Public Choice World Congress 2012

Jeg ankom til Miami, Florida, i går aftes for at deltage i dette års fælles Public Choice World Congress. Udover en meget hyggelig start på konferencen i form af morgenmad sammen med Niclas Berggren, Axel Dreher og Niklas Potrafke, lover det videnskabelige program også virkeligt godt. Her er traditionen tro et par helt idiosynkratiske pluk:

Niclas Berggren og Therese Nilsson: Does Economic Freedom Foster Tolerance? Niclas og Therese viser omhyggeligt, at i en gruppe af 65 lande er større økonomisk frihed stærkt forbundet med tolerance over homoseksualitet. Med andre ord underminerer statslig styring og intervention folks tolerance overfor anderledes livsstil. Vigtigt, ikke mindst med henblik på regeringens intention om at detailstyre vores livsstilsvalg som rygning, spisevaner, opdragelse osv.

Bonnie Wilson og Jac Heckelman: Institutions, Lobbying, and Economic Performance. Bonnie og Jac – to dygtige, amerikanske public choice-økonomer – er igang med at større project omkring lobbygrupper og særinteresser. I dette papir (som jeg diskuterer i morgen) viser de to, at effekten af økonomisk frihed er størst i lande med relativt få / svage særinteresser. Den teoretiske ide, som jeg finder fascinerende, er at stærke lobbyer kan påvirke design og implementering af politik sådan, at den i princippet samme politik får mindre effekt i praksis.

Christian Holkeboer og James Vreeland: Calling Democracies and Dictatorships: The Effect of Political Regime on International Long-Distance Rates. Holkeboer og den altid interessante Vreeland konkluderer at det alt andet lige er det væsentligt billigere at ringe til demokratier. Dermed finder de evidens for at diktaturer faktisk forsøgerat undertrykke informationsstrømme fra frie lande.

Udover det er der spændende papirer af f.eks. Niklas Potrafke og Roland Vaubel (om fritænkere i Europa mellem 1660 og 1961 flygtede som følge af politisk undertrykkelse – svaret er et rungende ja), Athanassios Pitsoulis og Thushyanthan Baskaran om forholdet mellem islamisk erobring og inflation i det byzantiske imperium, Andrew Morris og Lotta Moberg om, hvordan OECDs kampagne om ”Harmful Tax Competition” kan forstås som et kartelsamarbejde mellem politikere, og Krishna Chaitanya Vadlamannati om hvordan indiske politikere manipulerer antallet af registrerede korruptionssager op til valg, men aldrig øger den faktiske bekæmpelse. Som nævnt tidligere, er der masser af andre interessante sager som alle kan downloades fra konferences website.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.