Økonomisk frihed giver mindre kriser

Cepos har i dag udgivet et notat, hvor Mads Lundby Hansen opsummerer mit arbejde fra foråret om sammenhængen mellem økonomisk frihed og økonomiske kriser. Analysen omfatter 175 lande i perioden 1993-2010, og som Mads fint sammenfatter: ”Bjørnskov finder, at en stigning i økonomisk frihed vil medføre en reduktion i dybden af en økonomisk krise. Han finder også, at øget økonomisk frihed medfører, at et land hurtigere genvinder det initiale velstandstab efter en krise. Genopretningstiden er simpelthen kortere.”

Effekterne er drevet af offentlige reguleringer af markedet, hvor den mest oplagte tolkning er, at tungere reguleringer forhindrer folk og virksomheder i at tilpasse sig nye økonomiske incitamenter og muligheder. Notatet har også en fin diskussion af det særlige ved Danmarks reaktion på krisen i 2008-2009. den er et godt eksempel på, hvordan man ved at kende det generelle billede nemmere kan se det specifikke i enkelttilfælde. Notatet kan læses her, mens working paper-versionen af papiret er her eller her.

4 thoughts on “Økonomisk frihed giver mindre kriser

 1. Emil

  Jeg syntes stadigvæk i mangler variable for pengepolitik og finanspolitik, også selvom disse er svære at konstruere. Disse betyder en rigtig meget teoretisk set, og disse kunne være korreleret med økonomisk frihed. Derudover kunne man svare på om, man ved bedre pengepolitik og finanspolitik kunne opveje evt. negative konsekvenser ved manglende økonomisk frihed.

  Svar
  1. Christian Bjørnskov

   Der er en variabel for valutakursregimet, ligesom en hel del finanspolitik faktisk er indeholdt i en af søjlerne af IEF. Men læg mærke til, at fokus her er på den økonomiske frihed_før_krisen – dvs. den status man går ind i krisen med. Hvad lande derefter gør finans- og pengepolitisk når krisen har ramt og de har indset det, er et helt andet spørgsmål. Det er også økonometrisk en meget anderledes udfordring, ligesom det fra en public choice-vinkel kalder på nogle andre teoretiske mekanismer. Så effektivt beder du om et helt andet papir.

   Svar
   1. Emil

    okay jeg vidste ikke, at finanspolitik var i en af søjlerne, dette styrker konklusionen i Jeres papir. Jeg syntes ellers ikke, at Jeres resultater er særligt robuste, hvis I ikke har finans- og pengepolitik med, da dette kan betyde en del. Den økonomiske frihed før krisen kunne i princippet være korreleret med, hvad et lands finans- og pengepolitik inde i krisen er. Dette er en stærk antagelse, at disse ikke skulle være korreleret. .

    Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.