Årets sidste meningsmålingsgennemsnit

Her kommer så årets sidste udgave af mit vægtede meningsmålingsgennemsnit, hvor jeg bl.a. tager højde for målingernes alder.  Det drejer sig denne gang om otte målinger fra perioden medio november til medio december.  Største forskel fra tidligere er, at jeg nu–trods en vis skepsis–er begyndt at medtage Voxmeter (fhv. Catinét).  Her er procenterne:

A: 27,5

B: 6,3

C: 6,1

F: 14,5

I: 6,9

K: 0,8

O: 14,2

V: 19,3

Ø: 4,3

“Rød blok”: 52,6

Med andre ord: Pænt forspring til det Røde Kabinet, og De Konservative nede på at være Folketingets nu næstmindste parti (efter Enhedslisten).

Hvordan ser det ud i forhold til for et år siden?  Lad os tage Greens måling fra 8.I.2010.  Den mest markante positive enkeltforandring (målt i stemmeandele) er for Liberal Alliance, der i den måling fik noget så bemærkelsesværdigt som 0,0 pct., og dermed har vundet næsten 7 pct.point.  Også pæn fremgang til Sosserne, der trods et noget turbulent år netto har en fremgang på ca. 3 pct.point.  Så kommer der en fremgang på lidt over ca. 2 pct.point for dels Enhedslisten og dels De Radikale.

Største tabere i stemmeandele i 2010 var Venstre (ca. 7 pct.point), Socialistisk Folkeparti (ca. 4 pct.point) og De Konservative (ca. 3 pct.point).

Målt i andel af tilslutningen må årets største succeser være Liberal Alliance og Kristendemokraterne med forøgelse på henholdsvis 600-700 pct. (afhængig af sammenligningsgrundlaget) og ca. 50-100 pct. (igen afhængig af sammenligningsgrundlaget).  De største tabere er De Konservative og Venstre med henholdsvis ca. 40 pct. og knap ca. 30 pct.

En stor del af de sidstes stemmer er gået til LA; i mine analyser kommer partiets stemmer for ca. 40 pcts. vedkommende fra V, ca. 30 pcts. vedkommende fra C, og ca. 10-20 pcts. vedkommende fra Ny Alliances vælgere i 2007, mens resten kommer fra resten af spektret.  Det betyder så omvendt, at regeringspartierne har “netto-eksporteret” ca. 3 pct.point til venstrefløjen.

8 thoughts on “Årets sidste meningsmålingsgennemsnit

 1. Peter Adolfsen Løhmann

  Interessant læsning.

  Hvilke data har du anvendt til at undersøge vælgervandringerne, og har du alene gennemført dem for LA, eller har du også undersøgt andre partiers vælgervandringer?

  Svar
 2. Erik Kofoed

  Hej Peter,

  Blot ganske kort: Hvad er diskonteringsfaktoren/vægtningen af nye målinger sammenlignet med de ældre målinger?

  Mvh. og glædelig jul
  Erik

  Svar
 3. Peter Kurrild-Klitgaard Forfatter

  @P.A. Løhmann:

  To typer. Fra visse meningsmålingsinstitutter får jeg de bagvedliggende data, eller sammendrag af disse, snarere end blot procentsatserne. Her indgår der dels vandringsanalyser (altså: Hvad ville De stemme i dag? versus Hvad stemte De ved folketingsvalget i 2007) og dels i nogle tilfælde de individuelt formulerede begrundelser fra dem, der skifter parti. Dertil gør jeg det, at jeg tager samtlige målinger, f.eks. siden marts i år, og laver bi-variate korrelationer mellem partiernes stemmeandele (f.eks. V vs LA). Sidstnævnte metode er langt fra ideel, men den giver ihvertfald i tilfældet med LA i.f.t. V og K præcis det samme resultat som ved de individ-baserede vandringsanalyser–resultatet nævnt ovenfor.

  @Erik Kofoed:
  Jeg diskonterer med antal dage fra “nu” i.f.t. indsamlingstidspunktet. Så en måling, der er x dage gammel diskonteres med x, mens en, der er x+y dage gammel, diskonteres med x+y, o.s.v. I dette tilfælde er der knap 30 dage mellem den nyeste og den ældste af de otte medtagne målinger.

  Tak & i lige måde.

  Svar
 4. Peter Kurrild-Klitgaard Forfatter

  @Niels: Hmmm … Først fordi deres målinger kom lidt uregelmæssigt, og fordi jeg har svært ved at grave tilpas mange af deres tal frem. Dernæst fordi deres målinger synes hele tiden at være lidt “off” i.f.t. de andre målinger. Det behøver jo ikke at betyde, at det er dem, der er forkerte–det kunne jo være alle de andre–men jeg har ihvertfald i et par tilfælde bemærket, at tendenserne hos dem, trak den stik modsatte vej af alle andre. Et eksempel: medio-september havde alle andre LA højere end måneden før, mens Voxmeter omvendt pludselig viste partiet på vej mod spærregrænsen.
  Men nu tager jeg dem med.

  Svar
 5. Jan Nielsen

  Tre forskellige meningsmålinger de sidste par dage. Megafon afviger mest, men påstår at de er dygtigere end de andre.
  Har det noget at gøre med, hvordan man behandler data efter indsamlingen? Jeg læste, at 20 % af personerne hos Megafon interviewes via telefon med opfølgende spørgsmål.

  Det bliver i øvrigt spændende at se den næste meningsmåling i MetroExpress. Det var dem, der fangede LA’s fremgang først.
  Hvilket bureau var det nu, det var?

  Svar
 6. Peter Kurrild-Klitgaard

  YouGov Zapera–som ved det amerikanske midtvejsvalg var dem, der ramte stemmeandelene mest præcist.

  Herhjemme har Megafon de seneste valg ramt slutresultatet mest præcist.

  Jeg kommer med et vægtet gennemsnit imorgen.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.