De aflyste eksamener

Min kollega, Kathrine E. Skjoldborg, har skrevet en glimrende kronik i Berlingske om de aflyste eksamener.

Der er mange gode pointer. Fx smider vi meget brugbar viden væk ved at droppe eksamenerne. Det skader ikke kun forskerne (som kunne undersøge effekten af online undervisning), men også de studerende selv.

Hvis vi vil have mulighed for at undersøge et muligt læringstab blandt danske unge, er det afgørende, at vi lader dem gennemføre eksamener, der gør det muligt at sammenligne med tidligere årgange. Dette vil betyde, at man kan få opgjort størrelsen af læringstabet i de enkelte fag, og det vil på den baggrund være muligt at iværksætte diverse tiltag for at rette op på læringstabet.

Hvis læringstabet eksempelvis er et særligt stort problem i matematik, hvilket et amerikansk studie indikerer, kunne det på en række videregående uddannelser være relevant at arrangere særlige sommerkurser i matematik inden studiestart. Men, hvis der ikke er et problem i matematik, vil det naturligvis være spild af tid og ressourcer.

Der er også et par velfortjente svirp til politikerne, hvis indgreb sandsynligvis ender med at skade eleverne.

Viden om læringstabet vil således være afgørende for at hjælpe de unge bedst muligt. Det ser lige nu ud til, at politikerne er i færd med at gøre de unge en bjørnetjeneste ved at aflyse og omlægge de prøver, der kunne belyse et eventuelt læringstab, da man risikerer, at problemerne først afslører sig, når de unge klarer sig dårligere på deres videre færd i uddannelsessystemet, hvor det vil være for sent at gøre noget ved problemet.

Kathrine kommer også med en forklaring på, hvorfor det kommer så vidt, at man aflyser eksamenerne, selvom det – set fra min stol – ret åbenlyst er en dårlig idé.

[Skraldespandsmodellen] illustreres konkret af tilfældet med de aflyste og omlagte prøver ved studentereksamen. Coronaepidemien udgjorde et mulighedsrum, som mennesker med holdninger til eksempelvis undervisningssystemet – herunder afholdelse af test og prøver – kunne udnytte til at fremføre deres synspunkter og få deres løsninger på dagsordenen. Problemerne, der blev identificeret, var gymnasieelevers trivsel og et muligt læringstab. Løsningen, som var tilgængelig, var en aflysning af visse eksamener i sommeren 2021. Disse koblinger blev foretaget, selv om den valgte løsning ikke løser de konkrete problemer.

Du kan høre mit podcast med min kollega, Karsten Bo Larsen, om samme emne her: ”Regelstaten: Aflysningen af eksamenerne er unfair og skaber flere problemer, end de løser

3 thoughts on “De aflyste eksamener

 1. Peter Krogsten

  Det er såmænd ikke så svært, og en eksamen eller anden uddannelse afsluttet i 2021 vil ikke land ret tungt på personalechefens bord.
  Aflys eksaminerne, og gå på sommerferie. Når man møder på uddannelsesstedet efter sommerferien, fortsætter man i det klassetrin/semester man var på FØR sommerferien, og bruger resten af 2021 til at indhente det forsømte. I november/december afholdes eksaminer. I 2022 rykker man op på næste trin, og lader derefter skoleåret følge kalenderåret.
  Det har den fordel at læseferier og eksaminer afholdes i de måneder, der er meste egnet til indendørs sysler, plus naturligvis at eksamensflid nok vil have en indflydelse på julegavernes størrelse. Der vil heller ikke være flere forsømte forår med eksamenslæsning på stranden.
  En anden fordel er at bevillinger til uddannelsessystemet så følger kalenderåret, og dermed budgetåret.
  Hvad taler imod?

  Svar
  1. Jonas Herby

   Jeg synes, at idéen om at have læseferie, mens det alligevel er mørkt og koldt, er glimrende. Jeg mindes i hvert fald, at min tid ikke blev brugt 100% effektivt 🙂

   Svar
  2. Christian Bjørnskov

   Jeg er også meget enig i, at det er en god idé. Det vil jo ikke være anderledes end på universiteterne, hvor der også er læseferie henover julen.
   Det der taler imod er ikke et objektivt, fornuftigt forhold, men ren politik. Som jeg ser det er én af grundene til aflysninger af eksamener osv. et ønske om at skjule, hvor enormt tabet er for en hel generation af unge mennesker. Med aflyste eksamener og lavere krav gør man det umuligt for forskere, at dokumentere tabet, og man gør det sværere at se det på eksamensbeviser. På den måde gør man de dygtige elever, der har lært noget på trods af vanviddet, en kæmpe bjørnetjeneste fordi man fratager dem muligheden for at differentiere sig fra den generelt dårlige generation.

   Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.