Kontakttallet i Danmark var under 1, da man lukkede ned i december 2020

Jeg har tidligere beskrevet, hvordan forskere fra Ludwig-Maximilians-Universität München har konkluderet, at nedlukningerne ikke havde nogen effekt på kontakttallet, R, i Tyskland. Forskerne finder nemlig, at kontakttallet faldt til ca. 1 godt en uge før den delvise nedlukning d. 2. november 2020, hvorefter kontakttallet svingede omkring 1 på trods af diverse stramninger.

Ser vi på kontakttallet i Danmark, er historien næsten lige så tydelig. Før nedlukningen faldt kontakttallet fra 1,2 d. 28. november til 1,0 d. 9. december, hvor de første kommuner blev lukket delvist ned. Det fremgår af nedenstående figur, som er baseret på data fra SSI’s datafiler. Udover de daglige kontakttal (som SSI afrunder til 1 decimal) har jeg i figuren tilføjet et 7-dages gennemsnit (midten af ugen +/- 3 dage), så man nemmere kan se udviklingen i kontakttallet.

Efter det første fald fladede kontakttallet ud nærmest samtidig med første delvise nedlukning, men fortsatte senere sit fald. Hvorfor man ser denne udvikling, er et godt spørgsmål. Jeg har ikke nødvendigvis så stor tiltro til validiteten af kontakttallet, men tager man det for givet, kan man faktisk ikke – alene på baggrund af figuren – afvise, at faldet skyldes 1. nedlukning. Til gengæld ligger det fast, at pandemien var under kontrol inden regeringen lukkede ned. Særligt de sidste nedlukninger ligger på tidspunkter, hvor kontakttallet var klart under 1.

SSI’s kontakttal bekræfter resultaterne i min analyse af smittetallene omkring julen 2020, hvor jeg finder, at pandemien toppede inden størstedelen af nedlukningerne, og at det primære argument for nedlukningerne – beskyttelse af kapaciteten i sundhedssektoren – altså ikke viste sig velbegrundet.

PS om overskriften: Reelt set var kontakttallet 1,0, da man lukkede ned d. 9. december. Men da det dagene efter, var 0,9, mener jeg, det er fair at konkludere, at kontakttallet er rundet op til 1,0, og altså var under 1 på dagen. Størstedelen af nedlukningerne (det, der ligger efter de delvise nedlukninger), ligger desuden på tidspunkter, hvor kontakttallet er klart under 1. Da man strammede forsamlingsforbuddet d. 5. januar, var kontakttallet helt nede på 0,7.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.