“Jeg er ikke økonom…” siger Fauci – USA’s svar på Søren Brostrøm

For nylig gav Anthony Fauci, direktør for CDC under COVID-19 pandemien og USA’s svar på Søren Brostrøm, et langt interview til New York Times.

I interviewet taler han bl.a. om, hvorvidt nedlukningerne i USA var for hårde. Ifølge Anthony Fauci er det ikke en diskussion, han er egnet til at tage. Hans rolle var at fokusere på sundhedsaspektet. Afvejninger i forhold til andre hensyn i samfundet var ifølge Fauci et spørgsmål for bl.a. økonomer.

I’m not an economist. The Centers for Disease Control and Prevention is not an economic organization. The surgeon general is not an economist. So we looked at it from a purely public-health standpoint. It was for other people to make broader assessments — people whose positions include but aren’t exclusively about public health. Those people have to make the decisions about the balance between the potential negative consequences of something versus the benefits of something.

Dr. Fauci til New York Times

Man kan vist roligt sige, at den indsigt – hvor rigtig den end er – kommer lidt sent. Ser man på hvilke faggrupper, de danske medier henvendte sig til i forhold til at komme med bud på, hvad der skulle lukkes ned hvornår, står økonomer meget, meget langt nede på listen

Som tidligere påpeget var det et problem, for økonomer besidder faktisk meget, meget relevante værktøjer i forhold til at vurdere den førte politik – også under en pandemi.

De mest oplagte økonom-værktøjer er cost benefit-analyser, der kan afveje fordele og ulemper ved den førte politik (evt. baseret på visse antagelser, hvis der fx tidligt i pandemien ikke findes empiri for effekten af nedlukninger), samt økonometri, der kan anvendes til at estimere den reelle effekt af forskellige politikker frem for at basere sig på modeller eller problematiske før/efter-betragtninger.

Men økonomer var jo ikke epidemiloger, immunologer, virologer eller en af de andre studieretninger, som medier mv. af uransagelige årsager havde valgt var de relevante at spørge dagligt under pandemien. Det var Fauci. Men han var altså ikke økonom, og derfor med egne ord ikke den rette at spørge… Hele Faucis interview kan læse her. Reason og The Spectator har skrevet gode artikler om interviewet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.