Mette Frederiksen er skyld i vores ‘selvforskyldte’ umyndighed

Dette er et gæsteindlæg af Dorthe Schmittroth Madsen, der er tidligere gymnasielærer og folketingskandidat for det Konservative Folkeparti

Da den tyske filosof Immanuel Kant i 1784 offentliggjorde sin artikel ”Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?” i det tyske tidsskrift Berlinische Monatsschrift, var det som modsvar til den tyske præst Johann Friedrich Zöllner, der året forinden i digtet ”Der Affe” havde gjort grin med bevægelsen oplysningstiden i Tyskland. Zöllner var som protestantisk præst fortaler for et feudalt samfund, hvor befolkningen var bundet i forskellige lav. Derfor bestod fællesskabet forud for personen og forestillingen om det autonome individ eksisterede dermed ikke. Men både de feudale institutioner og den faste religiøse orden var begyndt at smulre og der blev gjort plads til subjektets forhold til verden, hvilket var omdrejningspunktet i Goethes roman Die Leiden des jungen Werthers fra 1774.

Samme middelalderlige samfundsstruktur gør sig gældende i regeringens ideologi, hvor det er fællesskabet forud for personen, som italesættes og hvor den politiske agenda kun har det ene formål at genskabe fortællingen fra det feudale samfund, hvor de forskellige lav igennem afhængighed og loyalitet udgør den danske befolkning.

Derfor griber regeringen ind og dikterer hvordan den samlede befolkning skal agere. Forrige uge kom Sundhedsministeriet med et reformforslag, der forbyder alle borgere født i og efter 2010 at købe nikotinprodukter og når nye borgere endelig kommer til, så har regeringen også gennem den øremærket barsel adfærdsreguleret familiernes frihed. Dertil kommer et arbejdsmarked, hvor de vil de opleve, at mindst 40% af hvert køn skal være repræsenteret i bestyrelserne.

Mette Frederiksens udstillede også sin manglende tiltro til menneskers autonomi i Folketinget, da hun i en spørgetime skulle forholde sig til LAs formand Alex Vanopslaghs spørgsmål om den af regeringens fremsatte reformaftale ”Danmark kan mere I”, hvis mål er at øge arbejdsudbuddet. Frederiksen formanede overfor folketingets medlemmer, at man skulle gå ned og stemme for og ikke stille sig på tværs. Men vi skal stille os på tværs, ellers lykkes vi ikke med at træde ud af den af Frederiksens selvforskyldte umyndighed og genfinde friheden.

Mette Frederiksen har ganske enkelt ingen tiltro til, at mennesker kan tænke og handle selvstændig, men frarøver os enhver mulighed for at træffe vores egne beslutninger, gøre vores egne erfaringer og opleve verden som meningsfuld, hvilket af det autonome individ opleves som Weltschmerz, når denne erfaring udebliver. Med bind for øjnene bliver vi lullet ind i en kappe af falsk tryghed, hvor vi efter Mettes anvisning bevæger os mod afgrunden, da prisen for ’tryghed’ slet og ret er vores individuelle frihed.

Litteratur:

Tyskland: En kulturhistorie (2001): Finsen, Hans Carl et. al., Rosinante, siderne 34-42

Nikotinfri udspil fra Sundhedsministeriet: https://sum.dk/Media/637829540275937339/Faktaark%20-%20nikotinfri%20generation%20(D2165551).pdf

40 % af begge køn i bestyrelserne: https://www.berlingske.dk/politik/regeringens-forslag-om-flere-kvinder-i-toppen-gaar-laengere-end-eu Ned og stem for: https://www.altinget.dk/artikel/cordua-frederiksen-fremstod-mere-livstraet-end-lars-loekke-nogensinde-har-vaeret

1 thought on “Mette Frederiksen er skyld i vores ‘selvforskyldte’ umyndighed

  1. Kjeld Flarup

    Sidste efterår var 40% af danskerne villige til, med tvang, at stikke vaccinenålen i deres nabo. Mette Frederiksen er ikke alene om at mangle tillid til sine medmennesker!

    Vi har vel den statsminister, som vi har fortjent.

    Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.