Geografi og social tillid – ny evidens

For år tilbage brugte Andreas Bergh (Lund Universitet) og jeg forholdet, at specifikke vejrforhold – i vores tilfælde forskelle i vintertemperaturer – historisk har formet lande og regioners sociale tillid. I artiklen Historical Trust Levels Predict the Current Size of the Welfare State viste vi, at de store moderne velfærdsstater i f.eks. Skandinavien hviler på en social tillid, der har historiske rødder. Ved at bruge dette forhold, kunne vi vise at tilliden således ikke er skabt af velfærdsstaten, som bl.a. Bo Rothstein har påstået, men er en forudsætning for den. Artiklen, der udkom for næsten præcist ti år siden i Kyklos, er siden blevet en af vores mest citerede.

Det er derfor en fornøjelse at se, at ny forskning bekræfter vores generelle idé om, at geografisk og klimatisk bestemte risici påvirker tillid. I ”Cooperation makes beliefs: Weather variation and social trust in Vietnam” dokumenterer Duc Anh Dang og Vuong Anh Dang, at folk i områder, der typisk har store variationer i vejret som risiko for store regnmængder og temperaturudsving, udviser større social tillid end folk i andre dele af landet.

Den basale idé, som vi kan spore tilbage til Hippokrates, er at overlevelse i lande hvor f.eks. vintre er meget kolde, er meget mere sandsynlig når man kan stole på hjælp fra fremmede. Historisk betyder det derfor, at individer og samfund med høje tillidsniveauer er mere succesrige i disse lande. Omvendt er tillid ikke en succesparameter på samme måde i områder, hvor klima eller geografi ikke er en klar trussel mod ens overlevelse. Det er denne basale mekanisme, som Ahn Dang og Ahn Dang finder evidens for. De konkluderer selv, at ”The evidence shows that the relationship between weather variation on social trust may be transmitted through strengthening the cooperation among village peasants and family ties as they cope with risk and uncertainty.”

Midt i den akademiske fornøjelse kan man undre sig over, at mange af vores kolleger har været noget misfornøjede over idéen. Forklaringen ligger sandsynligvis i en frustration over, at der er forhold i samfundet, som man ikke kan påvirke positivt med målrettet politik. Går man tilbage til den moderne tillidslitteraturs tidlige dage for cirka 20 år siden var der således stor optimisme omkring muligheder for at føre tillidspolitik. Den optimisme er der ikke længere forskningsbaseret grund til. Men for nogle af os er det en god nyhed: Det er godt at vide, at der er nogle ting i verden, som politikere ikke har nogen kontrol over.

3 thoughts on “Geografi og social tillid – ny evidens

 1. kjeldflarup

  Er tilliden noget som ligger i vores gener eller i vores kultur?
  Altså, vejrets omskiftelighed er jo ikke en trussel længere, så hvorfor har vi fortsat tillid?

  Svar
  1. Christian Bjørnskov

   Glimrende spørgsmål. Mht. gener tror jeg ikke, de gør noget. Hvis gener var vigtige, hvordan kan tillidsniveauet så skifte markant på en national grænse som f.eks. den dansk-tyske? De genetiske forskelle mellem Sønderjylland og Slesvig-Holsten er vel til at overse…
   Mht. vejret er argumentet, at traditioner og normer er funderet i historie, og derefter overlever hvis der ikke sker noget markant. Som jeg kender dataene er der således en klar sammenhæng mellem vintertemperaturer og tillid i lande_uden_en kommunistisk forskel, mens der i den postkommunistiske verden ikke er nogen sammenhæng. Den sammenhæng, der sandsynligvis en gang var der, er jævnet ud af kommunismens destruktion af social tillid.

   Svar
 2. Emil O W Kirkegaard (@KirkegaardEmil)

  Vi fandt små negative effekter af målt social tillid på tværs af lande i vores nye papir. Det er vist blevet fundet før, selvom det lyder lidt skørt.

  Kirkegaard, E. O., & Karlin, A. (2020). National Intelligence Is More Important for Explaining Country Well-Being than Time Preference and Other Measured Non-Cognitive Traits. Mankind Quarterly, 61(2).

  https://www.researchgate.net/publication/347563852_National_Intelligence_Is_More_Important_for_Explaining_Country_Well-Being_than_Time_Preference_and_Other_Measured_Non-Cognitive_Traits

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.