Uhensigtsmæssigt med bias i COVID-19 indlæggelsestal

Indlæggelsestallene for COVID-19 er biased imod større andel uvaccinerede. Det er uhensigtsmæssigt, for man fodrer konspirationsteorierne og give vaccineskeptikerne argumenter.

Vi ved med sikkerhed, at antallet af indlagte med COVID-19 er for højt et mål for epidemiens alvor, fordi nogle indlægges af andre grunde og tilfældigvis er positive med COVID-19.

Fx skrev Sundhedsministeriet i et svar til Sundhedsudvalget, at

”Det peger på, at godt 80 % af indlagte patienter med positiv test for SARS-CoV-2 må forventes på daværende tidspunkt at have været indlagt pga. COVID-19 sygdom.”

Og i oktober 2020 – altså før vaccinerne kom, skrev Berlingske på baggrund af data fra SSI, at

”Omkring hver syvende patient, der indgår i statistikkerne over antallet af coronaindlagte, har ikke været indlagt på grund af corona.”

Sådan er det, og der er sandsynligvis datamæssige grunde til, at de daglige indlæggelsestal ikke kan opgøres så præcist, som man kunne ønske. At man ikke – som ekspertgruppen fx gjorde allerede tilbage i oktober 2020 – systematisk forsøger at opgøre tallene for indlagte på grund af COVID-19 bagudrettet, undrer mig derimod. Særligt fordi der er en åbenlys bias i teststrategien, når man ikke som standard tester akut indlagte, der er vaccineret, jf. nedenstående fra Rigshospitalets hjemmeside. Denne bias gør, at tallet for indlagte, der ikke er vaccineret, bliver relativt højt, alene af den grund, at de testes mere end vaccinerede.

På den anden side er det lige så åbenlyst, at man ville få en bias i den anden retning (i hvert fald til at måle risikoen for indlæggelse for vaccinerede og uvaccinerede), hvis man testede alle vaccinerede, fordi de alt andet lige har mindre risiko for at blive indlagt med COVID-19, hvorfor andelen af indlagte med COVID-19 ville være større.

Spørgsmålet er selvfølgelig, om denne bias er vigtig. Men hvis man ønsker, at så mange som muligt lader sig vaccinere, er det ret uheldigt, at bias så åbenlyst trækker i den ene retning. Det kan kun fodre konspirationsteorierne og give vaccineskeptikerne argumenter.

Derfor burde opgørelser over det reelle antal indlagte (opdelt på vaccinestatus, aldersgrupper mv.) være systematiseret. Men indtil videre har det taget Sundhedsministeriet over to måneder at svare på et relativt simpelt spørgsmål om antal indlagte med coronasymptomer igennem pandemien.

Det er ikke hensigtsmæssigt.

5 thoughts on “Uhensigtsmæssigt med bias i COVID-19 indlæggelsestal

 1. Steffen

  Måske er der bias fordi nogen ønsker bias.

  Nogle gange er konspirationsteorier sande, og fake news dominerer mediebilledet. I 2003 bildte højtstående politikere, offentlige myndigheder og massemedier Vestens befolkninger ind at Saddam Hussein stadig skjulte masseødelæggelsesvåben, og at en invasion af Irak derfor var nødvendig. Som følge deraf kunne en USA-ledet militærstyrke indlede Irakkrigen den 20. marts 2003 hvilket førte til en omfattende destabilisering af regionen og masser af humanitær elendighed. Hvad der præcist foregik bag kulisserne dengang er svært at vide, men der var formentlig nogle korrupte forbindelser mellem beslutningstagere blandt højtstående politikere, offentlige myndigheder og våbenproducenter som alle valgte en eller anden personlig egoistisk vinding på bekostning af de mange som taber ved en unødvendig krig baseret på et bedrag.

  Min påstand er, at vi i dag nok er midt i et tilsvarende bedrag og en “krig” hvor aktørerne fra våbenindustrien er udskiftet med aktører fra medicinalindustrien og andre tilhængere af ensretning/topstyring blandt TPTB, og hvor Irak/Saddam Hussein er udskiftet med (selvforsørgende) borgere/civilsamfundet i hele verden.

  Min påstand underbygges af en ny dokumentarudsendelse, Crimes or Cover-Up? Exposing the World’s Most Dangerous Lie, fra amerikanske BlazeTV om oprindelsen af COVID-19 mm på https://youtu.be/91Ib5NjSZ-o. To timer er for tidskrævende for de fleste, så her er mit resumé du kan læse på få sekunder:

  “Dokumentaren er meget konkret mht at udstille enkeltpersoner der har medvirket til bl.a. gain-of-function research, skjuler vigtige sandheder om COVID-19 eller fordrejer virkeligheden. Udsendelsen dokumenterer at nogen af dem der pludselig uden god grund skifter holdning til emner “pudsigt” nok kort efter modtager store millionbeløb. Selve dokumentationen som udsendelsen bygger på er listet i en pdf-fil som fås på email ved at signe op på https://www.theblaze.com/shows/glenn-tv/crimes-or-cover-up-exposing-the-worlds-most-dangerous-lie.

  COVID-19 er med høj sikkerhed skabt af amerikanske og kinesiske forskere med offentlige embedsfolk og statsstøtte i ryggen.

  Dokumentaren tegner et billede af sundhedsmyndigheder der på korrupt vis samarbejder med den medicinalbranche de ideelt set burde være gode kontrollanter af. Nogle relativt få skurke i systemet tjener fedt på at gøre folk syge og modarbejde billig og effektiv behandling af borgerne. Massemedierne er enten meget ukritiske (fordi frygt sælger godt?) eller med-konspiratorer i de angreb der for tiden foregår på det enkelte menneskes ret til selv at bestemme hvordan vi vil beskytte os mod mulig sygdom.”

  Jeg kan genkende meget af dokumentarens billede i Danmark.

  Det har været velkendt i århundreder at magt korrumperer, så hvorfor skulle man forvente at en dansk sundhedsmyndighed med monopol varetager borgernes interesser når denne magtfulde sundhedsmyndigheds økonomi er skruet sådan sammen at den får højere indtægter hvis nye dyre eksperimenterende “vacciner” (i gåseøjne fordi de nye “vacciner” ikke effektivt forhindrer sygdom som tidligere rigtige vacciner) bliver den dominerende del af løsningen, i stedet for tidlig og ret effektiv forebyggelse og/eller behandling med billige, gennemtestede, sikre, allerede eksisterende og godkendte præparater som ivermectin, jf. https://ivmmeta.com/?

  I Japan har de brugt ivermectin siden september ifølge https://tfiglobalnews.com/2021/11/08/japan-crushes-big-pharma-with-a-small-yet-effective-move/, og nu er der næsten ingen nye døde eller smittede med COVID-19 i Japan længere, jf. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/japan/.

  Svar
 2. Henning Jensen

  Blot nogle tanker.
  Store dele af befolkningen er allerede vaccineret et par gange, og nogle endda 3 gange, og mange render rundt med et coronapas. Så når smitten og sygdommen alligevel øges, så må det jo være alle de vaccinerede der smitter hinanden? Så yderligere at fremme vaccinationerne vil måske medvirket til at fastholde, og måske øge smitteantallet, og dermed trække “epidemien” ud til at vare i årevis?

  Måske skulle politikerne have undladt at lege Gud for et par år siden. Så havde befolkningerne dengang været smittet med corona, og havde derved opnået naturlig immunitet. Helt på samme måde som det er sket i millioner af år i menneskehedens historie.
  Menneskets overlevelsesevne, set som et væsen tilhørende dyreriget, svækkes, når nødvendigheden af selv at opbygge immunitet fjernes. Sagt enkelt, så degenererer vi os selv med denne omfattende vaccinering.

  Svar
 3. Pingback: Fra min inbox: Bias i indlæggelsestal (aldersfordeling) | Punditokraterne

 4. Inga Holst

  Forhåbentlig , skal statistik ikke basere sig på om det fodre vacineskeptikere. Men på fakta, ellers er vi jo ude i manipulation. Det er vel heller ikke rimeligt, at de ikke vaccinerede skal stå model til at udskammes for at optage sengepladser på hospitalet i et omfang der ikke er sandt. Så fakta må vel være at fortrække, så vi kan mene noget på et oplyst grundlag. Så jeg ville da hilse velkommen, at man kunne få en statistik, over hvem der front faktisk var indlagt pga. Covid. Også på intensiv/ respirator. Så vi kunne få syn for sagen.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.