Køb din kage i Lagkagehuset, boykot Oxfam-Ibis og opsig dit abbonement på TV2

I de seneste uger har en række danske virksomheder med udenlandske ejere været udsat for en veritabel shitstorm, fordi nogen finder det problematisk, at de f.eks. er ejet af kapitalfonde med base i Luxembourg eller på Jersey. Det er f. eks. tilfældet for Lagkagehuset, som vi ser nærmere på i dette blogindlæg.

Årsagen er, at de pågældende virksomheder har fået del i lønkompensationsmidlerne. Midler som delvist kompenserer lønomkostningerne for medarbejdere, som er sendt hjem, men fortsat ansat i de pågældende virksomheder. Det er med andre ord primært de ansatte – alternativet var jo at de blev fyret – som har gavn af midlerne. Det har dog ikke forhindret især politikere på venstrefløjen og ikke mindst Oxfam-Ibis på den mest infame måde at mistænkeliggøre de pågældende virksomheder. Se nedenstående

Det er korrekt at Lagkagehuset i Danmark ikke har betalt selskabsskat de senere år. Hvad Oxfam-Ibis ikke forholder sig til er hvorfor, hvilket er et gennemgående kendetegn ved deres og andre på venstrefløjens måde at argumentere. For dem er det uforståeligt at virksomheder kan have underskud gennem flere år, mens der ikke skal meget til, før virksomhedskonstruktioner “er uigennemskuelige”. Der er dog intet uigennemskuelig ved hverken lagkagehusets regnskaber eller virksomhedskonstruktion.

Lagkagehusets historie ultrakort fortalt

Lagkagehuset, som vi kender det i dag, blev startet i 2008 af Ole Kristoffersen og Steen Skallebæk, som på daværende tidspunkt ejede en række bagerier i henholdsvis København og Jylland. Siden er man vokset fra at have en omsætning på ca. 172 mio. kroner og lidt under 190 ansatte i 2010 til i 2019 at runde 964 mio. kroner og næsten 1.000 ansatte i Danmark.

I 2017 købte den svenske Kapitalfond, Nordic Capital (VIII) via Cidron Garonne Limited de tidligere ejere ud, men solgte dog en mindre del videre til amerikanske L Catterton i 2018. Alt er velbeskrevet i medierne og fremgår af regnskaberne. Det er blot at google i 10 sekunder.

Man kan sagtens være en succes, selv om man har underskud.

ET af de forhold, som det åbenbart er umådelig svært for mange at forstå, er at en virksomhed sagtens kan være en succes, selv om den på et givent tidspunkt har underskud. Det afgørende er her, hvorfor man har underskud.

Som det fremgår af nedenstående uddrag af Koncernregnskabet for Danish Bake Holding ApS at resultatet af primær drift, det vil sige resultat før finansielle indtægter og omkostninger samt skat, har været negativ siden 2017.

Det skyldes ikke at der er tale om en koncern i vanskeligheder, men primært fordi man hastigt ekspanderer og har udvidet sine aktiviteter ikke kun i Danmark, men også i London og New York. Alt sammen velbeskrevet i årsregnskaberne.

Personaleomkostningerne er den klart væsentligste omkostning (antallet af ansatte voksede fra i 2017 at være i gennemsnit 993, til i 2019 at være 1336 for hele koncernen), mens afskrivninger har oplevet den højeste vækst. Sidstnævnte gennemgås ganske minutiøst i årsregnskaberne.

I TV2s omtale af Lagkagehuset og andre virksomheder med forbindelse til “skattely” er man særligt optaget af lån fra andelsejerne til Danish Bake Group. Selve overskriften siger jo i sig selv en del – her tales om “skattely” – men hverken Jersey, hvor Nordic Capital er registreret, eller Luxembourg optræder på nogen officiel liste over skattely (vi har tidligere skrevet en del om skattely-problematikken her på punditokraterne, se bl. a. her). Man har derfor valgt at følge en definition fra et forskningsprojekt! Det er jo lidt hjemmebagt, om man så må sige.

I artiklen gøres der meget ud af lån fra andelshaverne på ca. 700 mio. kroner, som blev givet i 2017 til en rente på 8 procent. Forholdt kritikken af rentesatsen på lånet fra andelshavere, skriver TV2 i deres artikel, at Lagkagehuset i en mail har svaret, at “lånet af ejerne på øen Jersey og i Luxembourg var tænkt som en midlertidig løsning, da de købte virksomheden i 2017” samt at “Da det har vist sig ikke at være en midlertidig løsning, har man undersøgt markedsprisen for et tilsvarende lån og vil nu nedsætte renten fra otte procent til 1,2 procent med tilbagevirkende kraft“.

Man kan heraf godt få det indtryk, at rentesatsen er ændret på baggrund af den kritik TV2 ha rejst, hvilket er forkert. Uden at kende den pågældende mails faktiske tekst, tyder noget på, at TV2s “taskforce”, som TV2 selv kalder det, har misforstået den information, man har modtaget.

Ja, der var tale om et midlertidigt lån, Det fremgår klart af alle årsregnskaber fra 2017 og frem. Men man nedsatte altså renten i 2019 (fra 8 procent til 1,2 procent i 2019). Og ikke nok med det. Samtidig konverterede man lånene til egenkapital, således at der ved udgangen af 2019 ingen gæld var til andelshaverne!

Hvorfor fremgår det ikke af artiklen? Fremgår det da ikke af svaret fra Danish Bake Holding ApS?

Det er nemlig forklaringen på den betydelige finansielle indtægt Danish Bake Holding ApS havde i 2019. Hvor man i 2017 og 2018 betalte henholdsvis 19 mio. og 46 mio. kroner i renter fra tilknyttede virksomheder/andelshavere, så havde man i 2019 en finansiel indtægt fra samme på 65 mio. kroner. Det fremgår af note 16 på side 37, som Danish Bake valgte at offentliggøre få dage efter artiklen, se Virk.dk.

Her fremgår det også, at egenkapitalen er vokset betydeligt på trods af underskud i 2019, se nedenfor. Ikke underligt, givet man konverterer gæld til indskudskapital.

Det er påfaldende at der på intet tidspunkt efterfølgende (18. maj) har været samme fokus på, at den oprindelige historie var et falsum. Og det er jo desværre ikke første gang vi oplever den slags ubegrundeT hetz mod navngivne selskaber, som desværre kan have konkrete økonomiske konsekvenser (som vi også så i forbindelse med udhængningen [i Politiken] af teleselskabet 3 for år tilbage).

Derfor skal opfordringen herfra lyde: Køb en kage i Lagkagehuset næste gang du bliver lækkersulten, luk ørerne for hvad der kommer fra Oxfam-Ibis, og drop dit abonnement på TV2, hvis du har et sådan.

For yderlige infomation, se Danish Bake Holding ApS seneste regnskab for 2019 her

For mere information om Nordic Capital og deres portefølje, se her

11 thoughts on “Køb din kage i Lagkagehuset, boykot Oxfam-Ibis og opsig dit abbonement på TV2

 1. Frederik Juul

  Hej Niels.

  Jeg nåede ikke hele vejen igennem din lange artikel, da den blev lidt farvet.

  Jeg kan dog tydeligt identificere dig som en. Af løverne der kæmper for at det er helt ok at køre med underskud på grund af gælds forrentning. Samt At der er helt ok at sluse sine aktiviteter gennem skattely lande, hvor transperensen af ens selskabskonstruktion bliver utydelig.

  Mener du at det er ok at et firma som Q8 har kørt med underskud i Danmark i de første 20 år?

  Mener du at det er ok at et firma som Hjem Is holder op med at betale skat fordi det bliver købt af et udenlandsk firma, og derved bliver voldsomt gældsat?

  Vi har historisk set, at selv velrenommerede firmaer som Novo er blevet fanget i urent trav i skattespørgsmål.

  Derfor må hvert firma løfte sig over mistanke ved et transperent ejerforhold hvis de vil sikre sig mod mistanke.

  Svar
  1. Niels Westy Forfatter

   Måske skulle du starte med at læse hele indlægget? Ejerforholdene omkring Lagkagehuset er fuldt ud transparente.

   Svar
 2. Peter S

  Oxfam…ja, det er skandaløst og bekymrende, at skattekroner skal gå til en så politisk farvet organisation!

  Svar
 3. Ken Hjelm

  Niels, det er jo ikke den fulde sandhed du giver. Du siger at Jersey og Luxemburg ikke optræder på nogen skattely liste og det er også rigtig men ligesom Holland og Irland heller ikke gør per definition fordi lande inde for EU har man vedtaget ikke skal optræde som skattely, men alle 4 overstående er kendt for at være det (sammen med Schweiz og Østrig i øvrigt) Iøvrigt er det jo aldrig sort / hvidt, så blev de jo snuppet, det er nok mere skatte optimering og så længe de dyre eksperter sidder i det private erhverv, vil skatte styrelser altid være bagud :-). Jeg er sikker på de ikke gør noget ulovligt, men der jo nok en årsag til at et svensk firma ligger på Jersey og ikke i Kalmar eller Göteborg 🙂
  Når det så er sagt er det ikke OK at udlevere virksomheder for at sælge ratings.

  Svar
  1. Niels Westy Forfatter

   Den liste man bruger er altså rimelig hjemmestrikket. Og sådan kan vi jo hver især lave vores egen. Men det er sådan set heller ikke det centrale. Det centrale er at der intet er at komme efter i forhold til Lagkagehuset.

   Svar
 4. Lars T

  Hej Niels,
  Du nævner, at TV2 bruger en skattelydefinition fra et forskningsprojekt. Ved du hvilket?

  Det er en kompleks øvelse at fastlægge kriterier for skattely, da snart sagt alle jurisdiktioner har en eller anden form for lempelig beskatning, der passer til egen økonomi – DK inklusive. Tidligere var det holdingreglerne og i dag eksempelvis tonnagereglerne. Det er også derfor, at vi aldrig rigtigt ser, at en skattelydefinition bliver brugt som en juridisk målestok. Kategoriseringen er irrelevant og i stedet er der udviklet værnsregler til at ramme de situationer, lovgiver ikke ønsker at se gennemført.

  For Lagkagehusets vedkommende kan en rente på 8 pct umiddelbart virke høj, men hvis SKTST ikke har ment, at renten var i overensstemmelse med markedsrenten har de alle muligheder for at korrigere dette ved nægtelse af fradrag.

  Det virker også som om TV2 har haft lidt svært ved at sondre mellem selskabsskat og kildeskat…

  Svar
 5. Nicklas Jonsen

  Du misser pointen i dit meget farvede indlæg.

  Det er ikke interessant, om Danish Bake Holding (og de i alt tre tilknyttede datterselskaber i den kæde der udgør ejerskabet af Lagkagehuset) har haft et negativt resultat af primær drift de sidste par år.

  Det er princippet, der er interessant her — og forberedelserne til fremtiden.

  Man må antage, at ejerne ikke regner med, at Lagkagehuset altid vil have underskud, og hvad så den dag, de har overskud? Er det principielt acceptabelt, at overrenter på interne lån flytter overskud op i kæden, indtil det ender på Jersey, der har 0% selskabsskat?

  Der er intet “hjemmestrikket” over at putte Jersey på en liste over skattely. Som du skriver: Det er blot at google i 10 sekunder. Du kan starte her: https://www.bbc.com/news/world-europe-jersey-48354081

  Jersey har indtil for nylig været på EUs “grå liste”, og om de af tekniske årsager er det p.t., er ikke så vigtigt (der er tale om, at de skal på den igen, fordi de ikke lever op til de regler, der fik dem af listen i 2019).

  Jersey optræder på et hav af andre lister — de ligger f.eks. nr. 3 på OFC Sink-listen (to pladser foran Cayman Islands!): https://www.ofcmeter.org/.

  Den primære pointe er, at der er 0% selskabsskat på Jersey. Det er udelukkende derfor, at hovedparten af Lagkagehusets ejerskab er registreret der — det er ikke fordi, der er godt vejr, eller udsigten over havet er pæn.

  Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor du ser i regnskabet fra 2017, at der fra starten var tale om et midlertidigt lån?

  I regnskabet står: ” Hovedanpartshaverne har stillet lånet til rådighed som alternativ til ekstern
  gældsfinansiering for at øge selskabet operationelle fleksibilitet og for bedst muligt at understøtte den fremtidige vækst.”

  Det er en meget bevidst konstruktion, at man ikke går ud på kapitalmarkedet, hvor renterne ellers er meget lave.

  Der står bl.a. i 2017-regnskabet, at gældsforpligtelen opretholdes “indtil der sker konvertering eller tilbagebetaling.”

  Altså har der fra starten været åbnet for, at lånet kunne løbe på ubestemt tid, og der har ikke været nogen forpligtelse til, eller erklæret hensigt om, senere at konvertere til aktiekapital.

  Lad mig i øvrigt anbefale den her dokumentar: https://www.youtube.com/watch?v=np_ylvc8Zj8&vl=en (spoiler: Jersey er med).

  Svar
  1. Niels Westy Forfatter

   Hej Niclas

   For det første er det vel ikke nogen detalje, at lånet i 2019 konverteres. Dernæst synes jeg du skal tage hele teksten med:

   “Virksomheden har udstedt konvertible gældsbreve for i alt 700 mio. kr. som et led i virksomhe- dens finansiering. Lånene er forrentet på markedsvilkår.

   Pr. 31. december 2017 udgør selskabets konvertible gældsbreve 719 mio. kr. plus tilskrevne renter 19 mio. kr. De konvertible gældsbreve er udstedt til henholdsvis moderselskabet Cidron Garonne Limited, 575 mio. kr. og minoritetsanpartshaveren FoodLuxCo, 144 mio. kr.
   Cidron Garonne Limited og FoodLuxCo har afgivet tilbagetrædelseserklæringer, hvor de be- kræfter, at de respektive lån ikke vil blive krævet indfriet før tidligst 31. december 2018 og indtil refinansiering med ekstern gæld er opnået.

   Resten er spekulationer fra din side.

   Så er der Jersey. Jeg hæfter mig ved at hverken EU eller OECD opfatter Jersey som et skattely og at OECD faktisk foretager en monitering. Du hæfter dig ved at skatten er sat til nul procent. Hermed bliver skattely=lavere skat end her.

   Endelig er det som Henrik skriver to forskellige debatter hvad man muligvis kan gøre (hvilket så er en del svære end mange vist tror) og hvad man faktisk gør.

   Hvad TV2 gjorde, var at hænge navngive selskaber ud. Det er helt utilstedeligt.

   Noget helt andet er så at Danish Bake’s, hvis hovedaktivitet er netop Lagkagehuset, hovedejer er Nordic Capital VIII, hvis investorer primært består af off. og private pensionskasser. En mulig gevinst ved et senere sag vil blive beskattet i de pågældende investorers hjemlande.

   Indtil videre har cash-flow dog gået den anden vej, altså til Danish Bake, og om investorerne nogen sinde får pengene hjem ved vi først i fremtiden (det må vi gå ud fra at de forventer)

   Svar
   1. Nicklas Jonsen

    Hej Niels,

    Dit svar giver ikke rigtig mening.

    Du skriver “resten er spekulationer fra din side,” men jeg spekulerer netop ikke vedr. det “midlertidige” lån.

    I din oprindelige post skrev du, at det fra starten var helt klart, at der var tale om et midlertidigt lån. Det kan jeg ikke se nogen steder, så jeg spørger dig så, hvor i regnskabet du læser dette.

    Men det svarer du ikke på. At man i regnskabet specifikt nævner en dato, hvor indfrielse tidligst vil ske, har intet at gøre med midlertidighed eller et backstop for indfrielse.

    “Jeg hæfter mig ved at hverken EU eller OECD opfatter Jersey som et skattely.”

    Ja, det gør du, og det er meget selektivt — ikke mindst da Jersey tidligere har været på begges lister og fortsat er det på mange andre. Man bør hæfte sig ved det større billede, hvis man ønsker, at forstå en sag.

    Spørg dig selv, hvorfor man netop har valgt at registrere moderselskaberne i lige præcis Luxembourg og Jersey.

    Jeg synes, dit indlæg er usagligt, og at dit verdenssyn farver fakta. Sandheden finder man, når det forholder sig omvendt.

    Debatten om, hvad man skal gøre, er en anden. En lovmæssig løsning kræver mere international koordinering og styrkelse af organisationer som EU. I mellemtiden er det netop mediernes opgave at undersøge og fremlægge disse sager — så længe deres research er i orden, naturligvis.

    Svar
 6. Henrik Madsen

  TV2’s indlæg handler om at Lagkagehuset HAR gjort noget forkert!
  Kernen i Niels Westy indlæg omhandler hvorvidt TV2’s fremstilling er RIMELIG!

  Kritikken af Westy’s artikel rammer derfor mestendels forbi skiven, da kritikken langt overvejende handler om forhold som IKKE er artiklens kerne!

  1. Har Lagkagehuset gjort noget ulovligt?
  2. Har Lagkagehuset gjort noget moralsk forkert?

  Det ser ud som om svaret til begge spørgsmål er NEJ!
  Derfor var TV2’s fremstilling URIMELIG! (bevidst måske – eller fordi de er amatører)

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.