Autonomes udemokratiske opførsel => kritik af politiet?

I weekenden fik vi næste akt af farcen om det såkaldte Ungdomshus, som vi før har omtalt her på stedet (læs her og her). Tre retsinstanser har afgivet domme, der alle entydigt viser, at frimenigheden Faderhuset ejer Jagtvej 69 i Købehavn, og at de autonome unge (og andre) derfor skal forlade huset. Det fik først venstrefløjen i den københavnske Borgerrepræsentation til at ville blæse højt og flot på grundloven ved at lave en speciallokalplan for ejendommen. Da det gik op for flere, at den løsning simpelthen var for tydelig magtfordrejning, trak politikerne forslaget tilbage.

Nu har de autonome så taget skeen i den anden hånd. Hvis de ikke længere må hærge Jagtvej 69, kan de i det mindste udtrykke deres protest ved at hærge Faderhusets andre ejendomme. Så i går brød de ind i en gudstjeneste hos frimenigheden og begik omfattende hærværk. Politiet blev naturligvis tilkaldt og måtte i flere tilfælde trække og bruge deres knipler for at beskytte sig (se omtalen i Politiken her).

 

Og så var det jeg undrede mig, da hændelsen blev omtalt i aftenens TV-Avis. For mens man viste billeder fra anholdelserne og enkelte billeder fra de hærgede lokaler hos Faderhuset, gik en stor del af reportagen på politiets brug af knipler. Naturligvis skal det undersøges, om enkelte betjente gik for langt, men jeg mener at man bør holde fast i to ting: 1) Politiet har knipler af en meget god grund, nemlig for at kunne beskytte sig selv uden at skulle ty til stærkere midler (f.eks. deres pistoler), og må derfor også have mulighed for at bruge dem når de trues; og 2) Medierne bør fastholde rimelige proportioner i dækningen af denne sag, som i alle andre sager.

 

Mht. punkt nr. 1 har jeg naturligvis ingen problemer med, at politiet holdes ansvarlige for eventuelle overreaktioner. Men når det kommer til punkt 2, mener jeg man må være meget mere bekymret. At MSM behandler den autonome gruppe omkring Ungdomshuset på særlige vilkår burde være tydeligt. Et helt specielt problem opstår desværre, når en gruppe unge, der på ingen måde respekterer de almindelige spilleregler i en demokratisk retsstat som Danmark, bliver behandlet på en måde, der betyder at deres udemokratiske og voldelige opførsel fører til offentlig kritik af den institution samfundet har til at beskytte borgernes sikkerhed.

 

Sagt på en anden måde, betyder mediernes særlige fokus, at de autonomes voldelige overfald på den retmæssige ejer af Jagtvej 69, munder ud i en kritik af politiet, og ikke de autonomes helt bogstaveligt talt skrigende mangel på respekt for samfundets basale institutioner. Det er en helt Kafkask situation, at politiet mistænkeliggøres mens der slet ikke stilles spørgsmål ved de unges og visse politikeres foragt for og politisering af den private ejendomsret. Det er også – hvis man skal være pessimistiske – måske et tegn på en dybere strømning i samfundet, der betyder at de grundlæggende menneskerettigheder – in casu ejendomsretten – i stigende grad må vige for politisk prægnante enkeltsager. Skal man bare sidde og se på? Det mindste man kan gøre er vel at pege på et muligt problem, før principielle rettigheder bliver politiseret som i en anden bananrepublik.

29 thoughts on “Autonomes udemokratiske opførsel => kritik af politiet?

 1. Lars Andersen

  Enig.Det kræver ikke megen fantasi at forestille sig, hvorledes politikere og medier ville reagere, hvis 90 nazister troppede op på Dortheasvej og begyndte at hærge.Så ville de kunne se situationen for hvad den var, og undsige brugen af vold til at fremme et politisk mål. Præcis som de burde gøre i denne situation.

  Svar
 2. Peter

  Det var præcist også min tanke Lars Andersen. Jeg er principielt ligeglad med om det er faderhuset eller en moske der bliver smadret, det er historien udvedkommende. Princippet er at nogle “unge” anmelder en demonstration der så viser sig at være et voldeligt overfald, mod andre mennesker eller deres ejendom. Politiet er tydeligt underbemandede, og i de efterfølgende optøjer handler de tydeligvis også på grund af frygt. Men det er sådan set sagen uvedkommende, politiet giver nogen instrukser til en gruppe af anholdte. De anholdte nægter at efterkomme disse og bliver stående, eller gør udfald mod politiet. Jeg er meget imod overdreven magtanvendelse fra politiets side, men når man først er anholdt, så forholder man sig altså derefter. Selvfølgeligt skal politiet heller ikke have carte blanche til at gøre som de vil, men det har vi jo heldigvis nogen retsinstanser til at vudere.Måske er det bare mig der er for jysk, men jeg er også at den opfattelse af at hvis man er mand nok til at være stor og stærk og slå på politiet, så må man altså tage straffen som en mand, og indse at det kommer til at gøre ondt når man bliver lagt i håndjern på den kolde jord.

  Svar
 3. ML

  Jeg har ikke meget til overs for de autonome, men kritik af dem udelukker vel ikke også et kritisk øje på politiet. Og må da tilstå, at jeg synes, videoen rejser spørgsmålstegn ved enkelte betjentes opførsel. Det er jo ikke en gummikølle, de slår med, og der er da nok også en grund til, at de andre betjente prøvede at hive ham væk.Det er i mine øjne ikke underligt, at medierne i går fokuserede på politiet. Historien med de autonome er jo ikke ny. Det var den anden dimension.Derfor synes jeg, I ser lidt spøgelser her.

  Svar
 4. Teunis T

  Hvad er i grunden de unges argument for, at de har ret til Ungdomshuset? Huset giver efter sigende plads til kulturelle aktiviteter af forskellig slag, men har de unge et intelligent argument for, hvorfor ejendomsretten ikke gælder på Jagtvej 69? For hvis de ikke har det, så har deres politiske sympatisører det jo heller ikke, og så burde der vel være tale om en helt rutinemæssig sag, hvor kriminelle straffes for deres overtrædelser af landets love.Simpelt – men den politiske vilje og klarsyn mangler tydeligvis…. Og har de børn i øvrigt ingen forældre?

  Svar
 5. ML

  @Teunis: Ja, men det nye denne gang var politiet. De unges aktioner er jo blevet problematiseret adskillige gange i de seneste uger – også i MSM. Jeg synes ikke, det er overraskende, at medierne hæfter sig ved det nye. I en vis udstrækning er det også deres opgave. Men selvfølgelig skal ting sættes i perspektiv.

  Svar
 6. Joe

  ML:Du har på sin vis ret, men der må også være en sans for proportioner.90 personer angriber en kirke under en gudstjeneste og smadrer ting, samt øver hærværk med maling.Politiet går efterfølgende hårdt til værks, men det er da ikke så underligt, omstændighederne taget i betragtning.

  Svar
 7. Jan Madsen

  Tre parter:1. En gruppe voldige unge2. En gruppe religiøse fanatikere3. En gruppe magtliderlige jyderJeg har svært ved at vælge side.

  Svar
 8. TerminalFrost

  Fra ovenstående Politiken-link:”Uden at kommentere den aktuelle sag, så finder han, at netop de unge demonstranters taktik med at låse sig fast til hinanden med arme og ben gør det svært at trække dem enkeltvis ud af flokken.”Måske kunne man give politiet tilladelse til at bruge bedøvelse mod demonstranter som disse? Hvordan ville det politiske “nejhvorerdetsyndfordemhumanisme”-segment reagere over for et sådant forslag, der vel er mere “humant” end at bruge knipler?PS. Hvordan får man ens navn til at linke til en hjemmeside?

  Svar
 9. Lars Andersen

  @ML:Selvfølgelig skal medierne have et kritisk øje på politiets brug af magt, men proportionerne skal være i orden.For man kunne jo også anlægge det synspunkt, at det nye i denne sag var at de autonome nu tog ud og angreb faderhusets ejendom og medlemmer. Men man vælger at fokusere på politets reaktion, og min pointe er at et sådant fokus ville være utænkeligt, hvis voldsmændende var højreekstremister. Og med god grund – for det er ikke det relevante fokus i denne sag.@Jan:Hvilken af dine grupper ville du ringe til, hvis 90 bøller havde annekteret din ejendom til “kulturelle aktiviteter”? Du kunne vælge side for dem der overholder demokratiets spilleregler.

  Svar
 10. Lisbet

  Oh my god. Har lige set Lorry iaften og nu har man ligefrem en reklamemand til at diskutere “de unges” image. Amnesty siger at det er en ubehagelig måde politimanden taler til “de unge” på. Hvad skulle han gøre? De er tydeligvis udenfor pædagogisk rækkevidde, hvordan kan man overhovedet vinkle historien på denne måde ved sine fulde fem? De autonome VED hvad de udsætter sig selv for, det er IKKE synd for dem eller uretfærdigt at de risikerer at blive slået med en kølle – lur mig om ikke de netop håber på dette, for de ved at det leder til dårlig omtale af politiet. Det er jo ikke første gang det sker. Selvfølgelig skal man kunne kritisere politiet, men hvor meget kan vi som seere bedømme ud fra ti sekunders optagelse, der mest af alt viser ryggen af politibetjentene? Denne her sag er grotesk, ude af proportioner, og hvis journalisternes umoralske bidrag til denne diskussion virkeligt er et udtryk for en dybere strømning, så er vi vist ildestedt.

  Svar
 11. Jan Madsen

  Ad Lars Andersen:Jeg ville naturligvis ringe til gruppe 3. Det ændrer dog ikke på at jeg, som står udenfor i denne situation, har svært ved at vælge side. Og eftersom jeg ikke selv anerkender demokratiets spilleregler, er det ikke den nemme løsning at vælge den gruppe, der overholder dem.De unge skal naturligvis holde sig fra andres ejendom, det kan vi blive enige om, men hele problemet med Jagtvej 69 er, at ejerskabet har været omstridt. Det har været indhyldet i diffuse kollektivistiske termer som fx “brugsret”. Nu står demokratiet overfor konsekvenserne af af dens egen, latterlige indretning. At det er kommet så vidt, som det er nu, kan kun komme bag på de mest demokrati-tro af slagsen.Kort sagt: Jeg er helt enig med Tarzan.

  Svar
 12. Jan Madsen

  Ad Lars Andersen:Jeg ville naturligvis ringe til gruppe 3. Det ændrer dog ikke på at jeg, som står udenfor i denne situation, har svært ved at vælge side. Og eftersom jeg ikke selv anerkender demokratiets spilleregler, er det ikke den nemme løsning at vælge den gruppe, der overholder dem.De unge skal naturligvis holde sig fra andres ejendom, det kan vi blive enige om, men hele problemet med Jagtvej 69 er, at ejerskabet har været omstridt. Det har været indhyldet i diffuse kollektivistiske termer som fx “brugsret”. Nu står demokratiet overfor konsekvenserne af af dens egen, latterlige indretning. At det er kommet så vidt, som det er nu, kan kun komme bag på de mest demokrati-tro af slagsen.Kort sagt: Jeg er helt enig med Tarzan.

  Svar
 13. Jan Madsen

  Ad Lars Andersen:Jeg ville naturligvis ringe til gruppe 3. Det ændrer dog ikke på at jeg, som står udenfor i denne situation, har svært ved at vælge side. Og eftersom jeg ikke selv anerkender demokratiets spilleregler, er det ikke den nemme løsning at vælge den gruppe, der overholder dem.De unge skal naturligvis holde sig fra andres ejendom, det kan vi blive enige om, men hele problemet med Jagtvej 69 er, at ejerskabet har været omstridt. Det har været indhyldet i diffuse kollektivistiske termer som fx “brugsret”. Nu står demokratiet overfor konsekvenserne af af dens egen, latterlige indretning. At det er kommet så vidt, som det er nu, kan kun komme bag på de mest demokrati-tro af slagsen.Kort sagt: Jeg er helt enig med Tarzan.

  Svar
 14. Karen W.

  Lisbet har ret, vi er sandelig ilde stedt, hvis politiet ikke skal have mulighed for at forsøge at pacificere de unge bøller/ballademagere, der bryder ind i en gudstjeneste og begår hærværk. Politiet skal naturligvis kunne gribe ind, og er det nødvendigt også med slag af køller og anholdelser. Hvad i al verden tror de unge mennesker de kan tillade sig? Ville det ikke være herligt med lidt mere god opførsel og hvis de stadig går i skole, så var det måske en ide at give dem en skriftlig opgave, hvor de passende kunne gøre rede for, hvorfor de ikke skulle være med til at sørge for, at vores demokrati og samfund fungerer. Ingen i dette land bør kunne trumfe en vilje igennem ved hjælp af vold og ballade.

  Svar
 15. US

  Ejendomsretten har i flere årtier konsekvent måttet vige for enkeltsager. Det er sådan vi er nået op på det nuværende skattetryk. Eller er min indkomst ikke min ejendom?Ingen ny strømning der, bare mere af det samme…@Terminalfrost: Skriv http:// foran den opgivne webadresse. Det virker for mig.

  Svar
 16. Lars Andersen

  @JanÆh, så du ønsker en stat med en privat politistyrke, og et bevæbnet faderhus?Det lyder på en-eller-anden måde ikke som et særligt fantastisk samfund.

  Svar
 17. Joachim B

  Jeg har den kætterske tanke at MSM er ret bløde overfor de autonome, fordi de autonome er en god kilde til indhold der passer med det fremherskende nyhedskriterie. Offerolle, vold, og gode billeder. Det er hele tre ting, som falder lige ned i journalistens turban når han tager opstilling på jagtvej, eller følger efter cykeldemoen ud til Rødovre. Så mangler vi bare en overraskelse.Det er formentlig dovenskab, snarere end politiske sympatier der ligger bag den mystiske prioritering. Vinklen om knippelsuppen er lettere at fortælle end den om ejendomsretten. Og der findes jo faktisk også sjove eksempler på lov-og-orden dyrkende indslag i MSM, fx Station2, hvor stolte betjente bekæmper cykler uden lys, hashrygere og lignende samfundsomstyrtende virksomhed.

  Svar
 18. Rasmus Ole Hansen

  Nu har jeg set indslaget på Lorryhttp://www.tv2lorry.dk/moduler/nyheder/showregvideo.asp?dato=27-11-2006&cID=1&vId=319810Jeg har lidt svært ved at tage amnesty juristen seriøst, når han kritisere at politiet taler hårdt til nogle bøller. Det er jo lidt svært at tale rundkredspædagogik med nogen, når de ikke vil sætte sig ned i rundkreds.Mht. knippelslag på nogen der sidder ned, er det under al kritik. Nu er det bare sådan at de billeder hvor kommentatoren taler om knippelslag på siddende, på min skærm ser ud til at være slag mod de der står op ad de siddende.

  Svar
 19. Lars Andersen

  @Jan & MagnusUmiddelbart kommer jeg mere til at tænke på Afganistan eller Somalia, end frie samfund. Men jeg har ikke læst Machinery of Freedom, så jeg kender måske ikke baggrunden for udsagnet.

  Svar
 20. Magnus

  @Lars AndersenJeg kan godt se det intelligente i Tarzans og Jans synspunkt. Men det er måske for meget forlangt at bede om en redegørelse for dette. Jeg går ud fra at Tarzan er blevet inspireret af blandt andet David Friedmans glimrende bog, Machinery of Freedom, som jeg i øvrigt vil anbefale dig at læse, hvis du ikke har gjort dette. Så kan du selvfølgelig være enig eller uenig men det redegør i hvert fald for argumentationen i synspunktet.

  Svar
 21. N.E.N.

  Hvis Lars Andersen (eller andre) vil stifte bekendtskab med de tanker om privat ordenshåndhævelse, som Tarzan og Jan Madsen har luftet, så læs videre her:http://www.libertas.dk/indhold/pdf/libertas38.pdfHer er både den centrale del af David Friedmans bog oversat til dansk, og der er tilmed en fremragende tekst om “Ret uden stat” fra Henrik Gade Jensens hånd.

  Svar
 22. Peter

  Nyeste begivenhed i farcen er at fogeden har meddelt at den 14. December alligevel ikke bliver rydningsdatoen, fordi politiet ikke kan garantere for sikkerheden.Det er selvfølgeligt helt legitimt at politiet kan melde fra, man kommer unægteligt til at spørge sig selv: Hvis politiet ikke magter opgaven nu, hvorfor skulle det så blive bedre senere? Kan det virkeligt passe at hvis man bare truer nok, og tuder i pressen, så får man alle sine ønsker opfyldt?

  Svar
 23. David G.

  den 14. December alligevel ikke bliver rydningsdatoen, fordi politiet ikke kan garantere for sikkerheden.Nej, det er ikke legitimt at politiet indrømmer at de er nogle tøsedrenge, der ikke magter opgaven. Det er dybt betænkeligt. Det er det, der altid sker i samfund, der er på vej til at glide ud i kapitulation til totalitære bevægelser. Det er nemlig et signal til dem, der vil sabotere samfundsordenen, at de har frit slag, hvis de er voldelige nok, for politiet tør ikke gøre sin pligt.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.