Vitamin D mod COVID-19?

Der var mange (bl.a. Lars Christensen), der allerede tidligt i pandemien pegede på, at mangel på D-vitamin så ud til at være en medvirkende årsag til mange dødsfald. Selv begyndte jeg at tage D-vitamin, da et israelsk firma offentligt erklærede, at det var villig til at vædde $100.000 på, at D-vitamin reducerede risikoen for at komme på intensiv med mindst en faktor 1,5.

Nu har SSI så fået publiceret et studie i samme boldgade:

Og det er jo fint. Men som Vinay Prasad skriver på Twitter (om et andet studie): Hvad er den videnskabelige gevinst ved at publicere et observationsstudie med alle de problemer sådanne studier har, når der er masser af sttudier, der lever op til guldstandarden (randomiserede forsøg)? Det første af disse blev publiceret allerede i august 2020 og førte til det omtalte væddemål.

Peter Busk fra Roskilde Universitet er heller ikke super imponeret. Bemærk bl.a., at studiet ikke siger noget om alle dem, der ikke blev så syge, at de skulle på hospitalet.

Set lidt i bakspejlet, så havde man et middel (tilskud af D-vitamin), som meget tidligt så ud til at kunne medføre nogle gevinster (allerede før 2020, var det ifølge Peter Busk fra Roskilde Universitet “kendt viden, at vitamin D nedsætter risikoen for alvorlig sygdom ved respiratoriske infektioner”, men om det også gjaldt for COVID-19 blev diskuteret i starten af pandemien), og som er meget billigt og meget sikkert (“svært at overdosere” ifølge Peter Busk).

Alligevel gik man ikke massivt ud og anbefalede det. I stedet brugte man nedlukninger, som der ikke var evidens for havde nogen effekt (og særligt ikke før 2020), men som man til gengæld vidste havde enorme omkostninger for borgerne.

Man kan godt – her på bagkanten – undre sig lidt over nogle af de beslutninger, der blev truffet under pandemien…

5 thoughts on “Vitamin D mod COVID-19?

 1. gormpedersen4454

  Der burde forelægge data til at undersøge om vaccinerne / boosters er mere eller mindre effektive end vitamin D tilskud til at forhindre dødsfald, specielt set i lyset af Sveriges meget lave overdødelighed under pandemien i forhold til Danmark, Norge, Finland og Island?

  Svar
 2. Michael B

  Går man tilbage i tiden, som Peter Busk referer til, vil man kunne se at disse datakonklusioner ikke er overraskende, Dr. John Cannell, som grundlagde, Vitamin D council, var en af de første til at introducere ideen om at D vitamin mangel “kan” være årsagen til luftvejssygdomme. Hans hypotese blev blandt andet publiceret i Epidemiology and Infections (2006) og blev fulgt op med en anden undersøgelse i Virology Journal (2008).

  Siden da er en række af undersøgelser kommet til lignende konklusioner. Guldstandarden for et relevant klinisk niveau for at styrke immunforsvaret er en baseline på 45-60 milligram pr milliliter.

  Analyserer man disse studier og fokuserer på (NNT), antal som er nødvendige at behandle contra vaccinere for at forhindre at en bliver forskånet for at blive smittet, taler de imod at (masse)vaccinere, det uanset om man taler hele befolkningen, men også inden for aldersgrupperinger.

  Svar
 3. Drosselvej 16 6640 Lunderskov

  Simpelt kære Watson. Reducerer man sygdommens farlighed, reducerer man samtidigt folks vilje til at underkaste sig kontrol og indgreb. En skræmt befolkning lan man få til alt. Kig lidt på seruminstituttes tabel 3.1, hvoraf det med al ønskelig tydelighed fremgår, at de der havde CV-19 da de døde, i gennemsnit var over 80 år og at 91% ikke havde nogen af de 5-6 definerede underliggende sygdomme. Det er ikke det samme, som at de døde af Corona. Tallene er tilgængelige. Helt råt, uden statistiske metoder, havde 611 mennesker ikke underliggende sygdomme i en periode på 33 måneder. Under 1 om dagen. https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/ugentlige-opgorelser-med-overvaagningsdata

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.