At have et arbejde og gøre et stykke arbejde

Bryan Caplans glimrende The Myth of the Rational Voter med den sigende undertitel Why Democracies Choose Bad Policies er en af de mest indflydelsesrige bøger i public choice / politisk økonomi de senere år. Caplan har mange pointer i bogen om, hvordan folks opfattelse af ting enten ikke passer, eller udelader vigtige aspekter af politisk-økonomiske problemstillinger. Ingen af dem er næppe mere relevante for den danske politiske debat om beskæftigelse og politiske tiltag end den følgende betragtning (hattip: Café Hayek):

 For an individual to prosper, he only needs to have a job.  But society can only prosper if individuals do a job, if they create goods and services that someone wants.

Man må spørge sig selv, hvor mange politikere, der forstår forskellen: Har man formelt set et arbejde, eller gør man faktisk et arbejde, der netto bidrager positivt til samfundet? Man kan naturligvis spørge, om de fleste politiker faktisk bidrager positivt til samfundet – mit umiddelbare svar er et tordnende nej – men det mere centrale er, om de jobs, der ’skabes’ politisk, også bidrager. De svenske erfaringer med at forsøge at holde arbejdsløsheden nede med politiske midler er skræmmende: Fra midten af 1950erne, da landet for alvor begyndte a opbygge en velfærdstat med fuld beskæftigelse, til midten af 1990erne skabte Sverige netto ingen nye jobs i den private sektor – hele jobtilvæksten over fire årtier skete i den offentlige sektor.

Er det måske ikke på tide, at danske politikere, ikke mindst dem der begejstret taler om nye jobs på letbaner og andre nonsensprojekter, ser og forstår Caplans fundamentale skelnen mellem at have arbejde og at gøre et stykke arbejde.

1 thought on “At have et arbejde og gøre et stykke arbejde

  1. Ramon Harud

    Omvendt kan man så spørge, om job uden for det offentlige ubetinget bidrager positivt til samfundet. Man kan sagtens opstille definitioner, der leder til et ja (“… that someone wants”). Men er en markedsbetinget neglesalon nødvendigvis et større positivt (og vedvarende!) bidrag til samfundet end infrastrukturforbedringer vedtaget af politikere?

    Jeg er ikke uenig i, at det er vigtigt at skelne mellem offentligt og privat finansierede stillinger i forbindelse med jobskabelse. Men skellet er til gengæld ikke afgørende i forhold til værdiskabelse. Det handler netop, hvad der gøres.

    Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.