Medieskabt klimakrise

Thomas fra Tu Ne Cede Malis gjorde mig opmærksom på Jens Olaf Pepke Pedersens indlæg på kontrast.

Jeg har længe undret mig over de “katastrofeord” der bruges om klimaforandringerne. Et emne også Jens Olaf Pepke Pedersen tager op:

Ordet ”klimakrise” kommer ikke fra videnskaben, for det optræder kun en enkelt gang i den seneste og næsten 4.000 sider lange rapport fra FN’s Klimapanel fra august sidste år. Og ordet bliver kun brugt i forbindelse med en gennemgang af mediernes omtale af klimaændringer, hvor klimapanelet konstaterer, at ”nogle medier” ikke længere bruger neutrale termer som ”klimaændringer” eller ”global opvarmning”, men i stedet benytter udtryk som ”klimakrise” og ”klimanødsituation”. Panelet konstaterer derfor lidt tørt, at de ”specifikke karakteristika ved mediedækningen spiller en stor rolle for klimaforståelsen og -opfattelsen, herunder hvordan IPCC-vurderinger modtages af offentligheden”. Det havde faktisk været mere korrekt, hvis klimapanelet havde skrevet, at mediedækningen spiller en stor rolle for klimamisforståelsen, for ”klimakrisen” er medieskabt og ikke menneskeskabt.

Jeg har selv tidligere problematiseret, at bl.a. Sebastian Mernild understøtter denne katastrofesnak i stedet for at berolige de unge. For hele sprogbruget signalerer, at vi står over for død og ødelæggelse, mens realiteten snarere er, at der er tale om et økonomisk problem af store – men dog overkommelige – dimensioner (Nordhaus estimerede omkostningerne til nogle procenter af BNP, hvilket er stort i forhold til effekten af de politikker, vi normalt bruger meget tid på at diskutere, men trods alt beskedent ift. den halvering af verdens BNP, som menneskehedens selvvalgte brug af grænser medfører).

I kan se/høre min samtale med Lars Gårn Hansen her:

2 thoughts on “Medieskabt klimakrise

 1. Peter Krogsten

  Klimakrisen er medieskabt, og medierne bærer ved til bålet konstant. Der manipuleres med sproget, og videnskabsmænd m/k der ikke er enige, holdes ude at debatten. Det minder en del om tiden omkring 1200, da Den Katolske Kirke havde hånd- og halsret over sandheden. Det her fandt jeg tilfældigt på nettet, da jeg søgte efter noget andet. Det er The Guardians redaktionelle retningslinjer. The Guardian er danske mediers primære kilde, fulgt af CNN.
  Det begynder med et langt afsnit om videnskabelig præcision og sandhed, og fortsætter så her desværre uden de originale fremhævelser:

  Citat
  Use climate emergency, crisis or breakdown instead of climate change.
  Use global heating instead of global warming.
  Use wildlife instead of biodiversity (when appropiate).
  Use fish population instead of fish stocks.
  Use climate science denier or climate denier instead of climate sceptic.
  Citat slut

  Instruksen er underskrevet af Editor-in-chief Katharine Viner.

  Hende ville jeg gerne kontakte, for jeg troede faktisk først at det var et forsøg på at få The Guardian til af fremstå dårligt. Det var mere end svært at finde hendes mailadresse, og telefonopkald endte altid på en telefon ingen besvarede. Til sidst lykkedes mig at finde en anden medarbejder, som videresendte min forespørgsel. Et par dag efter indløb en mail hvor Katharine Viner bekræftede at citatet var korrekt. Det kan naturligvis dokumenteres.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.