Regelstop, tabt arbejdsfortjeneste og (mindst) 29 regulatoriske krav

Flere partier har i valgkampen talt om regelstop og byrdestop. En idé jeg bakker meget kraftigt op om, og som faktisk ER groet i min baghave.

Et af de steder, man har haft succes med et regelstop, er i provinsen British Columbia i Canada. Her definerer man en regel som “et regulatorisk krav”, dvs. krav regeringen stiller overfor borgere og virksomheder. Skal du udfylde dit navn på en blanket, tælles det som et regulatorisk krav.

Men hvordan ser sådan en optælling ud i praksis? Det er emnet for dette blogindlæg, og i tager udgangspunkt i velfærdsstaten.

29 regulatoriske krav for at søge om tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du har et barn med særlige behov, har du mulighed for at søge om tabt arbejdsfortjeneste (TAF), hvis du er nødt til at tage fri i forbindelse med dit barns udfordringer. Det kan fx være i forbindelse med et udredningsorløb, som kan indebære adskillige møder med hospitalet og børnehaven.

Man ansøger via borger.dk og skal i løbet af ansøgningen udfylde en lang række oplysninger. Jeg har optalt antallet af “regulatoriske krav” i forbindelse med en ansøgning om TAF, og resultatet ses af tabellen nedenfor.

Alene for at sende ansøgningen er der altså 29 regulatoriske krav. Hertil kommer der formentligt en række krav ift. at indsende lønsedler osv. efterfølgende, ligesom nogle af de frivillige felter ikke så helt frivillige ud (fx var det frivilligt, om man ville udfylde, hvad man søgte til…)

En række af kravene fremstår som ren “dovenskab” fra myndighedernes side. Fx skal man indtaste navn, CPR- nummer mv. for barnet, selvom det er oplysninger myndighederne allerede har. Det samme gælder umiddelbart for oplysniger om ens parforhold (jeps – det skal man oplyse), forældremyndighed osv.

Der er altså mindst to måder et regelstop baseret på erfaringerne fra British Columbia kan føre til færre regulatoriske krav på:

  • Politikerne kan forenkle reglerne, så myndighederne kan fjerne nogle af de spørgsmål, som forekommer mindre relevante (fx hvordan man transporterer sig til arbejde…)
  • Myndighederne kan autoudfylde og/eller udelade spørgsmål, som de allerede kender svaret på.

Det her er ét eksempel. Der er mange andre. Potentialet for regelforenkling og afbureaukratisering er enormt, men det kræver at man tager det seriøst. Og det kan et effektivt regelstop baseret på bl.a. erfaringerne fra British Columbia hjælpe på.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.