Forbrugerrådet i Weekendavisen – en ren tilståelsessag

Som reaktion på Christians og undertegnedes debatindlæg i sidste uges WA, forsøger formanden for Forbrugerrådet, Camilla Hersom, i denne uges udgave af WA at imødegå vores kritik. I et indlæg under overskriften “Jo større efterspørgsel, jo bedre pris” (allerede her er hun ude på et vildspor, hvilket jeg vender tilbage til) afviser hun vores kritik af, at Forbrugerrådet reklamerer for bestemte produkter/producenter,  og fortsætter;

Vi gør derimod forbrugerne opmærksomme på, at kun, hvis de efterspørger etisk og miljømæssigt forsvarligt producerede varer, vil deres supermarked udbyde dem. I dag er der nemlig kun få af den type varer på hylderne, viser en undersøgelse som Forbrugerrådet og seks andre europæiske organisationer har gennemført.

Dette kan kun opfattes som at vores nuværende forbrug hverken er etisk og miljømæssigt forsvarligt. Det er i sig selv noget af en anklage at komme med overfor landets forbrugere og supermarkeder. Hvorfra hun og de andre forbrugerorganisationer har en viden om at supermarkedernes produkter hverken er etisk eller miljømæssigt forsvarlige står hen i det uvisse. Men hun mener åbenbart at vores forbrug af produkter fra den 3. verden det sidste halve århundrede, som har haft afgørende betydning for reduktionen af andelen af jordens befolkning der lever i fattigdom, har været uetisk.

Helt absurd bliver det når hun afviser at priserne er højere for de produkter Forbrugerrådet helst ser vi efterspørger samtidig med at hun skriver at Forbrugerrådet opfordrer til at vi køber fairtrade-mærkede varer. Selve ideen bag fairtrade princippet er jo netop at vi betaler en højere pris for varerne end vi rent faktisk behøver. En merpris der skal dække nogle påstående egenskaber, som det aldrig er sandsynliggjort disse mærkede produkter rent faktisk “indeholder”. Når forbrugerrådet eller folkene bag fairtrade-mærkningen påstår at man er med til at forbedre miljøet og forholdene for verdens fattige ved at købe fair-trade varer, sker det tværtimod uden nogen som helst form for dokumentation der kan sandsynliggøre at dette er tilfældet.

Det hele udvikler sig til en rent tilståelsessag, når Camilla Hersom skriver, at

Forbrugerrådet har ikke noget ønske om, at produkter som er produceret etisk og miljømæssigt forsvarligt, skal være dyrere end end andre produkter. Vi plæderer heller ikke for, at forbrugerne skal købe mindre fra udviklingslandene – selv om forbrug med måde i sig selv kan bidrage til en mere ansvarlig omgang med jordens ressourcer. Men vi opfordrer forbrugerne – og dermed supermarkederne – til at vælge for eksempel Fair Trade-mærkede varer, hvor det er muligt. Efterspørgslen vil drive et større udbud, der erfaringsmæssigt får kvaliteten til at stige og prisen til at falde. Fuldstændigt ligesom udviklingen indenfor det økologiske sortiment.

For det første er det noget sludder at øget efterspørgsel i sig selv fører til højere udbud og lavere priser. Det kræver, at der er konkurrence på markedet, og fairtrade principperne fremmer ikke dette, tværtimod. Hvis nogen skulle være i tvivl, kan man blot sammenligne produktivitetsudviklingen i Europæisk landbrug (den grundlæggende model bag fairtrade og EUs landbrugspolitik er stort set de samme) med udviklingen i New Zealand. I sidstnævnte er produktiviteten steget mere end 3 gange så meget. For det andet er det at anbefale køb af fairtrade produkter at sammenligne med at reklamere for køb af særlige produkter fra bestemte producenter.

Det er sikkert oprigtigt ment, når Camilla Hersom skriver at det ikke er Forbrugerrådets ønske, at de produkter der reklameres for skal være dyrere end andre produkter. Men som bekendt koster det ikke noget at drømme og ønske, og faktum er at de pågældende produkter i den virkelige verden, hvor de fleste af os lever, er væsentligt dyrere end ikke mærkede produkter. På samme måde som økologiske produkter er dyrere end konventionelt fremstillede produkter (og nej, hvor tit det så end er blevet påstået, så er det aldrig blevet påvist at økologiske produkter er hverken sundere eller være bedre for miljøet end konventionel produktion).

Jeg vil på ingen måde afskære folk fra at betale mere for en vare end de behøver – lige så lidt som jeg vil forbyde økologiske gulerødder.

Men det er ikke det samme som at acceptere at en organisation der ellers gør sig i at veje og måle alverdens producenters påstande om alt det fantastiske deres produkter kan,  reklamerer for bestemte mærkningsordninger – og bevistløst gentager disses udokumenterede påstande.

At jeg så finder at markedsføringen af både økologiske produkter og fairtrade mærkede produkter er etisk angribelig er en anden sag. Det gør jeg fordi de to (og til tider overlappende) modeller, hvis de bliver alment gældende, vil være til enorm skade for verdens fattige. Dels vil fødevarepriserne stige voldsomt – også selv om man accepterede en udvidelse af verdens dyrkede arealer til skade for miljøet og jordens tilbageværende vilde natur- og dels vil takten i den fortsatte velstandsstigning falde. For os vil det muligvis være af mindre betydning, men for verdens fattigste er dette et spørgsmål om liv eller død.

Hvis en bilproducent påstår at deres bil kan køre 25 km literen, vil de fleste vel nok mene at det er en god ide at få efterprøvet om det virkeligt også er korrekt. Den slags krav stilles åbenbart ikke til “etisk og miljømæssigt forsvarlige produkter”.

Hvad bliver det næste? At forbrugerrådet anbefaler behandling af kræftpatienter ved håndspålæggelse?

4 thoughts on “Forbrugerrådet i Weekendavisen – en ren tilståelsessag

 1. Uffe

  Ang. økologisk kontra konventionelt landbrug – så vil jeg gerne have at du kan finde noget materiale om undersøgelser om de to landbrugs påvirkning af miljøet.

  Jeg er åbenbart selv fanget i troen på at økologiske landbrug er mere skånsom ved miljøet hvis man måler på areal og ikke per output enhed.

  Men det er måske netop pointen? Målt på output så kan et konventionelt landbrug nøjes med måske halvdelen eller en tredjedel af pladsen, og selvom deres miljøpåvirkning er 2-3 gange så kraftig så kommer det ud på et fordi de forurener et mindre areal?

  Jeg ser frem til din kommentar.

  Svar
 2. Carsten Valgreen

  Det er rystende hvor ukvalificeret, underuddannet og ureflekteret hendes svar er. Hendes begreb om hvordan et marked virker og hvad en markedsøkonomi fungerer er virkelig behersket. Hvordan kan man have det job og skrive det indlæg?

  Svar
 3. Christian Greve

  Jeg går ud fra, at nærværende WA-artikel heller ikke er tilgængelig ved mindre man besidder abonnement? Overvejer på det kraftigste at købe et blot for at læse Bjørnskovs indledende artikel samt Hersoms efterfølgende.

  Svar
 4. Hans Henrik Hansen

  “Jeg går ud fra, at nærværende WA-artikel heller ikke er tilgængelig ved mindre man besidder abonnement?” – det har du ret i, og selv med abonnement er det kun seneste WA, der kan ses i netudgaven (hvis man da ikke tilkøber en (hundedyr) ‘arkivadgang’!).
  Men jeg har lagt en kopi af Hersom-indlægget her:

  http://www.hansogoline.dk/netv/Hersom.JPG

  , hvor jeg nok lader det ligge en uges tid! 🙂

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.