Frihed & Nødvendighed

I Søren Kierkegaards ”Sygdommen til Døden” skriver pseudonymet Anti-Climacus, at: ”Mennesket er en Synthese af Uendelighed og Endelighed, af det Timelige og det Evige, af Frihed og Nødvendighed” – i Kierkegaards subjektive målestok for hvad et menneske er, måles et menneske i forhold til denne syntese af modsætninger.  Lad os kort se lidt på den smukke formulering, ”Frihed og Nødvendighed”. Hvad er nødvendighed i dag? Syntesens modsætninger eksisterer alene ved sin modsætning. Uden modsætning bliver begrebet tomt. Frihed uden nødvendighed. Det er ikke frihed, men ansvarsløshed og ansvarsløshed får konsekvenser, hvis der er nødvendighed. Når nødvendigheden fjernes, som den let bliver i den moderne samfundsorden, så får det uheldige konsekvenser som: morald hazard, forkerte incitamentstrukturer, til at ansvaret for egen tilværelse ikke løftes, men overlades til andre. Den enkelte har friheden til at gøre, hvad han eller hun vil, denne frihed fører til alt godt, hvis den er sat af nødvendigheden – der er tilværelsens krav – men overlades al nødvendighed til andre af den der udnytter sin frihed – så leves der ikke i sand frihed, men alene på ryggen af andre. Det er det der er socialstatens kerneproblem. Socialstaten har erkendt dette og derfor opstår ”løsninger” som New Public Management, hvor kontrol og registrerings helvede får absolut magt – og det er derfor ide debatten om lavere skatter er så vigtig. Lavere skatter er ikke kun godt, fordi det vil fremme den økonomiske vækst i samfundet, men lavere skatter er også vigtige for at få reduceret staten, reduceret omfordelingen og genetableret nødvendigheden i tilværelsen og dermed friheden for den enkelte.

2 thoughts on “Frihed & Nødvendighed

 1. Uffe

  Tak Aksel. Det er dejligt at høre at der er andre som en selv der fokuserer på frihed under ansvar, og som kritiserer velfærdsstaten for at ødelægge en af de vigtige samfundsmekanismer: ansvaret.

  Svar
 2. Kjeld Flarup

  I min analyse ser jeg på at frihed som en positiv rettighed er en logisk umulighed. En positiv rettighed er noget man har krav på at få af andre, men det vil så betyde af ens frihed er afhængig af andre (staten). Man kan blot ikke være fri hvis man er afhængig, ægte frihed fordrer at man selv kan opretholde den.
  Derfor er frihedsbegrebet i dagens velfærdsstat på vej til at blive en løgn – men løgne er jo meget oppe i tiden.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.