Hvis en tyv levner noget, har jeg så fået det?

Tillad mig at fortsætte Bjørnskovs personlige kommentarer til weekendens skatte(re)orm, hvor laveste fællesbævner og dyrkelsen af en ganske særlig landlig misundelseskultur synes at være det mest fremherskende. Men det kan nok heller ikke være anderledes, når man ikke tør gøre op med den tåbelige brug af skattesystemet som omfordelende redskab. Vil man absolut omfordele, kan man jo gøre det via de offentlige udgifter. Det hjælper heller ikke, når selv borgerligt-liberale medier ikke har forstået,  at en skattesænkning ikke betyder, at man “får noget”, men blot at man ikke skal aflevere så meget som før, jævnfør en overskrift  på JyllandsPostens hjemmesider “Direktøren får 53.409 kr. – hjemmehjælper 2.779 kr“. Tænk hvis der nu havde stået, hvor meget de betaler i skat i stedet?

At tale om, at nogen får noget, fordi de skal betale mindre i skat er i sig selv en absurditet. Det svarer til, at en tyv rydder mit hjem, lader indholdet af køleskabet være, og efterlader en seddel, hvorpå han skriver, at jeg bør takke ham for al den mad han har givet mig.

Med tanke på niveauet i dansk politik, når det kommer til at løse de udfordringer der ligger foran os, vil rutcheturen ned af listen over verdens rigeste lande givet fortsætte, og jeg kan kun glæde mig over, at min datter på 13 indtil videre taler 3 sprog flydende og er godt i gang med det fjerde – det skal hun nok få brug for – dog næppe her i landsby(tosse)fællesskabet.

Opdatering:

Berlingske er også med på alternativt sprogbrug: Med overskriften Højtlønnede tjener 11 gange så meget på ny skat, er vel kun tilbage at det næste bliver, at jeg bliver pålagt skat af de ting tyven IKKE stæler – der er jo tale om en “indtægt”, når der skal afleveres mindre, ifølge Berlingskes socialkammeratlige newspeak.

Udgangspunktet er helt åbentlyst, at den indkomst som enhver af os generer, som udgangspunkt er statens.

20 thoughts on “Hvis en tyv levner noget, har jeg så fået det?

 1. Elev

  Er det ikke omvendt Holbek. Er det ikke de højtlønnede herunderdirektøren der stjæler fra de lavtlønnede og de ansatte ved at få en højere løn.Jeg har haft en del ledere og jeg har været i chok hver gang,når jeg tænker på, at en leder i gennemsnit tjener mere end en ansat.Jeg har den holdning, at dem der er noget værd, er dem der laverarbejdet, og det er ikke de ledere jeg har haft.

  Svar
 2. JR

  Elev: “Jeg har den holdning, at dem der er noget værd, er dem der laverarbejdet, og det er ikke de ledere jeg har haft.”Jeg vil da anbefale dig at stifte eget firma som anvender disse principper. Det vil jo være en stor konkurrencefordel for dig hvis du kan spare en stor del af lederlønningerne.Man kan så undre sig over, at det i virkelighedens verden ikke er sket. Årsagen er måske at ledere generelt set er deres løn værd. Sagen er jo, at de beslutninger som ledere tager ofte har stor indflydelse på mange medarbejderes produktivitet og indtjening. Dette gør det økonomisk rentabelt at betale en relativt høj løn for at få en person med bedre kvalifikationer end man ellers ville få til posten.Eller sagt på en anden måde: Hvis man ansætter en leder som forøger medarbejdernes indtjening med samlet set 10.000 kroner om måneden er det en god forretning at give 5.000 kroner for dette.

  Svar
 3. Jan Daniel Andersen

  Kanon indlæg. Det er sgu utroligt, hvad socialdemokratiet har formået at overbevise masserne om. Det er jo næsten blevet universelt accepteret at man kan “få” en skattelettelse, ligesom at alting ville gå ad helvede til, hvis man afskaffede velfærdsstaten. Vi kan simpelthen ikke leve uden at staten tilbyder en meget bred vifte af services og har monopol på dem.Hvordan er det lykkedes at fjerne så meget fornuft fra befolkningen, at de ikke kan se det komplet absurde i sådanne sætninger.Tak fordi du tager dette op. Det er en væsentlig pointe.

  Svar
 4. LuckyLibertas

  Jeg synes JP skal revses lidt for dagens forside. Send din kommentar videre. Det hører ingen steder hjemme, at stort set alt sprog inficeres af socialistisk newspeak.

  Svar
 5. Zoolander

  @ Kasper KHelt rigtigt. Elev kan tage sine ting og skride fra virksomheden, hvis han mener, at han bliver udnyttet.Samme gestus får skatteplagede borgere, der mener at de bliver udnyttet af staten ikke. Er socialismens hykleri snart sivet ind i knolden på folk eller hvad???

  Svar
 6. Kasper K.

  @elev”Er det ikke de højtlønnede herunderdirektøren der stjæler fra de lavtlønnede og de ansatte ved at få en højere løn.”Og hvordan kan det blive til “stjæler” – hvilken løn direktøren skal have er jo i sidste ende ejernes ansvar og beslutning. Det sker ganske frivilligt, og hvis du er utilfreds med de steder du har været (og jeg gætter på at følelsen har været gensidig) kan du jo tage dine ting og gå.

  Svar
 7. Nikolaj Hawaleschka Stenberg

  Jeg tror problemet ligger i, at danmarks journalister, LO m.fl. er blevet dummere; så dumme, at de ikke længer kan deres procentregning.Selvfølgelig er besparelsen ved en f.eks. 10 pct.-pts. indkomstskattenedsættelse større for ham der tjener 1.000.000 end for ham der tjener 200.000.Mindre dumhed, og flere kritiske spørgsmål fra MSM efterlyses.

  Svar
 8. Jan Daniel Andersen

  @Elev.Jo! Egen vinding, vækst for samfundet, men ALDRIG vækst for staten. Begriber du mon hvor statens penge kommer fra?@Zoolander.Man kan ikke sammenligne frivillighed til at vælge arbejdsplads, med frivillighed til at vælge land/nation/stat. Det første er ikke en knap ressource og alle kan vælge at arbejde for sigselv. Det sidste er en absolut knap ressource og er allerede besat af stater, der mener at de har ejendomsret over det geografiske område. Netop denne ret har stater temmelig svært ved at påvise gyldigheden/rimeligheden af. Jeg tror ikke det var din hensigt at udstille det sådan, men uanset ville jeg bare gøre det klart.

  Svar
 9. Stop idiotien

  “Netop denne ret har stater temmelig svært ved at påvise gyldigheden/rimeligheden af. “Overhovedet ikke. De fleste har vundet hævd over deres respektive områder, ergo er det deres.Det er fuldt ud gyldigt, og iøvrigt ganske rimeligt, da det er statens borgere der har skabt den velstand/samfund der er akkumuleret på området, og derfor naturligvis også dem der har første retten til det.Det er er ejendomsretten i sin smukkeste form…..

  Svar
 10. nexø

  Det virker som om, at det er vigtigere for punditokraterne og deres læsere, at topskatten sænkes end at marginalskatten sænkes. Det forstår jeg ikke. Reelt er I rasende over, at marginalskatten ikke er sat ned med 9 procent, men kun med 7,5.Det er som om, der er en art misundelse eller i al fald smålighed på spil her over for lavtlønnede danskere. De har ikke fortjent en skattelettelse, men det har I, den topbeskattede øvre middelklasse? Hvorfor dog det?Og jo, jeg forstår godt argumentet med, at det økonomisk er mere effektivt at sænke topskatten. Det forklarer bare ikke det utroligt mærkelige raseri – for et par procents skyld! – i denne og foregående post.Noget andet er så, at hele tyve-billedet er groft misvisende. Jeg mener, tyven er jo ikke demokratisk valgt. Men måske er demokrati og politiske rettigheder mindre vigtige for Bjørnskov og Westy end topskatten. Så kan I jo vælge det fra. Hvis I virkelig har det dårligt med mulighederne i det danske politiske system, så er I frie til at flytte. Det er jo faktisk muligt at vælge sig en anden stat, på samme måde som man kan vælge sig en anden bank, hvis man er utilfreds med den, man har. Det har nogle omkostninger, ligesom det at skifte bank, men det må man tage med. Der er sikkert afrikanske lande – og områder af Pakistan – hvor indkomstskatten i praksis nærmer sig nul procent.

  Svar
 11. JR

  Nexø: “Hvis I virkelig har det dårligt med mulighederne i det danske politiske system, så er I frie til at flytte. Det er jo faktisk muligt at vælge sig en anden stat, på samme måde som man kan vælge sig en anden bank, hvis man er utilfreds med den, man har.”Og det er jo netop hvad Bjørnskov skriver han gør. Man behøver jo heller ikke at tage til et uland for at få mere økonomisk frihed. Hvis man f.eks. tager til Norge eller Storbrittanien vil man blot have en marginalskat på lønnen på 40% (og formentlig en højere løn).http://www.taxfoundation.org/research/show/22469.htmlNexø: “De har ikke fortjent en skattelettelse, men det har I, den topbeskattede øvre middelklasse? Hvorfor dog det?”Det er ikke et spørgsmål om fortjeneste. Det er et spørgsmål om at lave et skattesystem som gør mindst mulig skade på økonomisk udvikling og frihed. Regeringen har taget et skridt i den retning, men der er stadigvæk lang vej. Og spørgsmålet er om det skridt regeringen har taget er stort nok i lyset af den demografiske udvikling – eller om vinduet for skattelettelser i virkeligheden vil lukke sig i løbet af de næste 10 år.

  Svar
 12. The Citizen

  Symbolpolitik er godt; rigtig godt.Man ser så handlekraftig ud, men slipper for at tage stilling til de egentlige problemer.En politiker kan næppe ønske sig mere … 😉

  Svar
 13. JR

  Ps. Det er da et dejligt postscript JP har sat i deres ledere:”I øvrigt mener vi, at S-SF-R skylder vælgerne klare svar på to spørgsmål: 1) Hvilke skatter vil blive sat op, hvis blokken kommer i regering? 2) Hvilke skattelettelser fra Forårspakke 2.0 vil blive beslaglagt igen?”_beslaglagt_http://jp.dk/meninger/leder/article1623666.ece

  Svar
 14. Martin Rannje

  @nexø: ja det er rigtigt, marginal-skatten er blevet reduceret mærkbart, og det er formentlig også den væsentligste bedrift i reformen. (udover at fjernelse af mellemskatten også gør systemet mindre kompliceret – man har så bare valgt at tilføre nye afgifter, der igen gør det mere kompliceret samtidig). Men jeg tror egentlig at den væsentligste anke (fra økonomernes side, dvs. ikke fra liberalt hold) er at det for hvert procentpoint man letter i mellemskatten har en større konsekvens for statens indtægter, end en tilsvarende lettelse i topskatten, fordi at der er flere der betaler mellemskat. Dermed ville man kunne have reduceret topskatten mere for den samme “pris” i statsbudgettet.Min egen personlige anke er at top- og mellemskattens andele i de statslige indtægter er så minimale, at det var tåbeligt ikke at reducere dem mere, eller gerne afskaffe dem helt. For det er jo ren symbol-politik fra Dansk Folkepartis side, når de klager over en 1½ reduktion i topskatten – der er tale om 0,1 procent af indtægterne eller noget i den stil.Mvh

  Svar
 15. Historyman

  Jeg tror at en stordel af denne debat om rigtigheden /retfærdigheden i en sænkning af henholdsvis top eller mellem skat er irrelevant. Det der bliver hele spørgsmålet er i hvilken form ønsker pressen at fremstille denne skattereform/skatteændring. Her er artiklen fra Berlinske Tidende et perspektivrigt eksempel. Her har vi en “borgerlig” avis der klart og tydeligt fremstiller skattereformen som en socialskævridning af samfundet, med det resultat at større ulighed opstår. Det er netop ulighedsbegrebet som “venstrefløjen” har patent på, at de og de alene, kan definere hvad der er uretfærdigt. Dette videre kolporteres af en journaliststand, der ikke er videre godt uddannet inden for økonomi, historie, m.m. Jeg tror at denne regering vil få yderst svært at beholde magten ved næste valg, pga. den netop vedtagne skattereform. Pressen vil stå som mikrofonholdere de næste 2 1/2 år for oppositionen (S-SF-Ehl.-Rad.) og herfra vil der udgå en uafbrudt kanonade af socialindignation, og skrig om tiltagende ulighed i samfundet. Alle problemer, det være sig, kriminelle skudvekslinger, eller vedligeholdelse af skole toiletter, vil blive fremstillet som regeringens fejl og produktet af den urimelige skattereform, der som “vi alle ved, har beriget DE RIGE”. Problemet er i min opfattelse, ikke et om skattereformens nytte/gavn, men om hvordan skattereformen opfattes i den brede del af befolkning. Man kan tale om “en italesættelse”, (jeg hader selv dette begreb) men det er det, der afgøre denne regerings liv og i min opfattelse også fremtidige muligheder for at gennemføre skattereduktioner. Hvis regeringen taber i meningsmålingerne, (hvilket de allerede har gjort) og ikke kan komme tilbage og taber næste valg, vil skattereformen blive ændret af den da tiltrædende S-SF-(Rad)regering. Men konsekvensen vil være at fremtidige borgerlige regeringer vil være yderst tilbageholdende med at sænke skatten, da dette vil blive opfattet som værende årsag til tab af regeringsmagten. Dvs. at skatten bliver en hellig ko i dansk politik, et urørligt tabu område, som kun politiske selvmordere a´la Mogens Glistrup vil give sig i kast med. Et eksempel er f.eks. lejeloven. Denne mærkværdige lov som delvist har ødelagt de danske boligmarked (forstået i sin fulde betydning af marked(udbud og efterspørgsel)) er blevet en hellig ko. Selv borgerlige partier som f.eks. de konservative har gang på gang, sagt et og gjort noget andet, når regeringsmagten var i hænderne. Partiet har snakket om liberaliseringer, og om ændringer og forandringer, men når det kommer til stykket er intet sket. Det ovenstående eksempel er måske ikke verdens bedste eksempel, men i min opfattelse er det en tydeliggørelse af et politisk område (leje/eje -boligmarked) hvor man har accepteret i mærkværdig forældet lovgivning (fra 1936 tror jeg?) fordi emnet er blevet urørligt. OECD kan i årtier påpege, det skadelige i lovens fastholdelse, uden at noget sker. Dette er alt samme produktet af, at området i pressen altid fremstilles som udlejere der udsuger uskyldige lejere. Ensidigheden i dækningen af dette emne er med til at fastfryse de politiske handlingsmuligheder. Hvis man er kendt i blog-land, kender man sikkert Kim Møllers; Uriasposten. Denne blog, som er yderst kritisk over for islam og den danske indvandrings politik, perspektivere mere end andre, den ensidighed og vinkling som dansk presse udøver. Og det er her vi kommer til ondets rod. Det kan godt være, at mange økonomer mener at det er rigtigt at sænke topskatten og reducere vores samlede skattetryk. Men dette er ligegyldigt, pressen vil finde den ene der undsiger dette og derefter udskrige resten som CEPOS betalet, Lars Seier Christensen`s fanatiske “SUPER LIBRALISTER”. Og hermed dør alle fornuftige forslag, fordi de kan affærdiges som produktet af ekstremistiske og asociale økonomer. (Vi skal vel ikke have amerikanske tilstande!!) Det kommer ikke til at handle om hvad du mener og argumentere for, men om den måde du og dit argument fremstilles på. Selv om det lyder mærkeligt, så håber jeg ikke at mit profeti bliver virkeliggjort, men jeg er bange for at den skattesænkning vi har set regeringen vil gennemføre, bliver den sidste i mange år. (15– 20 år.) Mvh. Historyman

  Svar
 16. Hans Henrik Hansen

  “Men dette er ligegyldigt, pressen vil finde den ene der undsiger dette og derefter udskrige resten som CEPOS betalet, Lars Seier Christensen`s fanatiske “SUPER LIBRALISTER”. Og hermed dør alle fornuftige forslag, fordi de kan affærdiges som produktet af ekstremistiske og asociale økonomer.” – ja, og det fille, det falde i min hovedskalle…men et sådant salmevers vil(le) snart i dén grad hænge vælgerne ud af halsen, og vi kommer tilbage til at balancen bliver så hårfin, at valgkampen, sædvanen tro, bliver udslaggivende! 🙂

  Svar
 17. Jan Daniel Andersen

  @Stop idiotien.Forklar mig lige, hvordan staten har erhvervet sig ejendomsret over det geografiske område kaldet Danmark. En ejendomsret den MÅ have for at kunne TVINGE mennesker i området til at betale skat til den.Statens ejendomsret er erhvervet med vold og magt. Så hvis du anerkender dette, har du lidt svært ved at forklare, hvorfor en røver har gjort noget ulovligt.-“Det er er ejendomsretten i sin smukkeste form”Nej! Det er noget der minder om tyveri! Staten tager mine penge, uanset om jeg forbruger de varer som den stiller til rådighed. Det var nogenlunde det samme Al Capone gjorde, med sine “beskyttelses penge”.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.