Lukkede økonomisk frie lande hårdere ned end andre lande?

Forleden blev jeg spurgt, om ikke det var et paradoks, at liberalt ledede lande lukkede hårdere ned end socialistisk ledede. Mit umiddelbare svar var ”Gjorde de da det?”, men en hurtig googling kunne ikke rigtig svare på spørgsmålet. Det eneste jeg fandt var, at demokratiske stater i USA lukkede hårdere ned end republikanske stater).

Så derfor kiggede jeg selv lidt på tallene. Man kan altid diskutere, hvordan man definerer liberalt og socialistisk ledet. Det er ikke nok at se på partiernes navne eller deres placering i det enkelte land (spørg en demokrat (altså venstrefløjen) i USA om hans opfattelse af fx Venstre eller Konservatives politik, og han vil sandsynligvis se den som yderligtgående i en socialistisk retning). Nedenfor har jeg brugt den økonomiske frihed i landet som en proxy for, hvor liberal ledelsen af landet er.

I den første figur har jeg plottet graden af nedlukning i foråret (målt ved Oxfords stringency index) mod graden af økonomisk frihed (målt ved henholdsvis Heritage Foundations (rød) og Fraser Institutes (blå) indeks for økonomisk frihed) for alle de lande, der findes data for.

Uanset om man bruger Heritages eller Frasers indeks for økonomisk frihed, ligger observationerne spredt i en sky. Både ift. økonomisk frihed og graden af nedlukning, er der store forskelle mellem landene, og figuren viser en meget svag (og statistisk insignifikant) sammengæng mellem graden af økonomisk frihed og graden af nedlukning. Estimatet (0,08-0,10) svarer til, at et land, der flyttede sig fra det mest økonomisk ufrie til at være det økonomisk frieste land, ville forventes at have en stringency der var ca. 5 point højere (svarer til forskellen mellem fx Finland og Norge, eller Danmark og Holland). Altså en relativt lille effekt.

Det kan af flere årsager (bl.a. fordi pandemien ramte på forskellige tidspunkter i forskellige dele af verden, men også pga. andre forskelle som fx kultur, traditioner, institutioner osv.) være svært at sammenligne lande over hele verden. Ser vi i stedet på Europa, hvor landende er lidt mere ens, er der to ting, der springer i øjnene. For det første er skyen væk. Alle de europæiske lande klumper sig sammen i øverste højre hjørne med relativt frie økonomier og relativt hårde nedlukninger (Sverige ligger højt, fordi anbefalinger også tæller med i stringency index, og dem havde Sverige mange af). Samtidig er korrelationen nu negativ, så økonomisk friere lande også lukkede mindre hårdt ned.

Sammenhængen mellem økonomisk frihed og stringency er i Europa en hel del større (og statistisk signifikant) end når vi ser på verdensplan. Baseret på estimaterne, ville vi – alt andet lige – forvente, at det mindst frie land i Europa havde et stringenyc index, der var 10-15 point højere end det mest frie land (bemærk, at forskellen i økonomisk frihed er meget mindre end på verdensplan, så forskellen mellem det mindst og mest frie land (henholdsvis Grækenland og Schweiz) kun er 20 (Heritage) og 13 (Fraser) point, hvor den for hele verdenen var henholdsvis 65 og 45 point).

Selvom der næppe er tvivl om, at også regeringer i økonomisk frie lande lukkede alt for hårdt ned i starten af coronapandemien, er der altså trods alt noget, der tyder på, at friheden – også under coronanedlukningerne – var større i økonomisk frie lande.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.