Incarcerex – "war on drugs"

I 1972 skrev Milton Friedman en kort artikel (Prohibition and drugs) i Newsweek. Den indledtes med et citat fra 1920 af en af hovedkræfterne, evangelisten Billy Sunday, bag alkoholforbudet i 20ernes USA:.

“The reign of tears is over. The slums will soon be only a memory. We will turn our prisons into factories and our jails into storehouses and comcribs. Men will walk upright now, women will smile, and the children will laugh. Hell will be forever for rent.”

Friedman opsumerer tørt resultatet, nemlig:

“New prisons and jails had to be built to house the criminals spawned by converting the drinking of spirits into a crime against the state. Prohibition undermined respect for the law, corrupted the minions of the law, created a decadent moral climate-but did not stop the consumption of alcohol.”

og har følgende kommentarer til “The War on Drugs”:

“Despite this tragic object lesson, we seem bent on repeating precisely the same mistake in the handling of drugs”.

Disse ord må betegnes som profetiske. Lige siden er narkotikaforbrug, kriminalitet og omkostningerne til det håbløse korstog blot steget. Herhjemme er et godt bud, at de direkte omkostninger til politi, retsvæsen og fængsler er på den forkerte side af 5 mia. kroner om året.

Men måske er årsagen til at man fortsætter med den håbløse forbudspolitik en helt anden end den idealistiske (tyrker)tro, som en Billy Sunday havde på at et forbud kunne bringe os nærmere paradis.

Man kan herefter vælge om man vil betegne de der slår til lyd for den fortsatte kriminalisering som kendetegnet ved enten en afgrundsdyb uvidenhed og naivitet eller kold kynisme.

Drug Policy Alliance har i hvert fald et godt (og underholdende) bud på grunden til den føret narkotikapolitik i USA – se reklamevideo for “Incarcerex” på

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TRPxN7DGy5c[/youtube]

Det skal medtages, at Drug Policy Allience ikke er hvem som helst, og de støttes bl.a. aktivt af Tidligere udenrigsminister George Schulz og tidligere nationalbankdirektør Paul Volcker – for en udførlig liste se her

Måske skulle man sende linket til vores nuværende regering, der åbenbart mener, at man kan (og skal) begrænse forbruget ved strengere straffe – bøden for at blive taget med en joint steg for nylig fra 500 kroner til 2000 kroner i førstegangs tilfælde – mon det afholder teeenagere fra at ryge en eneste joint?

13 thoughts on “Incarcerex – "war on drugs"

 1. Svend Haage

  “… bøden for at blive taget med en joint steg for nylig fra 500 kroner til 2000 kroner i førstegangstilfælde – mon det afholder en eneste teeenager fra at ryge en eneste joint?”Formentllig ikke, men det sender det rette moralske signal. Det synes jeg, vi bør rose regeringen for.Jeg kan tilføje, at jeg personligt synes, at jeg har et meget afslappet forhold til joints. Jeg prøvede det selv et par gange i gymnasiet, og kender folk i min omgangskreds der ryger joints (og det, der er værre) nogle få gange om året. Jeg har ingen intentioner om at melde nogen af dem, men synes det er fint, at staten sender et stærkt signal, om hvad der er rigtigt og forkert.

  Svar
 2. US

  Jeg troede aldrig jeg skulle opleve den dag, hvor en punditokrat ville argumentere for, at Mankiw’s princip #4 ikke holder – og jeg kan ikke tolke det retoriske spørgsmål til sidst på anden måde.(http://www.swlearning.com/economics/mankiw/principles2e/principles.html) Ja, lovændringen vil formodentligt få færre unge til at ryge hash. Nok ikke så mange som politikerne kunne ønske, men at argumentere for, at der ingen effekt vil være, er uholdbart.Det er i øvrigt ikke et forsvar for lovændringen – uanset om den virker efter hensigten eller ej, er den noget skidt. Hvis den ikke har nogen større effekt, er Friedmans betragtninger relevante. Hvis den virker efter hensigten, griber staten ind på et område, den burde holde sig langt væk fra.Hashrygning er en offerløs forbrydelse, og så burde den ikke være længere.

  Svar
 3. Niels Westy Munch-Holbek

  US skrev :”Jeg troede aldrig jeg skulle opleve den dag, hvor en punditokrat ville argumentere for, at Mankiw’s princip #4 ikke holder – og jeg kan ikke tolke det retoriske spørgsmål til sidst på anden måde”.”Ja, lovændringen vil formodentligt få færre unge til at ryge hash. Nok ikke så mange som politikerne kunne ønske, men at argumentere for, at der ingen effekt vil være, er uholdbart.”Jeg kan selvfølgelig ikke have sidende på mig, at jeg skulle argumentere for at mennesker ikke reagerer på risiko og incitament. – Men en forhøjelse af bøde skal jo sammenholdes med risikoen for at blive opdaget. På Roskildefestivalen blev 6 personer noteret af Politiet. Hvis vi forudsætter at blot 10% røg hash på festivalen – er det ca. 8.000 personer, ergo er risikoen ekstremt lille for at blive taget. Dertil skal lægges at produktets prisfølsomhed er afgørende, med andre ord er den øgede risiko nok til at det skulle af holde ét menneske fra at prøve at ryge – formentlig ikke. Og det er ikke i modstrid med ideen om risiko og incitament.

  Svar
 4. US

  Tak for uddybningen, hvis disse overvejelser lå til grund for spørgsmålet var jeg måske vel hård.Når det er sagt: Jeg tror en af de væsentlige grunde til, at kun 10% (eller hvor mange det nu er) af de unge røg hash, frem for (eks.) 15%, var at nogle unge stærkt overvurderer risikoen for at blive taget. En sådan bias vil forstærke effekten af lovindgrebet.Men lad det nu ligge…

  Svar
 5. Peter Kurrild-Klitgaard

  Svend Haage: “Formentllig ikke, men det sender det rette moralske signal. Det synes jeg, vi bør rose regeringen for. … [Jeg] synes det er fint, at staten sender et stærkt signal, om hvad der er rigtigt og forkert.”Der er mange ting, som der kan gives gode argumenter for er forkerte, nogle endog “moralsk forkerte”. Dårlig dansk grammatik; at gå med hvide tennissokker (andet end på tennisbanen); at spise med albuerne på bordet; ikke at hjælpe gamle mennesker over gaden, når de har brug for det; at købe Ekstra Bladet eller se TV2 Nyhederne; ikke at sige tak for mad, o.s.v., o.s.v. For nu bare at nævne nogle enkelte, men vigtige, ting. Er det statens opgave at håndhæve forbud mod alt, der kan siges at være forkert? Så har vi sørme brug en noget mere ekspansiv og totalitær statsmagt end den nuværende.

  Svar
 6. Peter Kurrild-Klitgaard

  SH: “Mange gode forslag der. Men, men … en ting af gangen.Særligt i vores del af verden mener jeg, man skal være påpasselig med at gøre sig forhåbninger om at kunne ændre samfundet radikalt sådan fra den ene dag til den anden”Det er jo svært at være uenig i. Men det er også svært at se, hvad det har med din foregående påstand at gøre–altså at det er statens opgave at forhindre mennesker i at gøre ting, der er moralsk forkerte/som nogle opfatter som moralsk forkerte.

  Svar
 7. Svend Haage

  PL: “Nu er det jo sådan med moral, at den er forskellig fra person til person.”Og dermed mener du, at hver person har ret til sin egen moral, uanset hvad denne moral end måtte bestå af? PL: “Hvis man gerne vil se hvordan lovgivning efter moral foregår, så kan man jo tage til Iran eller Saudi Arabien.”Men mig bekendt er hverken Iran eller Saudi Arabien demokratier (ikke sådan rigtigt i hvert fald). Så din pointe er …?Måske undgik det din opmærksomhed, at min sidste kommentar faktisk var et forsvar for demokratiet, omend muligvis efter din smag et forkølet et af slagsen.PL: “Det burde ikke være statens opgave at bestemme over havd folk gør ved deres egen krop (så længe de ikke udsætter andre for fare).”Men hvis du anerkender den videnskabelige teori om sommerfugleeffekten, så er det vel lidt svært sådan at trække en hård grænse mellem, hvad der er/ikke er, at udsætte andre for fare?PKK: “Men det er også svært at se, hvad det har med din foregående påstand at gøre–altså at det er statens opgave at forhindre mennesker i at gøre ting, der er moralsk forkerte/som nogle opfatter som moralsk forkerte.”Ligesom individer, organisationer etc. anerkender jeg også statens ret til at ændre samfundet i den rigtige retning. Jeg anerkender disse “enheders” ret, for så vidt jeg ser flere fordele end ulemper i at give dem denne ret, og jeg støtter deres moralske prædiken, for så vidt jeg er enig.

  Svar
 8. Niels Westy Munch-Holbek

  Svend Haage skriver:”Ligesom individer, organisationer etc. anerkender jeg også statens ret til at ændre samfundet i den rigtige retning. Jeg anerkender disse “enheders” ret, for så vidt jeg ser flere fordele end ulemper i at give dem denne ret, og jeg støtter deres moralske prædiken, for så vidt jeg er enig”Du mener altså på en og samme tid, at det er legitimt at staten via forbud og kriminalisering bestemmer vores adfærd, – det må jeg tolke som at hvis man fandt på at kriminalisere analsex og indtagelse af alkohol, så ville det være ok med dig? – eller mener du at kun tiltag som du er enig i er ok (du skriver jo også “for så vidt jeg ser flere fordele end ulemper i at give dem denne ret, og jeg støtter deres moralske prædiken, for så vidt jeg er enig”)? En mildt sagt ikke særlig sammenhængene holdning.Jeg vil dog lige påpege, at mit indlæg ikke primært handler om hvorvidt det er i orden at forbyde mennesker at gøre med deres krop og liv som de ønsker (ikke at jeg vil skjule at jeg selvfølgelig som liberal kun mener at der er en rigtig holdning til den sag) – men derimod hvorfor man egentlig fører narkotikapolitik. Uanset om man er liberal og dermed erkender hver enkelts ret til at gøre med sig selv hvad vedkommende måtte ønske eller mener at et flertal har retten til at begrænse andres udfoldelsesmuligheder, så efterlader det stadig et ubesvaret spørgsmål:Hvorfor bruge penge på noget der ikke virker??????

  Svar
 9. Jan Madsen

  “http://www.swlearning.com/economics/mankiw/principles2e/principles.html”People would have to be pretty stupid not to respond to incentives (i.e. people aren’t THAT stupid…)

  Svar
 10. Pelle Lauritsen

  SH: Nu er det jo sådan med moral, at den er forskellig fra person til person. Hvis man gerne vil se hvordan lovgivning efter moral foregår, så kan man jo tage til Iran eller Saudi Arabien.Det burde ikke være statens opgave at bestemme over havd folk gør ved deres egen krop (så længe de ikke udsætter andre for fare).

  Svar
 11. Svend Haage

  PKK: “Dårlig dansk grammatik; at gå med hvide tennissokker (andet end på tennisbanen); at spise med albuerne på bordet; ikke at hjælpe gamle mennesker over gaden, når de har brug for det; at købe Ekstra Bladet eller se TV2 Nyhederne; ikke at sige tak for mad, o.s.v., o.s.v.”Mange gode forslag der. Men, men … en ting af gangen. Særligt i vores del af verden mener jeg, man skal være påpasselig med at gøre sig forhåbninger om at kunne ændre samfundet radikalt sådan fra den ene dag til den anden. Demokratiet synes at ville forblive den bedste styreform inden for en overskuelig årrække. Derfor tror jeg desværre, vi bliver nødt til at sænke ambitionsniveauet lidt, hvad angår samfundsmoralen. I øvrigt havde jeg fundet alkoholforbrug et mere nærliggende eksempel, hvis du endelig vil begive dig ud i et glidebane-argument. Hertil ville jeg kunne argumentere med, dels at jeg på et helt uvidenskabelig grundlag finder det overordentligt sandsynligt, at joints er mere sundhedsskadeligt end alkohol, dels at jeg helst ser, at samfundet glider i den rigtige retning.

  Svar
 12. Svend Haage

  Først, jeg er ikke sikker på, at jeg fik svaret uddybende nok på PKK’s spørgsmål, så først en uddybende kommentar til PKK’s spørgsmål: Den del af mit indlæg i post 6, som PKK refererer til, har intet at gøre med “statens opgave [i] at forhindre mennesker i at gøre ting, der er moralsk forkerte/som nogle opfatter som moralsk forkerte.” Min intention med post 6 var udelukkende at påpege, på den ene side at jeg anerkender statens ret til at blande sig i folks liv, og på den anden side (PKK’s uddrag) selvom jeg mener det ville være rart med en verden, hvor alle PKK’s ønsker fra post 6 blev opfyldt (evt. med statens hjælp), så ville jeg ikke ønske at stemme på en folketingskandidat her og nu, som man gennemsnitligt ville finde dem i Saudi Arabien eller Iran. Jeg ønskede såmænd blot (ikke helt uberettiget, skulle det vise sig, jf. Pelle Lauritsen) at komme eventuelle beskyldninger om, at jeg skulle ønske fascistiske/diktatoriske tilstande i Danmark i forkøbet. NWM-H, jo, min holdning er mildt sagt særligt sammenhængende. Jeg anerkender Enhedslistens ret til at prædike lighed, alt imens vi efter min mening med rette via regeringen øger uligheden og rigdommen i samfundet. NWM-H: “Du mener altså på en og samme tid, at det er legitimt at staten via forbud og kriminalisering bestemmer vores adfærd”Ja, hvis jeg vurderer, at forbuddet og kriminalisereringen er proportionel med adfærden i forhold til den tid, vi lever i. NWM-H: “… det må jeg tolke som at hvis man fandt på at kriminalisere analsex og indtagelse af alkohol, så ville det være ok med dig?”Igen viser mit forbehold for en fascistisk styreform i Danmark at have været på sin plads. Nej, jeg ønsker ikke fascisme i nutidens Danmark, men ser vi udover “en overskuelig årrække”, så skal jeg da ikke udelukke, at vi skulle kunne finde en bedre verden uden analsex og alkohol, som jeg nu er med til at kæmpe for, at vi kan nå henimod (en verden hvor stimuli via analsex og alkohol simpelthen er for middelmådige til, at nogen gider at beskæftige sig med det). Og kan staten spille en rolle i denne kamp, så fint med mig. NWM-H: “Hvorfor bruge penge på noget der ikke virker??????”Jeg har tidligere antydet, at jeg ingen specialviden har til at kunne udtale mig om dette spørgsmål, dog vil jeg gerne (igen) påpege, at påvirkningen i samfundsmoralen vel er svær at måle i kroner og ører? Efter demokratiets indførsel synes der at have været en tendens til at sige, at alt er tilladt. Denne tendens giver jeg gerne nogle skattekroner til at bekæmpe.

  Svar
 13. Svend Haage

  Jeg vil blot tilføje, at jeg i ovenstående skelner mellem absolutte værdier (ex. her finder jeg analsex og alkohol er forkert), og hvad jeg finder at være de rigtige værdier i den verden, vi kender i dag (alkohol, drikker det selv ved jævne mellemrum, og analsex, finder jeg her ok. Sidstnævnte efter min mening spildtid, da det jo drejer sig om at få børn).Denne skelnen finde jeg relevant, når mennesket må forholde sig til et så efter min mening vigtigt begreb som evighed, hvor staten muligvis/muligvis ikke vil vedblive med at have en rolle i at ændre, evt. via forbud og kriminalisering, livet i en bedre retning.Denne skelnen og læggen vægt på absolutte værdier i denne kontakst er mig bekendt ikke noget, nutidens højrefløj beskæftiger sig meget med. Det er synd. Jeg er klar over, at vi lever i en tid, hvor det er in at tale om, at ideologier er noget bras. Jeg er dybt uenig. Det skal ikke undre mig, om nogle finder min vinkel malplaceret her (den har da heller ikke været min hovedpointe, NWM-H stillede mig et spørgsmål, hvor jeg følte, jeg blev nødt til at gå lidt dybere ind i det), men jeg vil dog påpege, at personer som Marx og Fukuyama har fundet emnet væsentligt nok til at skrive bøger om det.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.