jeg blev også fornøejt over en kommentar på min egen blog, hvor en gut nævner, at fra 1880 til 2007 har Jorden været inde i en global nedkølning (!): http://altanen.wordpress.com/2007/03/15/at-s%c3%a6nke-co2-niveauet-via-skat-eller-handel/#commentsDet ser ud til, at forskerne er ved at komme på banen, så vi kan slippe for at høre på afdankede politikere der ridder kæpheste.God weekend!

  Svar
 6. Niels A Nielsen

  Jeg har læst transcriptet af den nævnte nylige debat i New York om global opvarmning med deltagelse af blandt andre koryfæer som R. Lindzen og R. Sommervile, og jeg kan kun anbefale det. Især diskussionen af konsensus-begrebets plads (eller ikke-plads) i videnskabelig sammenhæng, finder jeg interessant.http://www.intelligencesquaredus.org/TranscriptContainer/GlobalWarming-edited%20version%20031407.pdfGavin Schmidt bekræfter det indtryk af ham, som jeg har fået af ham gennem læsning af Realclimate.org: En arrogant propagandist uden den fjerneste respekt for sine modstandere. Jeg forstår til fulde, at IPCC-holdet tabte den debat.Vil man have et godt grin, så se lige denne blogpost om Ann Bancroft og Liv Arnesen, der ville fotografere den globale opvarmining ved at tage på ekspedition til Nordpolen og måtte opgive på grund af forfrysninger! Men jeg advarer, sæt kaffekoppen på bordet inden læsningen 😉http://motls.blogspot.com/2007/03/frostbite-brings-attention-to-global.html

  Svar
 7. Mr. Brian

  Niels A. Nilsen;Wow, superinteressant information du dér bringer på banen. Vi har altså en professor, Bjarne Andersen, med speciale i termodynamik, ansat ved Niels Bohr Instituttet, som mener at det er mere end almindeligt diffust at operere med en gennemsnitstemperatur for Jorden. Hvor kættersk! Det varer nok ikke længe før hans kontrafej er at finde på Internetrøvhullet Tim Lamberts sjawe-sjawe bingoplader. Og sørme om ikke artiklen er forfattet sammen med Ross McKitrick?!? Hvad sker der for dig, Bjarne? Har du ikke modtaget memoet fra karaktermorderne? Ross leger vi ikke med. Hvorfor leger vi ikke med Ross? Fordi Ross ikke kan regne, er tilknyttet det onde Marshall Institut, og næsten stensikkert er et hyret talerør for olieindustrien. Her er i øvrigt en læse-let introduktion til hvad dette omhandler. http://www.nbi.ku.dk/side24176.htm?foredragid=5350&param2=24176luk&context=2

  Svar
 8. Niels A Nielsen

  Og nu vi taler om problemer med temperaturmålingerne, så kunne jeg godt tænke mig at gøre opmærksom på endnu en videnskabelig artikel, forfattet af repræsentanter for det “beskedne og dagligt svindende mindretal mht. den videnskabelige konsensus”, bragt i J. Non-Equilibrium Thermodynamics. Her gøres det gældende, at det er meningsløst i det hele taget at tale om en global temperatur og dermed også om stigninger eller fald i den!!!Artiklens forfattere, en matematiker, en økonom og en naturvidenskabsmand (læg mærke til fagene) skal vist ikke gøre sig nogen som helst forhåbninger om at komme med blandt IPCC’s udvalgte. Artiklen konkluderer:”There is no global temperature. The reasons lie in the properties of the equation of stategoverning local thermodynamic equilibrium, and the implications cannot be avoided by substitutingstatistics for physics.Since temperature is an intensive variable, the total temperature is meaningless in termsof the system being measured, and hence any one simple average has no necessary meaning.Neither does temperature have a constant proportional relationship with energy or otherextensive thermodynamic properties.Averages of the Earth’s temperature field are thus devoid of a physical context whichwould indicate how they are to be interpreted, or what meaning can be attached to changesin their levels, up or down. Statistics cannot stand in as a replacement for the missing physicsbecause data alone are context-free. Assuming a context only leads to paradoxes such assimultaneous warming and cooling in the same system based on arbitrary choice in somefree parameter. Considering even a restrictive class of admissible coordinate transformationsyields families of averaging rules that likewise generate opposite trends in the same data,and by implication indicating contradictory rankings of years in terms of warmth.The physics provides no guidance as to which interpretation of the data is warranted.Since arbitrary indexes are being used to measure a physically non-existent quantity, it is not surprising that different formulae yield different results with no apparent way to select among them. The purpose of this paper was to explain the fundamental meaninglessness of so-calledglobal temperature data. The problem can be (and has been) happily ignored in the name ofthe empirical study of climate. But nature is not obliged to respect our statistical conventionsand conceptual shortcuts. Debates over the levels and trends in so-called global temperatureswill continue interminably, as will disputes over the significance of these things for the humanexperience of climate, until some physical basis is established for the meaningful measurementof climate variables, if indeed that is even possible.It may happen that one particular average will one day prove to stand out with somespecial physical significance. However, that is not so today. The burden rests with thosewho calculate these statistics to prove their logic and value in terms of the governing dynamicalequations, let alone the wider, less technical, contexts in which they are commonlyencountered.”http://schwinger.harvard.edu/~motl/global-temperature-not-exist.pdfSe i øvrigt følgende fremragende blog af en af repræsentanterne for det “beskedne og dagligt svindende mindretal mht. den videnskabelige konsensus” Lader til at den kæphøje Gavin Schmidt fra RealClimate.org kom til kort i en offentlig debat, der inkluderede repræsentanter fra det “beskedne og……”:”Before the debate in the New York City on Wednesday night, the alarmists enjoyed a 57 percent support while the global-warming-is-not-a-crisis team received 30 percent of votes.After the debate, however, the skeptics’ team climbed to 46 percent while the alarmists dropped to 42 percent. The difference changed from +27 (serious warming) before the debate to -4 (no serious warming) after the debate.”http://motls.blogspot.com/

  Svar
 9. Elev

  Til Christian BjørnskovJeg savner dit fødselsår under”Hvem vi er” på Pundotokraterneshjemmeside.

  Svar
 10. Niels A Nielsen

  Til de særligt interesserede i Bjarne Andersen et als artikel om den “globale temperatur” så er der en interessant debat om dens indhold på den fortrinlige tjekke Luboš Motl’s blog – med deltagelse af blandt andet klimabingomanden Tim Lambert. http://motls.blogspot.com/2007/03/peer-reviewed-articles-global.html(klik på “fast comments”)Jo mere jeg læser om denne sag, jo tydeligere fremstår den for mig som en ulyksalig sammensætning af et absurd politisk teater og en videnskab, der ikke magter at sige fra overfor galskaben.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.