Sympathy for the devil

Måske burde overraskelsen ikke være så stor. For nogle er det måske slet ikke en overraskelse, men så alligevel… I hvert fald fandt undertegnede det ganske underholdende at læse dagens udgave af The Times, hvori en af historierne beskriver, hvordan premierminister Tony Blair i sine unge år fandt inspiration hos og fattede sympati for Karl Marx og dennes ideer.

I et 22 sider langt brev til Labours daværende formand Michael Foot – et brev, som nu 23 år efter det blev forfattet, er kommet en journalist fra The Times i hænde – beskriver Tony Blair, hvordan Marxismen fungerede som hans ideologiske inspirationskilde, hvordan den ændrede hans syn på samfundet og politik, og bidragede til at motivere ham til at vælge den politiske karrierevej.

Blandt andet skrev Blair i brevet:

Like many middle-class people I came to socialism through Marxism…”

I actually did trouble to read Marx first-hand. I found it illuminating in so many ways; in particular, my perception of the relationship between people and the society in which they live was irreversibly altered.”

Brevet indeholder også en opfording til “radical socialist policies”, hvilket er tankevækkende, idet brevet er skrevet i en tid, hvor det i Labour var god latin at gå ind for forhold som afskaffelse af den private ejendomsret (jf. partimanifestets daværende Clause IV).

Blair afviste tilsyneladende også enhver form for “pragmatiske” hensyn i politik: “Socialism ultimately must appeal to the better minds of the people. You cannot do that if you are tainted overmuch with a pragmatic period of power…” Sjovt, at det er kommet fra manden, som nu om stunder så ofte appellerer til pragmatiske hensyn, og som netop i disse måneder kæmper det bedste han har lært for at fastholde magten.

Blair har dog for længst (ifølge eget udsagn) forkastet sine fortidige ideologiske sympatier – ikke ulig vor egen statsminister (blot med omvendt fortegn, naturligvis). Ikke desto mindre er ligheden mellem de to – Blair og Fogh – på dette punkt måske værd at fremhæve, næste gang socialdemokratiske “third way”-sympatisører beskylder Fogh for at være en ulv i fåreklæder.

1 thought on “Sympathy for the devil

  1. David G.

    Jeg må sige at jeg aldrig har forstået dette med at Fogh har lært af Blair.Eller rettere, jeg er bange for at jeg har forstået noget af det kun alt for godt, nemlig at det gælder om at være opportunist for at få magten, og at det, borgerne helst vil have, er en slags blødt og moraliserende formynderi der (i hvert fald i England) går fint i spænd med en total moralsk kapitulation overfor de kræfter, der undergraver samfundsmoral, retsbevidsthed og offentlig anstændighed.Det er en uforståelig myte, at Blair har videreført Thatcher-revolutionen. Gu’ pokker har han ej. Thatcher ønskede et samfund af frie, selvhjulpne mennesker med solid ansvarsfølelse, ikke de klynkende, vandaliserende egoister, vi ser idag.

    Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.