Ole P. Kristensens 42 år gamle forskning er (desværre) stadig relevant

Ole P. Kristensen (OPK) har en glimrende kommentar i Berlingske i dag: “Hylekoret mod offentlige besparelser får alt for lidt modstand”

OPK refererer i kommentaren til sin 42 år gamle artikel med den meget sigende underrubrik: “Why Expansion of Public Programs is a “Private Good” and Their Restriction is a “Public Good”” og fortsætter:

Udgiftsbeslutningerne var [for 42 år siden] skævvredne til fordel for udgiftsvækst. Den beskrivelse kunne være forældet. Nogle samfundsvidenskabelige lovmæssigheder kan i modsætning til de naturvidenskabelige påvirkes af mennesker. Rammerne for de politiske beslutningsprocesser kunne i princippet være ændret, så asymmetrien var om ikke elimineret så i hvert fald svækket.

Men sådan er det desværre langt fra gået. Vi har ikke fået indrette institutionerne, så vi har løst den assymmetri, OPK udpegede i 1980.

At asymmetrien trives i bedste velgående, illustreres med al uønskelig tydelighed af den igangværende valgkamp. Venstre formastede sig til at foreslå at spare tre af de 12 milliarder kroner, der bruges på jobcentrene. Så var fanden løs i Laksegade. En falanks af professorer, seniorøkonomer og interesseorganisationer bedyrede, at det ikke kunne lade sig gøre eller ville have fatale konsekvenser.

Selvfølgelig kan der spares tre ud af 12 milliarder kroner, det vil måske have konsekvenser, men som nok ville være en acceptabel pris for at frisætte tre milliarder kroner af skatteborgernes penge.

Tabernaklet gentog sig få dage efter, da De Konservative ville bruge en årlig produktivitetsforbedring på 0,4 procent i den offentlige sektor til at finansiere skattelettelser. Så lød det: »Topøkonomer sår tvivl om hjørnesten i K-udspil«, og det gjorde de så på et fagligt grundlag, der i bedste fald var tyndt. Selvfølgelig kan man prioritere og effektivisere sig til en årlig besparelse på 0,4 procent, hvis man vil. En mere relevant kritik ville være, at 0,4 procent er uambitiøst. Hvis »topøkonomerne« ikke tror på det, skulle de læse rapporterne fra Thorning-regeringens produktivitetskommission.

Værd at læse i sin fulde længde her, hvor du også får forklaret, hvorfor der er asymmetri, og hvad asymmetrien fører med sig af dårligheder.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.