Meningsmålinger (lidt) a la Risbjerg & RealClearPolitics

Der sker interessante ting i de politiske meningsmålinger p.t. Den slags er jo i sagens natur–med et godt Punditokrat-ord–ephemerale, men jeg har (som det vil være nogle læsere bekendt) i de forgangne år, i det små, eksperimenteret lidt med at prøve at lave meningsmålings-“snit” (både for danske og amerikanske valg), sådan lidt a la min gamle kollega, professor Søren Risbjerg Thomsen, og for den sags skyld det gode website RealClearPolitics.com. Så her kommer, uden betaling til Altinget, to lidt forskellige udgaver af de seneste meningsmålinger (Megafon, Catinet, Greens, YouGov Zapera).

Først et rent aritmetisk gennemsnit:

A: 27,2%
B: 4,9%
C: 9,3%
F: 16,7%
I: 1,9%
K: 0,4%
O: 14,9%
V: 21,6%
Ø: 3,0%

“Rød-blok”: 51,7%

Og så et, hvor der er vægtet for målingernes “alder” (men ikke antal respondenter):

A: 27,1%
B: 4,9%
C: 9,3%
F: 16,6%
I: 1,9%
K: 0,3%
O: 14,9%
V: 21,6%
Ø: 3,0%

“Rød blok”: 51,6%

Der er, som det kan ses, meget små forskelle mellem de to mål.

Og så til sammenligning et aritmetisk gennemsnit af alle meningsmålinger siden 1.III.2010 (altså også omfattende Gallup og Rambøll og for en noget længere, men nylig, periode):

A: 26,9%
B: 4,7%
C: 10,2%
F: 16,5%
I: 1,3%
K: 0,5%
O: 13,9%
V: 23,1%
Ø: 2,7%

“Rød blok”: 50,7%

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.