Fri mig for Pantheismen

I en tidligere post linkede vi til en video, der viste historiske temperatur-udsving ifølge isboringer fra Grønland. Pointen var at understrege, hvor vilde udsving der historisk har været og hvor ustabilt jordens klima i sig selv er. I en post om Stern-rapporten stillede jeg det simple spørgsmål:

”Hvorfor skal vi tro på, at vi som art er mindre produktive, innovative og dermed i stand til at løse vores udfordringer og opfylde vores behov, hvis kloden har en anden temperatur end, den har i dag?”

Økonomi handler om, hvad der ultimativt skaber ”værdi” for os. Der er absolut intet unikt ved den nuværende klimatilstand på jorden og den forandrer sig. Det har den altid gjort, og det vil den helt sikkert blive ved med at gøre. Under alle omstændigheder. Jeg er dybest set skeptisk med hensyn til vores evne til at styre jordens klima, herunder også en del af de ”klimastyringsideer” som skeptikere byder på. Vi er end ikke i stand til at ”styre” vores egen økonomiske udvikling med politisk vilje (vis mig et socialistisk kommando-økonomi, der har været succesfuld – guderne skal vide at der er mange mislykkede forsøg), og jeg mistænker jordens klima-system for at være mindst lige så komplekst som vores økonomi. At COP15 kan finde på at melde et mål ud om at jordens temperatur kun må stige 2 grader er vel en refleksion af, hvor mærkværdig en tankegang hele klima-politikken bygger på. De kunne nærmest lige så godt have erklæret, at solen ikke må brænde ud om 4,5 mia år.

Det handler ikke om, hvorvidt kloden bliver varmere eller koldere, eller om hvorvidt vi har forårsaget det. Det handler heller ikke om, hvorvidt der er ”omkostninger ved omstilling”. Det er der. Nogle områder bliver mindre beboelige og andre bliver mere beboelige. Det vil skabe omkostninger til omstilling. Måske vil en nøgtern cost/benefit analyse vise at det derfor godt kan betale sig at øge beskatning af CO2 for at modvirke eksternaliteten. Men det er ikke nøgterne cost benefit analyser vi får. Stern rapporten var i hvert fald ikke en sådan.

Sagen er at vi altid har beboet en foranderlig jord og et foranderligt miljø. For 10.000 år siden var Danmark dækket af is, og 10.000 år er et nanosekund i jordens historie.  Er der noget ”Ideelt” og ”naturligt” ved vores nuværende tilstand? Selvfølgelig ikke. Der er ingen grund til at tro at det er mere sandsynligt at menneskeheden på sigt bliver dårligere stillet på en varmere jord end at den bliver bedre stillet. Og hvis man skulle tage Stern rapporten alvorligt og tro på at vi faktisk bliver permanent dårligere stillet, hvorfor så ikke investere et par hundrede milliarder i at skabe global nedkøling? For så må vi jo blive endnu rigere, når verdens havene falder og mere vand bindes ind i is?

Det ligger dybt i mange mennesker at menneskeskabte forandringer er naturstridige og ”forkerte” og dermed ”farlige”. Et sted som Danmark antager det nogle gange absurde dimensioner. Danmark er et kulturlandskab – der er ikke meget oprindeligt ved dansk natur.

Jeg har endnu ikke set Avatar, men den her anmeldelse fik mig til at tænke på at mange film fra Hollywoods side er pantheistiske, og at pantheisme er en meget stærk meme i vores kultur. Måske er pantheismen – ideen om naturen som noget helligt, mystisk og særligt – den mest udbredte religion i dag. Næsten alle new age religioner – hvad enten de snakker om chakraer eller rosa kvartz – har stærke elementer af pantheisme i sig.

Når klima-debatten virker så politisk stærkt og retfærdiggør nærmest voldelig modstand i nogens øjne, er det så fordi mange mennesker er pantheister, måske endda uden at realisere det? Og er pantheisme ikke ved at blive venstrefløjens nye dominerende religion nu, hvor den marxistiske trosretning så tydeligt er brudt sammen?

4 thoughts on “Fri mig for Pantheismen

 1. Niels A Nielsen

  Glimrende indlæg. Og tak for henvisningen til Ross Douthats glimrende artikel:

  “Pantheism offers a different sort of solution: a downward exit, an abandonment of our tragic self-consciousness, a re-merger with the natural world our ancestors half-escaped millennia ago.

  But except as dust and ashes, Nature cannot take us back.”

  http://www.nytimes.com/2009/12/21/opinion/21douthat1.html

  Hey, Connie Hedegaard!! Der er rapporter om en smeltende gletcher i Arktis, som du kan stille dig op på sammen med vennerne og føle Naturens vrede under jer:

  “The Arctic seems to be warming up. Reports … all point to a radical change in climatic conditions, and hitherto unheard of high temperatures in that part of the earth’s surface.

  Ice conditions were exceptional. In fact, so little ice has never before been noted. Dr. Hoel reports that he made a section of the Gulf Stream at 81 degrees north latitude and took soundings to a depth of 3,100 meters. These show the Gulf Stream very warm, and it could be traced as a surface current till beyond the 81st parallel.

  Where formerly great masses of ice were found, there are now often moraines, accumulations of earth and stone. At many points where glaciers formerly extended far into the sea they have entirely disappeared.”

  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2008/03/changing-artic_monthly_wx_review.png

  Ah pokkers, jeg ser nu, at rapporten er fra 1922!

  Svar
 2. Orla Schantz

  Det er en fin pointe, Carsten. Godt set! Pantheisme har været et paradigme i europæiske åndsliv siden Spinoza blev beskyldt for at være det i 1600-tallet, og så blev det Romantikkens trosartikel i 1800-tallet og derefter har det været implicit i vores naturopfattelse: Naturen som Guds skaberværk! I vor tid er det morphet ind i Gaia-mytologien og – yes – Greenpeace’s uudtalte præmis om Caritas: Vi skal skåne naturen, for den er uskyldig.

  Der er ingen grænser for metafysikken i, hvad der reelt set er helt planetariske udsving i klima på denne lille klode.

  Svar
 3. JR

  Carsten Valgreen: “Det ligger dybt i mange mennesker at menneskeskabte forandringer er naturstridige og ”forkerte” og dermed ”farlige”. Et sted som Danmark antager det nogle gange absurde dimensioner. Danmark er et kulturlandskab – der er ikke meget oprindeligt ved dansk natur.”

  Udover Pantheismen er der dog et lidt mere rationelt argument. Nemlig at klimaændringer skaber “klimaflygtninge”. Disse massive flygtningestrømme skulle så efter sigende skabe instabilitet selv i industrialiserede lande.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_refugee

  Ifølge IPCC vil der i 2050 være omkring 150 millioner klimaflygtninge. Eller rettere sagt omkring 150 millioner mennesker som af forskellige klimarelaterede årsager vil migrere til andre områder. I praksis vil de fleste formentlig blot flytte fra udsatte områder i et land til mindre udsatte områder i samme land over de næste 40 år i et tempo som ligger langt under den normale vandring fra land til by. Med mindre vi som tilfældet er nu i Danmark og det øvrige norden, at vi lader klimaet i en region være udslagsgivende for asyl (vi har f.eks. under VK-regeringen givet asyl til afghanere pga. klimaets indvirkning på deres mulighed for at ernære sig som landbrugere).

  Indeholdt i de 150 millioner mennesker er i øvrigt også (så vidt jeg kan forstå) mennesker som vil flytte pga. dårligere høstudbytte. Det kan man naturligvis spørge sig selv om er en rimelig kategorisering. I Danmark alene blev vel omkring en halv million mennesker med arbejde i landbruget nødt til at flytte fra 1950-2000 for at finde et andet udkomme. Dengang skyldtes det dog industrialiseringen af landbruget. Men pointen er, at der er masser af andre beskæftigelsesmuligheder end landbrug. Og at tilpasningsperioden er et godt stykke længere end industrialiseringen har taget i visse østasiatiske lande. Man kan vel med god ret ganske enkelt kalde disse flygtninge for fattigdomsflygtninge og konstatere at deres situation først og fremmest er et udslag af en mangel på en liberal økonomi og det kulturelle og institutionelle grundlag for denne.

  Når det er sagt vil der naturligvis være nogle enkelte østater med meget små befolkninger som ikke vil være beboelige når og hvis vandstanden stiger for meget.

  http://en.cop15.dk/news/view+news?newsid=2886

  Eller sagt på en anden måde. Spørgsmålet om klimaændringer skaber store flygtningestrømme er udelukkende et spørgsmål om hvilken politik vi vælger på området. Vi kan acceptere at fattigdom pga. klimaforandringer er en gyldig grund til asyl (men hvorfor så ikke acceptere fattigdom pga. dårlig regeringsledelse og andre årsager?) eller vi kan konstatere at vi i en globaliseret Verden flyder mad og andre varer også på tværs af landegrænser og at selvforsyning ikke er en nødvendighed og at fattigdom ikke giver en krav på at få opholdstilladelse i et andet land.

  Svar
 4. Hans Henrik Hansen

  “Ifølge IPCC vil der i 2050 være omkring 150 millioner klimaflygtninge” – såfremt dét tal er opgjort med udgangspunkt i panelets GCMer (som til nu ikke just har udvist overdreven konkordans med virkeligheden), kan vi vel i første omgang tillade os at vende skråen en ekstra omgang? 🙂
  Godt Nytår!

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.