Man kan ikke få BÅDE frihed og lighed, hvis mænd og kvinder er grundlæggende forskellige

Forleden skrev jeg om Ahern & Dittmar (2012), som fandt at kvindekvoter i Norge forhindrede virksomhederne i at skabe mest mulig værdi. Kvindekvoter og lignende regulering synes ofte at have til formål, at gøre kvinder og mænd mere ens i outcome. Men som det er velkendt for mange (Steffen Larsen taler en del om det i dette afsnit af “Ring, hvis jeg tager fejl”), kan man ikke få både frihed og lighed i outcome, hvis mænd og kvinder er grundlæggende forskellige.

At de er det, hersker der næppe megen tvivl om. Men det er alligevel et emne, der til stadig bliver undersøgt nærmere og nærmere. Coffman et al. (2021) viser således, at kvinder og mænd ikke blot er forskellige i udgangspunkt, men også forskellige i forhold til hvordan de tilpasser deres adfærd på baggrund af feedback.

Her er abstract (min fremhævning):

Many decisions – such as what educational or career path to pursue – are dynamic in nature, with individuals receiving feedback at one point in time and making decisions later. Using a controlled experiment, with two sessions one week apart, we analyze the dynamic effects of feedback on beliefs about own performance and decision-making across two different domains (verbal skills and math). We find significant gender gaps in beliefs and choices before feedback: men are more optimistic about their performance and more willing to compete than women in both domains, but the gaps are significantly larger in math. Feedback significantly shifts individuals’ beliefs and choices. Despite this, we see substantial persistence of gender gaps over time. This is particularly true among the set of individuals who receive negative feedback. We find that, holding fixed performance and decisions before feedback, women update their beliefs and choices more negatively than men do after bad news. Our results highlight the challenges involved in overcoming gender gaps in dynamic settings.

Coffman et al. (2021)‘s resultater understreger, at hvis man vil gøre mænd og kvinder mere ens i outcome, er man nødt til at gå på kompromis med friheden. Og det er netop det, De Radikales kurskifte gør, når de fratager virksomhedernes ejere (hvilket i mange tilfælde vil sige de danske pensionsopsparere) muligheden for selv frit at sammensætte deres bestyrelser og ledelser.

2 thoughts on “Man kan ikke få BÅDE frihed og lighed, hvis mænd og kvinder er grundlæggende forskellige

 1. Hans-Georg Nielsen

  Korrekt, Der er desværre p.t. ikke meget andet at gøre end at vente på at galskaben går over, Som så meget andet vrøvl. Pinligt, at EU – og Venstre – også synes at de skal gå imod elementære forskelle i behov på barselsområdet.

  Svar
 2. Peter Krogsten

  Hele mit arbejdsliv har været i den private sektor, langt den overvejende del som IT-chef og beslægtet. I en stor virksomhed i jernindustrien, havde vi en produktion på meget avanceret teknisk niveau, det var attraktivt at være med til, og vi have meget ofte delegationer på besøg, der gerne ville få et indblik i hvad de skulle i gang med om 4-5 år – man kunne se fremtiden nu og her.
  Vi havde vi den sædvanlige opdeling: Mænd i produktionen, og kvinder som kranførere og finish, selvom ingen af jobbene var fysisk krævende, alt var robotter og automatik. Administrationen var primært kvinder, de sad solidt på personaleafdeling og regnskab. Til information for personer under 30 er det det samme som HR og Accounting. Receptionen var bemandet(!) med kvinder, de sad også 100% på kantine og sekretariat – det der nu hedder personal assistent. Det er ikke unormalt, det ses hundreder af steder. Fordelingen var vel 90% mænd, og 10% kvinder. Det var før der var noget midt imellem.
  Det ville vi godt ændre på, og vi vidste at der blev uddannet kvindelige produktionsteknikere og svejseingeniører. Næste gang vi søgte den type stillinger, opfordrede vi – som altid – ansøgere af begge køn, vi var interesserede i det der var mellem ørerne. I praksis inviterede vi samtlige kvindelige ansøgere til samtale, men mændene blev sorteret som normal i ja, nej, måske.
  Der var en del kvindelige ansøgere, der absolut var fagligt kvalificerede, og de blev tilbudt stillingerne. Samtlige sagde nej, da det gik op for dem, at produktionen var samlebånd 24/7, og at de som teknisk kompetente ledere kunne blive tilkaldt ved driftstop, hvilket var ret godt betalt.
  Prioriteringen er anderledes for mænd og kvinder, og tak for det.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.