Lighed og sammenhængskraft – ingen sammenhæng

Med risiko for at blive beskyldt for skamløs selvpromovering, vil jeg gøre Punditokraternes læsere opmærksomme på min klumme i 180 grader i går (læs her). Klummen, der tager udgangspunkt i danske politikeres megen snak om ’sammenhængskraft’ og deres brug af et så elastisk og upræcist begreb som forsvar for velfærdsstaten og den danske lighed, henviser også til Martin Ågerups nye bog. Bogen, der er værd at læse, får en forudsigelig, men underlig, medfart i Politiken i dag hvor anmelderen endda når at påstå, at de fleste økonomer nu er enige om at velfærdsstaten bidrager til den økonomiske vækst! Hvad kan man gøre, når ens mediemodstandere smider om sig med så uhyrlige påstande. Anyway, læs bogen – og eventuelt også klummen.

3 thoughts on “Lighed og sammenhængskraft – ingen sammenhæng

  1. Hans Henrik Hansen

    Nok kun et sidetema til ‘sammenhængskraft’ – men altså:Er der ikke en eneste punditokrat, der har i sinde at ytre sig vedr. ‘folkeafstemningen der blev væk’??{Min (tyndbenede) ‘undskyldning’ for at placere denne ytring her skal være, at beslutningen kunne virke stærkt underminerende for ‘sammenhængskraften’ i relation til Unionen! :)}

    Svar
  2. kjensen

    Bemærkelsesværdigt, at Hr. Ågerup formår at operationalisere et begreb (‘sammenhængskraft’), som der bruges i flæng, og, som Bjørnskov rigtigt siger, ingen rigtig ved hvad betyder. Specielt, fordi at Ågerup tilsyneladende (ud fra Bjørnskovs klumme) sætter lighedstegn mellem typiske indikatorer for social kapital og sammenhængskraft. Er social kapital (generel tillid og institutionel tillid) virkelig det samme som sammenhængskraft?Begrebet stammer fra Durkheim og hans brug af begrebet ‘social kohæsion’. Og det klassiske problem forbundet med begrebet er en forening af solidaritet og tolerance i et samfund. Dvs. at et land med sammenhængskraft formår at reproducere solidaritet og tolerance i komplimenterende mængder.Jeg forholder mig meget skeptisk over for om social kapital er en adækvat indikator for sammenhængskraft i denne forstand.

    Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.