Goldman Sachs vs. Retsstaten

SEC har som bekendt startet en undersøgelse af Goldman Sachs i forbindelse med en transaktion der foregik i starten af 2007. Her kommer lidt Punditokrat tanker om den sag.

Sagen vedrører en syntetisk CDO ”Abacus” som Goldman Sachs strikkede sammen på foranledning af Paulson & Co – den hedgefond der måske er blevet mest berømt for at være short amerikansk subprime bonds og CDOer.

En CDO (Collateralized Debt Obligation) er altså en strukturering af nogle underliggende lån, hvor en pool af lån bliver trancheret, sådan at forskellige investorer kan få forskellig risiko og afkast afhængigt af, hvor de ligger i prioriteringsrækkefølgen. En ”syntetisk CDO” er syntetisk i den forstand, at den tracker performance af nogle udvalgte lån/papirer uden at de underliggende lån reelt indgår. Det er reelt et væddemål mellem to parter om, hvordan nogle udvalgte lån vil opføre sig (default, prepayment osv), uden at disse lån indgår i aftales. Disse underliggende lån er typisk så ejet af nogle helt andre.

SECs sag mod Goldman Sachs går på at GS hjalp Paulson & co med at strikke denne portefølje sammen af de lån, der ville gøre det værst. Paulsons formål var nemlig at være short. På den anden side af aftalen stod ACA Capital Management og tyske IKB. Begge store og – må man formode – professionelle investorer. Begge investorer havde adgang til at se, præcis hvad der indgik i CDOen og som begge kunne bare have ladet være med at købe hvis de ikke kunne lide hvad de så eller ikke forstod det. ACA stod officielt som den, der udvalgte porteføljen. SECs påstand er at GS ikke lavede ”full disclosure” (var ærlige) overfor IKB og vedstod, at Paulson havde en short interest. ACA kunne dårligt undgå at vide at Paulson var indblandet. Det var endda allerede på det tidspunkt velkendt at Paulson var short i subprime (se Eric Falkensteins glimrende indlæg her).

Jeg er ikke jurist, og jeg kan ikke bedømme sagens udfald eller skyldsspørgsmål. Goldman Sachs understreger at de tabte penge på transaktionen, men det er selvfølgelig irrelevant rent juridisk. Jeg kender lidt til Goldman Sachs udefra. Der er ingen tvivl om at salgskulturen i GS er veludviklet og til tider aggressiv. Det ville være mærkeligt om der ikke er brådne kar imellem, og transaktioner, hvor nogle medarbejdere er gået over stregen. Det hører også med til historien at der er så mange ”streger” i form af regler for information, prospekter osv. osv. i forbindelse med finansielle transaktioner at de fleste finansielle virksomheder hver dag går over ”streger” ofte uden at vide det. Den finansielle sektor generelt den mest regulerede del af det private erhvervsliv, og ingen steder er det mere sandt end i USA (hvilket jo tydeligvis ofte har hjulpet dem til at undgå finansielle kriser). Denne her ligner en sag hvor en salgsmand er gået over stregen bevidst og har hjulpet en kunde med at manipulere en anden kunde, men det er svært at bedømme udefra.

Men det ville være mærkeligt hvis SEC ikke kunne finde en sag, hvor en salgsmand i GS har skåret et par hjørner for skarpt. Det er nok heller ikke et tilfælde at SEC nu finder en sag mod GS netop som administrationen skal til at få sin finansielle regulering gennem Kongressen. Virker det ikke bare en smule påfaldende at den sag kommer nu? Og så mod Goldman Sachs og med selveste Paulson & Co indblandet?

Det er så meget en gentagelse af sagerne om Frank Quattrone, Henry Blodget og Elliot Spitzers 2002-3 korstog mod Wall Street, at det er næsten tragikomisk. Efter en finansiel krise (som har gjort ondt på os alle sammen) skal skurkene i højfinansen findes og stilles for retten, altså dem der ”skabte krisen” (og ikke de låntagere som tog lån som de ikke kunne betale tilbage). Og hvad er mere symbolsk end en syntetisk CDO lavet af Goldman Sachs for at Paulson & Co kunne være short i subprime. Lugter det ikke lige lovlig meget. Og så med SEC som anklager. Organisationen der overså Bernie Maddoffs 50mia. USD ponzi scheme, selv om flere fra den finansielle sektor forgæves havde forsøgt at gøre dem opmærksom på det gennem årene. SEC som blev flået levende af Kongressen (se dette herlige klip som alle der mener at man kan regulere sig ud af risikoen for finansielle kriser bør tvangsindlægges til at se a la Clockwork Orange). 

Lugter det ikke en anelse af skueproces. Og sig nu ikke, at du mener at Goldman Sachs ”fortjener” det. En retsstat er vel hævet over den slags lynchninger? Det er jeg helt sikker på at Gordon Brown også synes. Og Angela Merkel. Disse to af Europas mest lysende begavelser i amerikansk finansiel lovgivning og retspraksis kunne næppe finde på at dømme en virksomhed på baggrund af en SEC undersøgelse på forhånd. Eller kunne de

Goldman Sachs og især Lloyd Blankfeins PR evner har været håbløse hele vejen igennem og der kan sagtens være kød på sagen. Men alligevel ser den amerikanske og de europæiske retsstater og politikere for mig at se ikke bedre ud end Goldman Sachs.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.