Hvad sker der med dansk dødelighed?

I Storbritannien er der en debat om overdødelighed: Hvorfor dør der flere folk efter Covid-pandemien og nedlukningerne er overståede? En helt ny artikel i The Lancet Regional Health peger for eksempel på, at overdødeligheden i 2022 og 2023, sammenlignet med årene 2015-19, var henholdsvis 7,2 og 8,6 %. En række læger og andre eksperter – ikke mindst Karol Sikora – har også i den almindelige presse understreget, at der i forhold til normalen er alt for mange dødsfald, og ikke mindst på grund af hjerte-karsygdomme. Men hvor er debatten i Danmark? For det er ikke fordi vi ikke har samme problemer, som vi illustrerer nedenfor.

En af de sammenligninger, vi allerede foretog under nedlukningerne, var mellem Danmark eller hovedstadsregionen, og Skåne. Det er stadig en af de mest relevante sammenligninger, vi kan lave, da Skåne ikke blot historisk var en del af kongeriget, men også stadig ligner Danmark i geografi, vejr, kultur, velstand, og genetik. Men det svenske Skåne oplevede ikke den voldsomme (og absurde) nedlukning, som danskerne blev tvunget gennem.

Figuren ovenfor plotter dødelighed hver måned fra Januar 2017 til januar 2023, målt per tusinde indbyggere. Som man ganske let kan se, fulgte Skåne det helt generelle danske mønster før nedlukningerne, inklusive den særligt hårde influenzaepidemi i starten af 2018. Det er også let at se, at den meget høje korrelation fortsatte ind i 2020 på trods af, at Danmark lukkede ned og Skåne ikke gjorde det. Figuren illustrerer således, hvad vi alle nu ved: Nedlukningerne virkede ikke. Svenskerne fik måske en højere spike i januar 2021, men derefter lavere dødelighed igen.

Det særlige, som figuren illustrerer, er at mens Skåne havde lavere dødelighed før nedlukningerne – den skånske dødelighed var ret konsistent 10 % lavere end den danske – er denne forskel i 2022 og 2023 steget til 20 %. Med andre ord er der ret klart sket noget lignende i Danmark som i Storbritannien: Der er markant overdødelighed, men vi taler ikke om den. Det kan også ses – i figur nummer to nedenfor – at det samme billede kan ses, når vi sammenligner ugentlig dansk dødelighed i 2022 og 2023 med de foregående fire år.

Starter vi med årene 2016-2019 var der en forskel på det bedste til det værste år på 5,5 %: 2018 med den hårde influenzaepidemi var værst og 2016 lettest. Men i forhold til gennemsnittet over de fire år var dødeligheden i 2022 10,7 % højere, og dødeligheden i 2023 8,5 % højere. Vi har ingen svar på spørgsmålet, hvorfor flere danskere dør nu end før Covid-pandemien, men vi mener, at det er et problem der bør diskuteres offentligt. Og når man noterer, at forskellen ikke blot findes når man sammenligner med tidligere år i Danmark, men også i sammenligningen med Skåne – og endda i samme omfang – må nedlukningerne være mistænkte nummer ét.

14 thoughts on “Hvad sker der med dansk dødelighed?

 1. Svend Spanget

  Svaret er selvfølgelig, at mRNA ‘vaccinerne’ er usikre og ineffektive.
  Det må være hævet over enhver tvivl, at overdødeligheden skyldes disse ‘vacciner’.

  Det skriger til himlen….

  Svar
  1. H.P.

   De betinget nødgodkendte injektioner er skam både sikre og effektive. De ødelægger med sikkerhed meget effektivt ens immumforsvar.

   Svar
 2. Thomas Nørgaard

  Bornerte ignoranter bliver nød til at ignorere dette, da de er for svage til at erkende den virkelige virkelighed :”Forensic study just published found Pfizer hid cardiac deaths in the vaccinated arm of their report. Had they not done that, the world would have been aware of a 3.7 fold increase in cardiac deaths among the vaccinated.”

  https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/86/224

  Svar
 3. Comperio

  En pandemi skaber markant overdødelighed mens den raser, og derfor tilsvarende underdødelighed når den har raset og ‘fjernet’ de svageste. Dette er ikke billedet her, og der må derfor være en anden komponent, hvilket der også er. Debatten herom finder sted uden om Danmark og man er i andre lande kilometer foran. Når et af disse lande erkender problemets natur vil det også forplante sig her…og det vil komme til at gå meget stærkt derfra.

  Svar
 4. Rasmus

  Nu begynder vaccineskaderne at vise sig…?
  Alvorlige hjertesygdomme, kræftsygdomme og alskens andre lidelser ses og anerkendes allerede i udlandet, men i DK er pressen tavs! Mediestøtte virker åbenbart fint til fordel for regering og myndigheder….-

  Svar
 5. Rune Zeuthen

  Den presseansvarlige hos Sundhedsdatastyrelsen, Bo Berendt Christensen siger i en korrespondance jeg har haft med ham at sammenligner man normalt standardiserede dødsrater så er der ingen overdødelighed i Danmark. Problemet er at de standardiserede dødsrater de bruger er fra 2010. At den er så gammel og derfor repræsentere en meget anden befolkning og levevis. Dødeligheden har været støt faldende siden 2010 men i 2021-2022 gik det foralvår den anden vej.

  Svar
 6. Rasmus

  I øvrigt er der IKKE tale om om en “vaccine” som folk almindeligvis forstår det; der er tale om eksperimentel genmanipulation, en “teknik”, som masseproducerer det skadelige/giftige spike-protein i kroppen, og som aldrig er prøvet (endsige testet) før på mennesker, og som blev indført i panik i starten af “pandemien”, og som i øvrigt viste sig ikke at være nær så slem, som der var lagt op til…..- Måske vil overdødeligheden vare i adskillige år, som nogle forskere og læger mener…. Folkedrab??-

  Svar
 7. Peter Sørensen

  Jeg savner i højere grad fakta om overdødeligheden end en debat om den. I første omgang kan vi forvente, at Danmarks Statistik kommer med en opgørelse af overdødeligheden i 2023 om en måneds tid. SSI overvåger dødeligheden løbende, men meget af tiden er dødeligheden kun så lidt forøget, at det ikke får alarmklokkerne til at ringe (det bekymrende er, at den bliver ved med at ligge over det forventede niveau).

  Derudover er det endnu ret tyndt med opgørelser, der dykker ned forskydninger i dødsårsager under og post-pandemien. Forhåbentlig sidder der nogle fagfolk derude, der arbejder på den del. I mellemtiden kan man selv tage et kig i Dødsårsagsregisteret: https://www.esundhed.dk/Emner/Hvad-doer-vi-af/Doedsaarsager

  Mange retter hurtigt opmærksomheden mod vaccinerne. De forklarer formentlig ikke et eventuelt spring i forholdet mellem Skåne og Danmark, da der også er høj tilslutning til vaccinationsprogrammet i Skåne (>94% over 60 år er vaccineret, dog er tilslutningen til at modtage boost ikke helt så høj).

  Man skal selvfølgelig også kigge på vaccinerne, men der er bare nogle mere nærliggende årsager til en eventuel øget dødelighed: Manglende diagnosticering og underbehandling af alvorlige sygdomme under pandemien, en ny endemisk virus, forringet (flok)immunitet over for diverse luftvejssygdomme som følge af social distancing med flere.

  Men på nuværende tidspunkt er det svært at konkludere mere end forfatterne til den engelske artikel:

  “The causes of these excess deaths are likely to be multiple and could include the direct effects of Covid-19 infection, acute pressures on NHS acute services resulting in poorer outcomes from episodes of acute illness, and disruption to chronic disease detection and management. Further analysis by cause and by age- and sex-group may help quantify the relative contributions of these causes.”

  Svar
  1. Peter Sørensen

   Man kan i øvrigt ud fra første figur ikke sige noget om, hvorvidt nedlukningerne “virkede”. Den viser blot, at både det Danmark og svenskerne i Skåne gjorde under pandemien var tilstrækkeligt til at modvirke stor overdødelighed som følge af covid-smitte eller som følge af sundhedsvæsenets kollaps under den aktive pandemi.

   Svar
 8. Pingback: Japan: Bivirkninger uden fortilfælde « Snaphanen.dk

 9. Tina Madsen

  Prøv at opdele i aldersgrupper og udregne pr 100.000, fx fra 2015, år for år og måned for måned.

  Svar
 10. Pingback: Bivirkninger uden fortilfælde « Snaphanen.dk – ved-du-at-danske-mainstreammedier-lyver-fra-morgen-til-aften.hastosee.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.