Hugo Chavez afskaffer økonomiske kriser

Hvad gør man som præsident, når den økonomiske vækst udebliver? Man erlærer naturligvis blot, at økonomisk vækst i from af BNP-vækst er noget “gammeldags kapitalistisk” skrammel. Det er set før,  bl.a. hos Sarkozy i Frankrig, og i det fattige Bhutan, hvor man til stor glæde for alverdens varmtfølende NGO’ere opererer med “lykke” i stedet. Enkelte økonomer som tidligere nobelpristager, den berømt/berygtede antiglobalist Joseph Stiglitz mener ogsåå at man skal bruge subjektive mål istedet for BNP.

venzuela_bnp

Og Venezuela er midt i en økonomisk krise – i hvert fald hvis man bruger BNP som mål. BNP er faldet op mod 5% det seneste år og forventes at fortsætte sit fald til næste år. Som det ses af  nedenstående figur er økonomisk stagnation (mildt sagt) ikke noget nyt i Venezuela. Velstanden er på niveau med hvad den var for 30 år siden. Og set over det sidste halve århundrede er Venezuela stort set ikke blevet rigere. Ser man på velstanden i forhold til USA’s – så er man gået fra at have en velstand der svarede til 60% af amerikanernes i 1960, til i dag at have en velstand der svarer til 30% af samme.

læs mere på Americas.dk

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.