Ingen sammenhæng mellem den reelle udvikling i ulighed og den offentlige debat

Det er næppe gået nogen næse forbi, at ulighedsdebatten har fyldt en del de senere år. Nu har den selvfølgelig altid været fremtrædende herhjemme af politisk-historiske grunde. Og selv om baggrundsstøjen har været høj i Danmark, så fylder debatten også ekstra meget i disse år herhjemme.

Men er der egentlig nogen sammenhæng mellem debatten og den faktisk udvikling?

Det har den amerikanske økonom Greg Mankiw skrevet lidt om på sin sjove og fremragende blog, som man bestemt skal følge med i.

Og svaret er nej. Der er ingen sammenhæng, i hvert fald ikke i USA. Hvilket fremgår tydeligt af nedenstående to figurer over dels udviklingen i de famøse 1 procents indkomstandel og dels omtale af ulighed. Som Mankew gør opmærksom på, skal man tilbage til 1866 før man har en debat om ulighed, der bare  nærmer sig en lille bitte smule hvad man har set de senere år i USA. Og den gang handlede den om The Civil Rights Act of 1866.

Omtalen af ulighed er baseret på hvor mange gange ordet “inequality” optræder i New Yourk Times gennem tiderne.
One Percent

 

Antal gange ordet “inequality” optræder i New York Times

inequality word use

Som Mankiw skriver:

One thing that commentators sometimes fail to notice is that the big increase in the one percent’s income share came between 1980 and 2000. Since 2000, it has fluctuated but without much of a trend.  Why, then, are we all talking about income inequality only now? I am not sure. One hypothesis is that we don’t worry about inequality when everyone is doing well. Another hypothesis is that we now have a president with a political ideology that sees inequality as especially pernicious.

Noget kunne tyde på at Mankiw har mere end en pointe.

Og så skal vi jo ikke glemme, at den globale ulighed har været faldene de seneste 35-40 år, efter at have været stigende de forudgående 200 år.
ulighed

Følg Mankiw her – det er både oplysende og underholdene.

1 thought on “Ingen sammenhæng mellem den reelle udvikling i ulighed og den offentlige debat

  1. Kjeld Flarup

    Nogen gange ved tilfredshedsundersøgelser, har man et bi spørgsmål der lyder “hvor meget betyder det for dig på en skala fra 1 – 10”. Her må vi så konkludere at betydningen af gini koefficienten er steget fra meget lidt til rigtigt meget.

    Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.