Tag-arkiv: misinformation

Misinformation fra Information

Jeg har normalt respekt for Information. Modsat Politiken bringer avisen med jævne mellemrum fine kronikker og artikler med indhold, der strider mod dens venstreorienterede udgangspunkt. Men tidligere i dag gjorde en god kollega mig opmærksom på en artikel, der kun kan betegnes som misinformerende og decideret propagandistisk. Her er et par pluk fra avisen, der får stort set alt galt om moderne nationaløkonomi og hvad økonomer hævder.

Journalisten, der læner sig op ad en ny bog af den ’økonomiske kommentator’ Jeff Madrick (How Mainstream Economists have Damaged America and the World), påstår først om velfungerende markeder:

Men det krævede ifølge Smith fuld gennemsigtighed. Hver part skulle sidde inde med tilstrækkelige oplysninger til at træffe den korrekte beslutning. Ellers ville markedet ikke være i perfekt ligevægt. Det krav har imidlertid vist sig at være umuligt at opfylde i den virkelige verden.

Det udlægges som en kritik af moderne økonomi, men både Hayek, Friedman og i en eksperimentel sammenhæng Vernon Smith (alle Nobelprisvindere) har vist for længe siden, at markeder kan fungere glimrende med relativt lidt information. Sagen er, at markeder skaber information som ikke ellers ville have været offentligt tilgængelig.

Der går en direkte linje fra Smiths idé om ’den usynlige hånd’, der skaber en perfekt ligevægt på markederne, til modstanden mod at lade staten regulere den finansielle sektor. Finansøkonomer mente, at ’den usynlige hånd’ ville regulere finansmarkedet.

Her ignorerer Maddick og Information både al forskning i public choice og politisk økonomi de sidste 50 år, og er enten uvidende eller bevidst vildledende i sin karakteristik af amerikansk regulering. De finansielle markeder i USA var bestemt ikke uregulerede – meget tyder på at de var langt tættere regulerede end de danske – og både teori og empiri omkring regulatory capture peger på, at mange aktører i markeder er aktivt interesserede i reguleringer, der – som også årets Nobelprisvinder Jean Tirole har peget på – vil ofte forsøge at få reguleringer, der fungerer som ’entry barriers’ til netop deres marked.

Sidst, men ikke mindst, synes Maddick (og Information) at afsky Milton Friedman, som han krediterer for at have påstået, at der ikke eksisterer bobler i økonomien:

”En af de mest besynderlige ting er, at Friedman stadig har så stor indflydelse på økonomernes tænkning til trods for de mange skæbnesvangre fejltagelser,” siger Jeff Madrick.

”Hans store konkurrent i det 20. århundrede, den britiske økonom John Maynard Keynes, burde for længst være blevet rehabiliteret af mainstream-økonomer. Selv efter præsident Barack Obamas stimulus-pakke i 2009, der reddede tre mio. job og USA’s økonomi fra en længere recession, er Friedmans konservative ideer stadig mere udbredte end Keynes’. Det er ikke alene uforståeligt, det er utilgiveligt.”

Undskyld, men hvor er evidensen for at de amerikanske stimulanspakker har haft nogen anden virkning end at få folk til at forlade arbejdsmarkedet? Og handlede en god del af Friedmans bog med Anna Schwartz ikke om, hvordan the Fed havde bidraget til at skabe en boble sidst i 20erne? Information plejer at være både rimeligt velinformeret og informerende, men artiklen i dag er ikke engang Dagbladet Arbejderen eller de værste dage på Politiken værdig.

Westy om Klein-filmen

For de af vores læsere, der ikke opdagede det, havde Niels Westy forleden en aldeles forrygende kronik i Berlingske Tidende. Kronikken, der klæder de anmeldere der var begejstrede over den nye Naomi Klein-film af,kan læses her. Her er et strategisk udpluk fra kronikken:

Med udgangspunkt i ovenstående citat prøver bog og film herefter at gøre de slemme ’neoliberalister’ ansvarlige for alt fra latinamerikanske militærdiktaturers tortur og drab på politiske modstandere over de kaotiske tilstande i Rusland efter Sovjetunionens sammenbrud til krigen og det efterfølgende kaos i Irak. En konspirations­teoretisk konstruktion, der dog kun er mulig ved en temmelig fri omgang med historiske fakta.

Når Politiken i sin anmeldelse af filmen skriver, at den er en »researchtung, informa­tionstæt og alligevel fordøjelig dokumentarfilm«, og Jyllands-Postens anmelder mener, at man skal hylde »Kleins forsøg på at genoplade den kollektive hukommelse« samt at filmen er »chokerende oplysning til folket«, så må man forundres over disses overvurdering af egen viden. Det mest chokerende i anmeldelserne er således anmeldernes manglende erkendelse af, at de skriver om noget, de absolut ikke har forstand på.

Skævt? Nej, uærligt!

Medierne for forleden i flint over, at socialministeren ikke meddelte på sit CV, at hun sad i Cepos’ centerråd. Det var, mente blandt andet Socialdemokraternes evige grædekælling Mette Frederiksen, dybt uærligt. Vi spurgte ved den lejlighed, om man ville behandle venstrefløjen på samme måde i medierne. Svaret var ’næppe’, men vi kan jo tage et mere konkret eksempel: 3F’s skræmmekampagne, hvor man ikke blot misbruger Skat’s logo, men også spreder decideret misinformation. Dén af plakaterne, der hænger på lygtepæle og andre steder for tiden, har teksten ”Først Store Skattelettelser til de Rigeste, så Nedskæringer for 24 Milliarder”. Begge dele er løgn.

Regeringens omlægning af skatte- og afgiftssystemet afskaffede mellemskatten, ikke topskatten, som ellers er relevant for de ’rigeste’ 40 % af arbejdsmarkedet. Dernæst omfattede omlægningen et væsentligt afgiftshop på en række varer, som rammer alle danskere. Bundlinjen var, at omlægningen skulle være indtægtsneutral for staten, men vel at mærke uden at man regnede de politisk kontroversielle dynamiske effekter ind. I bedste fald var der derfor tale om en omlægning, der bevarede statens indtægter uændret, og med dynamiske effekter en effektiv stigning i skatte- og afgiftstrykket. Hvordan kan man kalde det en skattelettelse for de rigeste?

For det andet er der ikke tale om, at regeringen vil skære ned. Man forsøger sig derimod med at implementere nogle få års nulvækst i et land, der allerede har den frie verdens største offentlige sektor. Det 3F kalde nedskæring er således et forsøg på at forhindre en yderligere ekspansion. Men ligesom visse mongoler ikke får en klar fornemmelse af mæthed, uanset hvor meget de spiser, lider 3F øjensynligt også af uinformerede vrangforestillinger om hvad nedskæringer er.

Har medierne taget fat i disse latterlige påstande med samme vigør som de angreb Benedikte Kiær? Nej, der har været larmende tavshed på trods af, at et af landets største fagforbund spreder ideologisk misinformation, og endda ved hjælp af misbrug af Skats logo. Må man tillade sig at spørge, hvor de upartiske og kritiske medier er gået i hi?