6 thoughts on “Blå Plan II

 1. Peder Bisgaard

  OBS-OBS ikke for sarte nerver. Det følgende er selvstændigt tænkt. Ved godt det er en sjældenhed i dag. Pt. er jeg den eneste i Danmark til at foreslå en flydende krone, og efterlyser beregninger over hvad det har kostet os siden 1999 at skygge euroen

  Kære Prof. Klitgård
  En ting som interesserer mig meget, er hvad der havde hændt om vi ikke siden 1. januar 1999 havde skygget Euroen. Efter min bedømmelse så havde vor økonomiske situation så lignet Sveriges idag. Det er oplagt at der ville være kommet langt flere penge i kassen hos vore eksportvirksomheder, og følgelig flere i statskassen – ikke pga. af højere skatter, men fordi skatten er procentuel. Dette forstår de rationelle svenskere. Det er den måde de finansierer den dyre velfærdstat. Vi har selv en svensk designet velfærdsstat, altså er det oplagt at vi må gøre lige så.

  Her kan man netop mistænke – især de liberale – for at ønske at decimere velfærdstaten, og at bruge krav fra EU til at nå målet. Men det er tosset på den måde at binde sig til EuroLAND. Tænk hvis det er et midlertidigt fænomen, og hvis dette projekt med at binde så forskelligartede lande får op i limningen. Hvor smart er det så at straffe sig selv med sådan nogle hårde nedskæringer der går ud over den langsigtede vækst.

  I Tyskland har de jo ingen vækst haft indenlandt i de sidste 10 år. Det er udelukkende eksporten der har vækst. Men alle kan jo ikke være som Tyskland. Når Tyskland har overskud siger økonomiens love at der er nogle der må have underskud. Hele Europa får nu ind i en vækstmæssig sump, hvor det kun er nogle lande i Nordeuropa som kan eksportere og dermed få vækst.

  For det første er det en syg udvikling som direkte kan føre til nød og armod i Sydeuropa – hvor det de har brug for netop er en devaluering i størrelsesordenen 25-30%, således at turisterne igen vil vælge disse lande, og sådan at ejendomme igen bliver billige i Spanien – som jo er dette lands største industri.

  For det andet Så hvis vi åbenbart skal være med i denne nordlige klub — sådan som åbenbart er regeringens intention — så lad os da leve op til vor tidligere viste evne til at sno os og være lille og vågne (mens Tyskland er stor og doven) og lad os lade markedet devaluere vor valuta, sådan som svenskerne – og praktisk taget hele resten ad verdens lande med undt. af EuroLAND har gjort her under finanskrisen.

  Jo, nogle siger at devalueringer er usolidarisk og at de sender regningen videre til naboen etc. Men min pointe er at eftersom alle andre gør det, så er det mere dumt ikke at gøre det. Det giver simpelthen så mange fordele. Min teori er at den indenlandske pengerigelighed også ville have dæmpet væksten i lønnen (eller ihvertfald gjort lønvækst mindre skadelig for landets økomomi: Det som voksede var jo penge som vbar nominelt mindre værd): Der ville have været flere penge (som var mindre værd) til rådighed for stat og kommuner.

  Men nu har vi altså fået for megen vækst i lønningerne og det har åbenlyst skadet vor komkurrence-kraft. Tabet af konkurrence-kraft på ca. 30 % siden årtusindskiftet udgøres jo af tre elementer: Lønstigning, fald i pruduktivitet og en stærk krone.

  Nu holder vi igen med lønnen, og vi kan bare håbe at produktiviteten går op. Men det sidste skud i bøssen, en markeds-devaluering af kronen har vi ikke prøvet endnu. Mener du ikke det vil være en god ide, (og vil du tage initiativ til en undersøgelse af hvad det har kostet os siden 1. januar 1999 at vi havde en stærk krone?)

  Svar
 2. Peder Bisgaard

  Kender I det – når een selv har tænkt noget og har en intuitiv fornemmelse af at een er på rette spor? Een vil gerne høre en økonomi-professors bedømmelse af det. Hvis han siger god for tankerne kan det da ikke afvises at selvfølelsen hos den skyldige tager et lille — l-i-l-l-e –hak opad.

  Jeg ved at det svage punkt er omtallte “teori”. Det er netop også blot en teori,- om at en forringelse af værdien af vort betalingsmiddel sammen med rigeligheden (som følge af det højere provenu fra de procentuelt afregnede virksomhedskatter – vil få pengene til at slå bedre til end situationen er idag. Muligvis har det intet på sig at “forringelsen af værdien” skulle betyde noget indenlandsk, men det er som sat bare en teori, og det potentielt svageste led i min argumentation.

  Alt det andet — alle de positive effekter af at lade markedet devaluere kronen – kan der vist ikke være tvivl om. Hborfor tror i ellers at svenskere, briter, amerikanere og alle andre med dollar-denominerede økonomier har gjort det? Når man ser på hvordan det har hjulpet dem her i finanskrisen, så er det jo oplagt at vi er tæskedumme og at det er vi som nu i de næste mange år skal betale en høj pris for vores dumhed.

  Svar
 3. Peder Bisgaard

  Kære Prof. Klitgård

  Du har nogle gode pointer i din artikkel i Berlingske. Du nævner selv
  at een af bevæggrundende for den aktuelle pakke er at portrættere Lars Bilag (mit udtryk) som en skikkelse af Schküter’ske proportioner (punkt 1.) herunder. Jeg vil tilføje disse andre punkter:

  1.) strong> Lars Bilag skal portrætteres som en skikkelse af Schküter’ske proportioner
  2.) Eu’s sparekrav bruges af liberale til at decimere den velfærdstat som der er konsensus om vi skal have.
  3.) Med denne frivillige opfyldelse af EU-kravene (EU kan IKKE kræve det, når vi står udenfor Euroen), forsøger man at tage endnu et skridt i integrationen med dét Europa, som man hele tiden har kæmpet for at Danmark skal være fuldt og helt medlem af. Man lan så henvise til at vi er så ‘committed’ til EU nu, at vi ligeså godt kan tage euroen også.

  Ad 3.). Men dette er og bliver fohåbninger og tæskedumt, og er allerede ved at give bagslag, fordi de fleste kan se de fordele som det bringer at have sin egen valuta, og som jeg argumenterer herover — og som flere og flere i den kommende tid vil forstå — så er det direkte kontraproduktivt for danske interesser at binde sig op til den synkende skude EuroLAND – og takket være vor stærke valuta bliver regningen for tilpasningen nu MEGET højere for os.

  Svar
 4. Peder Bisgaard

  Europa vil befinde sig i en vækstmæssig sump i de næste mange, mange år. Denne OECD-prognose sætter også Danmark på en 29., plads ud af i alt 30 lande! *.

  http://www.business.dk/oekonomi/oecd-danmark-vil-koere-i-oekonomisk-slaebespor-i-aarevis
  ___________________

  Er det fornuftigt for Danmark at binde os til dét Euro-skib som er en synkende skude, eller vil det være klogere at kappe fortøjningerne nu og lade kronen flyde, således som praktisk taget alle lande på Jordens overflade har gjort med deres valuta.

  Jeg efterlyser beregninger over hvor meget det har kostet os netto at lade vor valuta skygge kronen i nu 11 år og 5 måneder. Der findes intet mere frugtbart end at lære af egne fejl. Når vi har den viden, kan vi meget bedre tage stilling til om det er fornuftigt at fortsætte med bindingen.

  En svagere krone vil give større indtjening til eksporterhvervene – og flere penge i statskassen i form af skatter. Det er akkurat den slags milliarder, som politikerne fra VOK har været forsamlet om for at finde andre steder. Nogle siger det er usolidarisk og uansvarligt at lade markedet devaluere kronen, men jeg argumenterer at når alle andre gør det (undt. Euroland) så er det er mere uansvarligt ikke at gøre det. Er tyskerne de eneste vi skal stå til ansvar for i denne verden monstro – og hvornår er de blevet det? Er det ikke en utopia som de ved at bygge op? I en ideel verden var der ingen der lod markedet devaluere deres valuta, men vi lever ikke i en ideel verden – og de færreste ville forøvrigt bryde sig om at leve i en sådan verden – domineret af tysk stringens (Har vi ikke været dér før – og set hvad dét kan føre til?).

  Svar
 5. Hans Henrik Hansen

  Hvad pokker, ‘Flemse’ -er du nu gået i gang med at (mis)bruge Punditokraternes kommentarspor som privat notesblok?? 🙂

  “Een vil gerne høre en økonomi-professors bedømmelse af det” – så må vi da håbe, at ‘Een’ får opstøvet en sådan professor: PK-K er iflg. egne oplysninger professor i statskundskab:

  http://kurrild-klitgaard.blogspot.com/

  Svar
 6. Peder Bisgaard

  Shit, så har jeg taget fejl. Syntes godt nok også han er lidt af et tågehorn at høre på nogen gange. Altså Berlingske artiklen har visse pointer, men er ikke speciel klar – har altspå ikke det clout som skal til for at appellere til en videre kreds. Altså ikke den stringens og klarhed som een forventer af en økonomi-professor.

  Men tak for oplysningen i alle fald (eller er det tihvertifald du plejer at sige 🙂

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.