man in black jacket and black pants standing under vehicle

Hårdere konkurrence gør det (lidt) nemmere at få bilen godkendt ved det periodiske syn

Det bør være velkendt, at liberaliseringen af bilsynet har været en stor succes med store brugergevinster (min tidligere arbejdsplads, Incentive, har for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen beregnet brugergevinsterne til at være 114-153 mio. kr.)

Men hvordan påvirker liberaliseringen sandsynligheden for at få bilen godkendt ved periodisk syn? Det afhænger af konkurrencesituationen, viser Habte og Holm (2022). De skriver at:

…inspection stations that operate in highly competitive markets are more lenient toward their customers than are stations that operate in less competitive markets.

Effekten er dog relativt lille og deres fixed effects estimat er fx mindre end de udsving man finder mellem forskellige måneder.

Increasing the number of competing stations by around 33% (which corresponds to one additional station at the median) now increases the pass rate by 0.8 percent. […] August has the highest pass rate, followed by September and May, respectively. The average pass rate during August is 2.1 and 2.7 percentage points higher than the pass rates during September and May, respectively. March has the lowest pass rate, followed by February and January, respectively.

Det interessante er selvfølgelig, om det på nogen måde påvirker sikkerheden. Jeg slap selv for et omsyn engang, hvor den ene pære over nummerpladen var sprunget. Den skal selvfølgelig virke, men sådan en pære kan jo springe når som helst – fx lige før eller efter synet – så at kræve et omsyn har i mine øjne ret lidt med trafiksikkerhed i den virkelige verden at gøre. Og den pære, der stadig virkede, gjorde, at man fint kunne se nummerpladen. Hvis der er hård konkurrence, kan man sagtens forestille sig, at synsmanden har mindre lyst til at dumpe kundens bil, hvis alle – herunder kunden – kan se kravet er urimeligt. Kunden bliver jo sur, selvom det på sin vis ikke er din skyld. Måske var det derfor, min synsmand blot sagde, at jeg skulle huske at skifte pæren. Han havde næppe gjort noget lignende, hvis det var mine bremser, der var defekte.

I Danmark fandt Trafikstyrelsens kontroltilsyn ifølge Incentives rapport (Tabel 3) at 99,9% af de godkendte biler var “uden farlige fejl”. En lille forskel i de resterende 0,1% har næppe store trafikale konsekvenser, når det i forvejen er meget få uheld der skyldes tekniske fejl på bilen.

Endelig er der ikke nogen solid evidens for, at periodisk syn overhovedet har effekt på trafiksikkerheden.

Så konklusionen kan meget vel være, at vi har et statistisk signifikant resultat, der har ingen eller meget lille betydning for virkeligheden.

man in black jacket and black pants standing under vehicle
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.