Brug for landbrugsstøtte? Se på New Zealand!

Eric Crampton hos Offsetting Behavior omtaler i dag det særlige problem med, at folk ’har brug for’ landbrugsstøtte med link til canadisk mediediskussion. Eric plukker dette fra den canadiske Ottawa Citizen:

“Look at us,” [Agriculture Economist] Larry Martin suggests, “and look at New Zealand, sitting out there in the middle of the ocean, not close to anything.” In the world of food, New Zealand is a “superpower.” And yet, thanks to daring reforms in the 1980s, New Zealand’s farmers owe almost none of their income to government support. “You think, ‘if we could do even half of what they have done wouldn’t we be in great shape?’”

Jeg møder ofte folk der påstår, at dansk landbrug ikke kunne eksistere uden den europæiske landbrugsstøtte. Udover argumentet ”hvad så?” – som jeg ærligt mener, er et godt argument – er det faktisk også nonsens. Det newzealandske eksempel burde tydeligt vise hvad landbruget kan, når de uden støtte har mulighed for at bruge deres ressourcer på deres egentlige kompetencer, og er fri for støtte-inflaterede omkostninger.

10 thoughts on “Brug for landbrugsstøtte? Se på New Zealand!

 1. falkeøje

  Hvad er så grunden til, at New Zealand ikke oversvømmes med importvarer?
  Er produktionsomkostningerne ekstremt lave derude og i så fald hvorfor?

  falkeøje

  Svar
 2. Christian Bjørnskov

  Grunden er en kombination at dygtige landmænd (det har vi også), frugtbar jord (det har vi også) og_ingen_beskyttelse. Dvs. der produceres det, der er profitabelt og biologisk naturligt, i modsætning til i EU, hvor profitabilitet og afgrødevalg er politisk styrede. Og jo, der er lavere omkostninger, men netop fordi der ingen støtte er! Den europæiske landbrugsstøtte bliver jo kapitaliseret i produktionsfaktorernes omkostninger – hver gang man køber en ko, køber man også støttten til koen – mens den oveni påtvinger landmændene store administrative byrder og forhindrer en fri konkurrences gevinster.

  Svar
 3. Karl Iver Dahl-Madsen

  Du burde komme ind i Landbrug & Fødevarer og tage den diskussion. Jeg har spurgt nogen gange i forbindelse med bestyrelsesmøderne om NZ-modellen, men får ikke noget klart svar.

  Det er helt åbenbart at en del af støtten kapitaliseres over i jordpriser. Godt for dem der har jorden, skidt for dem der vil ind i erhvervet.

  Det kunne da være interessant at at lave en grundige konsekvensvurdering af NZ-scenariet for DK. Kan du ikke sætte et hold studenter på sagen?

  I min egen del af butikken, akvakulturen, har jeg eksempel på at støtten på det seneste har været direkte skadelig for produktionen:
  http://danskakvakultur.blogspot.com/2011/01/pa-sttten.html

  Svar
 4. Per A. Hansen

  Selvfølgelig kan man drive landbrug uden støtte – blot alle andre gør det samme.
  Det kræver blot at særregler såsom skatter og afgifter på produktionsmidler forsvinder etc. etc.
  At forbrugerne så bliver nødt til at betale den rigtige pris for at producere fødevarer må de finde sig i.

  Svar
 5. Christian Bjørnskov

  @Per: En af erfaringerne er faktisk, at forbrugerpriserne_ikke_falder! Landbrugsstøtten gør ganske enkelt det, at den godt nok overfører indkomst til landbruget, men hæver dets omkostninger i samme omfang. Netto er den ikke nogen støtte overhovedet.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.