Ugens citat: Blankley om Bushs konservative kritikere

Den konservative kommentator og redaktør ved Washington Times, Tony Blankley, affærdiger, at det var “det kristne højre”, der fældede Bushs højesteretsdommer-kandidat, Harriet Miers:

“The successful opposition to Harriet Miers was not a triumph for just some faction of the conservative movement … From the market-oriented Wall Street Journal, to my own Washington Times’ classic Reaganite conservatism, to the social conservative opposition of Phyllis Schlafly and so many others on the social and Christian right, to the neoconservative opposition of the Weekly Standard and Charles Krauthammer, to the paleo-conservatism of Pat Buchanan, to the high Toryism of George Will, to the popular talk-radio titans Rush Limbaugh and Sean Hannity and their legions of regional voices, to the lawyer turned hip radioist Laura Ingraham, to the iconoclastics: Michael Savage and Ann Coulter, to most of the conservative blogdom … This was a never-before-seen moment of comprehensive conservative opposition to a Republican initiative.”

2 thoughts on “Ugens citat: Blankley om Bushs konservative kritikere

  1. Peter Kurrild-Klitgaard

    Apropos hele diskussionen om, hvem i Bushs bagland, der støttede hvem, samt hvor “konservativ” eller “liberal” en dommer er, så har Randy Barnett denne interessante post på Volokh Conspiracy-bloggen:http://volokh.com/archives/archive_2005_10_30-2005_11_05.shtml#1130951101Barnett–som ved, hvad han taler om–pointerer fint, at der er mere end en slags “konservative”, når det gælder forfatningen. I dette tilfælde Madison vs. Roosevelt.

    Svar
  2. Peter

    Lige en art spørgsmål der ikke er relateret til denne postering. I det pt. nyeste indlæg vedrørende Amazon er det umuligt at “læse mere”, da man så bare får serveret en tom side. Jeg har oplevet problemet før. Kan det muligvis have noget at gøre med bruge af “æ” i overskriften?

    Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.