Kønsforskelle. Er det biologi eller socialkonstruktion?

Forleden talte jeg i Regelstaten med Klaus Desmet fra Southern Methodist University om kønsforskelle og hvad der driver dem.

Klaus er medforfatter på studiet “The Gender Gap in Preferences: Evidence from 45,397 Facebook Interests”, som undersøger og forklarer “The gender-equality paradox”: At der på en lang række områder er større kønsforskelle mellem kvinder og mænd i samfund med mere ligestilling (fx viser et nyt studie, at skak er mere mandsdomineret i samfund med mere ligestilling).

Det kom der en meget, meget interessant samtale ud af, som du kan se nedenfor, eller høre i din foretrukne podcastafspiller (bare søg på Regelstaten).

1 thoughts on “Kønsforskelle. Er det biologi eller socialkonstruktion?

 1. Kåre Fog

  Jeg synes at Jonas Herby er alt for tøvende med at anerkende medfødte forskelle i interesser. Der er lavet mange undersøgelser af sammenhængen mellem interesser og kønshormoner. Der er undersøgelser der illustrerer betydningen af hormonpåvirkning i fostertilstanden, især undersøgelser af piger der lider af AGS (adrenogenitalt syndrom), også kaldet CAH (især i engelsk litteratur). Sådanne piger har en mutation der gør, at de bliver påvirket med mere testosteron end normalt for pigefostre, og det viser sig, at især midt i barndommen er deres interesser temmelig anderledes end for andre piger, og mere i retning af drengenes, uanset om forældrene forsøger at opdrage dem som piger.
  Der findes også f.eks. oplysninger om hvad personer der foretager kønsskifte oplever, når de behandles med hormoner.
  Der findes ret mange undersøgelser af hvordan forskelle i evner og interesser korrelerer med kønshormoner.
  Så det må være helt uden for diskussion, at kønshormoner, altså biologiske forhold, er forklaringen på meget af det, vi ser.
  Så kan man diskutere betydningen af sociale normer, som Herby gør. Jeg mener ikke at normer forklarer ret meget. Det er ikke normer der gør, at kvinder er mere interesserede i familieliv, børn etc. end mænd er – det forklares helt oplagt af hormonvirkninger. Det har jo haft en indlysende evolutionær betydning, at kvinder var interesserede i at passe børnene, mens mændene var ude på jagt, og det må helt oplagt have givet en selektion for bestemte interesser, som er medfødte og fastlagt uafhænigt af den nuværende kultur.
  Tænk også på de forsøg, hvor man giver legetøj til aber i fangenskab, f.eks. rhesus-aber. Hun-aberne samler en dukke op og vugger den i favnen. Han-aberne vælger en legetøjsbil, som de kører frem og tilbage med hen over gulvet. Her kan man umuligt påstå, at det skyldes overleverede kulturelle vaner og normer.
  At der skulle være sociale normer alene, der gør, at kvinder i dag stadig er mere interesserede i forhold omkring familieliv og børn, end mænd er, er for mig en umulig tanke. Selvfølgelig er det først og fremmest biologisk bestemt. At der så er opstået sociale normer, der understøtter biologien, er meget muligt; men man kan ikke ved at afvikle de sociale normer få kønsforskellen på det punkt til at forsvinde.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.