Ugens citat: En økonom om The Economist, kapitalisme og filantropi

Her på stedet synes vi endog ganske godt om det hæderkronede engelske ugeskrift The Economist.  Men selv det blad kan (en sjælden gang imellem) skrive noget sludder, og så er det godt, at der findes en ph.d. studerende i økonomi fra George Mason University, der kan gøre redaktionen opmærksom på det.  Isaac DiIanni havde i den forgangne uge denne kommentar til en artikel om Bill Gates’ og Warren Buffets filantropi:

Sir –

In praising Warren Buffett, Bill Gates and others for their philanthropy, you endorse the view that capitalism’s winners should “use some of their wealth to compensate the losers” (“Billanthropy,” July 1st). Innovators like Mr Gates make money by serving their customers, who also gain from the exchange. The idea that wealth creators have a duty to “give back” betrays a lack of understanding of that most basic principle of economics: voluntary trade benefits both parties. Whether the wealthy should help the poor is an important ethical question, but to confuse charity with compensation is just bad economics.

ISAAC DIIANNI, Fairfax, Virginia

2 thoughts on “Ugens citat: En økonom om The Economist, kapitalisme og filantropi

  1. Niels A Nielsen

    God pointe.Hvis man nu skulle forsvare Economist, kunne man sige, at de måske ikke tænkte på den nytte og gavn som tilflyder begge parter i en udveksling af en vare eller tjeneste. Det er uomtvisteligt, at nogle klarer sig relativt meget bedre end andre i en kapitalistisk orden og at ikke bare flid og dygtighed men også i meget stor udstrækning tilfældigheder og ren og skær held skiller “vindere” fra “tabere”. Vinderne som Gates og Buffet har (i langt de fleste tilfæde) ikke vundet på bekostning af taberne, men de har heller ikke nødvendigvis “fortjent” deres velstand i almenmenneskelig forstand (og taberne heller ikke altid manglen på samme). Hvem vil sige, at deres arbejdsindsats er milliarder af kroner værd? Det er vel til dels denne såre menneskelige erkendelse og taknemmelighed, som får Gates og Buffet til at føle en forpligtelse til at bruge deres penge til gavn for “taberne”.At udtrykkene “give tilbage” og “kompensere” meget let kan misforstås er vist ubetvivleligt.

    Svar
  2. Peter Risager

    Citatet er for mig at se hentet direkte ud fra Ayn Rand “Atlas Shrugged” (som jeg tilfældigvis er ved at læse). Ikke at det gør det dårligt, men det er sjovt at se, at sådanne synspunkter bliver ved med at blive trukket frem, selv 50år efter udgivelsen af en så udbredt bog 🙂

    Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.