Arbejder vi virkelig mere end før?

En af de mange påstande, man til tider hører i medierne, er at folk i de vestlige samfund arbejder mere og mere. Den svenske sociolog og kulturskribent Roland Paulson har for eksempel turneret med denne påstand i de svenske medier, og den bliver jævnligt brugt som argument for den tiltagende sjælløshed i såkaldte ’neoliberalistiske’ samfund. Jeg har også hørt påstanden i forbindelse med den ligeledes tvivlsomme påstand om, at de vestlige samfund og vores liv i stigende grad ’commodificeres.’

Min ven og kollega Andreas Bergh fra Lunds Universitet anmeldte for tre år siden Paulsons bøger om emnet, og måtte endda skrive et addendum til anmeldelsen, som Paulson ikke syntes om (læs her og her). Den vigtige pointe, som Andreas med vanlig elegance lægger frem, er at data ikke – som i slet og overhovedet ikke – understøtter Paulson og andres påstand om arbejdstid. Ser man på langt sigt, er arbejdstiden faldende.

Det forbløffende i, hvor sejlivet påstanden er, er hvor let det er at afvise den empirisk. Nedenfor har vi for eksempel brugt data fra the Penn World Tables mark 9.1 til at plotte den gennemsnitlige arbejdstid i Danmark og vores økonomiske nabolande mellem 1970 og 2017. De fuldt optrukne linjer viser arbejdstiden (indikeret på den venstre y-akse), mens de stiplede linjer viser andelen af befolkningen, der faktisk er i arbejde (indikeret på den højre y-akse). Figuren viser for det første den langsigtede udvikling mod lavere arbejdstid og mere fritid, som Andreas også understreger i sin anmeldelse. Den indikerer også, at Nyrup-regeringens skatte- og arbejdsmarkedsreformer i midten af 1990erne virkede, da man kan se både den danske beskæftigelse og arbejdstid stige efter reformerne. Den vigtigste besked her er, at det mønster der for nogen kan ligne en stigende arbejdstid, i virkeligheden er en udvikling mod større beskæftigelse, men hvor den gennemsnitlige arbejdstid stadig falder.

Hvad man får ud af sin arbejdstid er dog et helt andet spørgsmål, som vi illustrer i den anden figur idag. Her er de fuldt optrukne linjer stadig arbejdstiden, mens de stiplede angiver arbejdsproduktiviteten – dvs. hvor meget værdi der skabes per fuldtidsbeskæftiget. Figuren viser en udvikling, vi har understreget gentagne gange her på stedet: At produktiviteten i Danmark fra sidst i 1980erne og frem til og med finanskrisen sakkede bagud for vores nabolande. Hvad der er sket efterfølgende er for tidligt at sige, men udviklingen har gjort os fattigere end vi i en vis forstand ’burde’ have været.

Den vigtige indsigt i dag er derfor, som min glimrende kollega lagde vægt på i sin anmeldelse af Paulsons påstande, at standard økonomisk teori er korrekt: Jo rigere folk bliver, jo mere substituerer de imod mere fritid. Det sker også i Danmark og Nordeuropa, og når folk tror, at det modsatte sker, er det enten fordi de lader sig narre af den højere beskæftigelse, eller at de simpelthen lider af ’recall bias’. Vi arbejder mindre end vores forældres generation, og meget mindre end vores bedsteforældres. At vi som danskere ikke er lige så effektive eller dygtige som vores naboer, er at helt andet spørgsmål.

5 thoughts on “Arbejder vi virkelig mere end før?

 1. kjeldflarup

  Burde der ikke laves et plot med arbejdstid gange beskæftigelse.
  Og så kunne de være spændende at få tallene tilbage til 50’erne, så man fuldt ud kunne se effekten af at kvinderne kommer på arbejdsmarkedet.

  Svar
 2. Christian Bjørnskov

  Det ville nok være en figur til en anden post en dag, men gør man det, kan man se tre interessante forhold. For det første stiger den totale beskæftigelse i Danmark fra midt-50erne til midt-60erne i forhold til nabolandene. Vi er med andre ord et af de lande, hvor kvinderne kommer tidligst på arbejdsmarkedet. For det andet kan man dog også se, at arbejdstiden fra midten af 60erne og frem falder, så den_totale_mængde arbejde, der leveres i Danmark, er tilbage på linje med vores nabolande først i 70erne. Den tredje interessante ting er, at selv når man ser på total beskæftigelse, overhaler vores nabolande os omkring finanskrisen.

  Svar
  1. kjeldflarup

   Jeg tror du skal lede længe efter nogen, som rent faktisk har pensioneret sig selv som 30 årig. Hvis man virkeligt er en dygtig person, hvorfor skulle man så bruge mere end halvdelen af sit liv på at lave ingenting, det må da være et helvede.

   Din forståelse af neosocialismen er ren fantasi (ud over at du staver det forkert)

   Svar
 3. Pingback: Vi arbejder mindre end vore forældre og bedsteforældre - Indblik.net

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.