Hvor vigtig er eurozonen for Danmark?

Nationalbankdirektør Lars Rohde udtalte i forbindelse med valutauroen forleden, at han mente at Danmark burde gå med i euroen. En del af os er uenige, men uanset hvad er et af de stærkeste argumenter i den offentlige debat, at handel med eurozonen er ekstremt vigtig for den danske økonomi. For et flertal af politikerne i Folketinget er det – sammen med det ret idiotiske argument om ’at sidde med ved bordet’ – det, der overbeviser dem. Men hvor sandt er det egentlig, at eurozonen er så vigtig for dansk økonomi?

For at få et indtryk af, hvad svaret kunne være, kan man for eksempel se på dansk handel med resten af verden. Nedenfor plotter vi eksport til og import fra eurozonen og andre lande uden forbindelse til euroen (baseret på månedlige handelstal fra Danmarks Statistik). Det er nemt at se, at da vi for cirka 15 år siden havde eurodebatten, var vores handel indenfor og udenfor euroen cirka lige vigtig. Vi eksporterede lidt mere til ikke-eurolande og importerede mere fra eurozonen. I de sidste ti år har vores import været relativt ligeligt delt mellem euro- og ikke-eurolande. Det samme gælder dog på ingen måde for vores eksport. For cirka ti år siden begyndte vores eksport med ikke-eurolande at vokse mere end eksporten med eurozonen, så eksporten udenfor eurozonen i 2014 var en halv gange større end eksporten til eurolandene. Et lignende forhold gælder Danmarks direkte investeringer i udlandet.

Månedlig eksportMånedlig import

 

 

 

Det særlige er derfor, at et af standardargumenterne i høj grad er svækket i de senere år. Et andet element er, at Danmarks non-euroeksport faktisk er steget meget mellem 2004 og 2008 i en periode, hvor kronen apprecierede overfor bl.a. dollaren. Siden nogle større udsving under krisen har der ikke været nogen klar trend i krone-dollarkursen 2009-2014, hvorfor simple konkurrenceevneforhold ikke kan forklare den fortsatte stigning. Det er nødvendigvis andre forhold, der må forklare hvorfor og hvordan eurozonen over en 15-årig periode har mistet umiddelbar vigtighed for dansk økonomi. Bundlinjen er dog, at et af de politisk tunge argumenter for dansk medlemskab svækkes i takt med at store dele af eurozonen forbliver i stagnation og bliver mere ligegyldige for dansk økonomi.

5 thoughts on “Hvor vigtig er eurozonen for Danmark?

 1. Kjeld Flarup

  Det hører vel så til spekulationerne, om ikke Euro deltagelse så har betydet at EU eksporten er vokset mindre. Set fra min stol, så er der bøvl ved at sælge til EU lande og få pengene overført. Omvendt så er det ikke noget som har været en hindring. Det kan dog være noget som afholder visse firmaer fra at gå ind i eksport overhovedet.

  Svar
 2. Uffe

  Christian, du holder dig tilbage – kan du ikke blot skrive direkte, at årsagen til at Danmarks eksport til eurozonen ikke er så stor som før i tiden, skyldes den reducerede købekraft i eurozonen? 🙂

  De har jo ikke råd til at købe vores produkter fordi de producerer selv for lidt.

  Du skriver det godt nok indirekte ved at nævne stagnationen, der er et resultat af bl.a. krisen i det private og offentlige gældsmarked, plus al reguleringen af arbejde og kapital, ej at forglemme.

  Svar
 3. Christian Bjørnskov

  @Uffe: Fra 2009 og frem er stagnation i euro-zonen en god forklaring, men ikke 2003-2008. Og det meste af den relative stigning sker faktisk i en periode, hvor det går økonomisk godt både i eurozonen og Danmark.

  Svar
 4. Uffe

  Hej Christian,

  Har du noget data på hvordan de andre eksportmarkeder klarede sig sammenlignet med Europa?

  Næste spørgsmål er om udbud af danske eksportvarer. Hvis vi ikke har eksportvarer til den sektor der driver boomet, så får vi ikke øget eksporten hertil.

  Er det “bare” fordi Europa er mættet af de varer, som danskerne kan eksportere?

  Meget forsimplet: Befolkningstallet i Europa er stagnerende. Forbrugerne spiser ikke to flæskestege hver aften hvis de bliver rigere.

  Eller kan det let tilbagevises?

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.