Misinformation fra Information

Jeg har normalt respekt for Information. Modsat Politiken bringer avisen med jævne mellemrum fine kronikker og artikler med indhold, der strider mod dens venstreorienterede udgangspunkt. Men tidligere i dag gjorde en god kollega mig opmærksom på en artikel, der kun kan betegnes som misinformerende og decideret propagandistisk. Her er et par pluk fra avisen, der får stort set alt galt om moderne nationaløkonomi og hvad økonomer hævder.

Journalisten, der læner sig op ad en ny bog af den ’økonomiske kommentator’ Jeff Madrick (How Mainstream Economists have Damaged America and the World), påstår først om velfungerende markeder:

Men det krævede ifølge Smith fuld gennemsigtighed. Hver part skulle sidde inde med tilstrækkelige oplysninger til at træffe den korrekte beslutning. Ellers ville markedet ikke være i perfekt ligevægt. Det krav har imidlertid vist sig at være umuligt at opfylde i den virkelige verden.

Det udlægges som en kritik af moderne økonomi, men både Hayek, Friedman og i en eksperimentel sammenhæng Vernon Smith (alle Nobelprisvindere) har vist for længe siden, at markeder kan fungere glimrende med relativt lidt information. Sagen er, at markeder skaber information som ikke ellers ville have været offentligt tilgængelig.

Der går en direkte linje fra Smiths idé om ’den usynlige hånd’, der skaber en perfekt ligevægt på markederne, til modstanden mod at lade staten regulere den finansielle sektor. Finansøkonomer mente, at ’den usynlige hånd’ ville regulere finansmarkedet.

Her ignorerer Maddick og Information både al forskning i public choice og politisk økonomi de sidste 50 år, og er enten uvidende eller bevidst vildledende i sin karakteristik af amerikansk regulering. De finansielle markeder i USA var bestemt ikke uregulerede – meget tyder på at de var langt tættere regulerede end de danske – og både teori og empiri omkring regulatory capture peger på, at mange aktører i markeder er aktivt interesserede i reguleringer, der – som også årets Nobelprisvinder Jean Tirole har peget på – vil ofte forsøge at få reguleringer, der fungerer som ’entry barriers’ til netop deres marked.

Sidst, men ikke mindst, synes Maddick (og Information) at afsky Milton Friedman, som han krediterer for at have påstået, at der ikke eksisterer bobler i økonomien:

”En af de mest besynderlige ting er, at Friedman stadig har så stor indflydelse på økonomernes tænkning til trods for de mange skæbnesvangre fejltagelser,” siger Jeff Madrick.

”Hans store konkurrent i det 20. århundrede, den britiske økonom John Maynard Keynes, burde for længst være blevet rehabiliteret af mainstream-økonomer. Selv efter præsident Barack Obamas stimulus-pakke i 2009, der reddede tre mio. job og USA’s økonomi fra en længere recession, er Friedmans konservative ideer stadig mere udbredte end Keynes’. Det er ikke alene uforståeligt, det er utilgiveligt.”

Undskyld, men hvor er evidensen for at de amerikanske stimulanspakker har haft nogen anden virkning end at få folk til at forlade arbejdsmarkedet? Og handlede en god del af Friedmans bog med Anna Schwartz ikke om, hvordan the Fed havde bidraget til at skabe en boble sidst i 20erne? Information plejer at være både rimeligt velinformeret og informerende, men artiklen i dag er ikke engang Dagbladet Arbejderen eller de værste dage på Politiken værdig.

1 thought on “Misinformation fra Information

  1. Pingback: Professor Bjørnskov er sur | Undskabens Hotel

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.