Er pædagogernes pensionskasse ’dobbeltmoralsk’?

En af weekendens mærkeligste mediesager var den om, at en række pædagoger er stærkt utilfredse med deres pensionskasse, PBU. Grunden er, at pensionskassen er begyndt at sælge ud af de ellers meget billige boliger, som udlejes til dens medlemmer. TV2 bragte et interview med en Birte Rugbjerg, en menig pædagog, der syntes det var ’dobbetmoralsk’ at PBU var i gang med at sælge de 520 boliger, den ejer på Østerbro. TV3 solgte derfor sagen som et stort problem, som ’i høj grad er fagforeningernes skyld’.

En række andre pensionskasser gør det samme som PBU for tiden, da boligmarkedet er stagnerende, og endda på vej ned i visse områder. Da pensionskassernes opgave er at sikre deres medlemmer den bedst mulige pension, medfører denne opgave, at de kontinuert må optimere deres investeringsportefølje for at undgå lave afkast og underskudsgivende forretninger. Og da lejeboliger ikke just er et attraktivt investeringsobjekt længere – ikke mindst på grund af de byzantinske, offentlige reguleringer på området – er mange pensionskasser begyndt at sælge ud af dem, og investere i andre aktiver.

Hvis man ser lidt nærmere på sagens fakta, præsenterer de dog et noget andet billede end det forargede, som TV2 viste igår. Pædagogernes klage går ikke på, at deres pension er i fare, men på at de ikke længere har adgang til nær så mange (meget) billige boliger. Med andre ord er de voldsomt forargede over, at deres egen pensionskasse ikke længere i samme omfang ønsker at subsidiere deres boligforbrug. For det er netop det man gør, når man udbyder boliger til en snævert afgrænset gruppe til langt under markedspris.

Pædagogen, som TV2 interviewede i går, synets at mene at adgangen til de billige boliger var en del af det, de betalte for hos pensionskassen – og hos fagforeningen, som mange har svært ved at skille fra pensionskasserne. Hvis det skulle være sandt, ville medlemmerne naturligvis opleve et problem i og med at servicen blev forringet. Men hvor stort er ’problemet’ så, hvis man overhovedet vil kalde det et problem?

Ifølge PBUs hjemmeside, ejer pensionskassen 621 boliger, hvoraf 343 ligger i Københavnsområdet, 106 i Århusområdet og 172 i resten af Jylland-Fyn. Dvs. at selvom man antager, at alle boligerne kun har ét medlem af PBU, indebærer tallene at 1,1 % af medlemmerne bor i en af pensionskassens boliger. En lang række af boligerne i København og Århus har ydermere ventetider på op til 20 år, og er derfor reelt ikke tilgængelige for de fleste medlemmer.

Hvad man således gør, er at subsidiere en meget lille del af pensionskassens medlemmers privatforbrug på bekostning af den brede medlemsskares fremtidige pensionsudbetalinger. I og med at PBU er en privat organisation, må den naturligvis gøre præcist hvad den vil, men sagen er alligevel – vil jeg mene – en god refleksion af en dansk, velfærdsstatslig rygmarvsreaktion. Meget små grupper med store privilegier kan ofte komme i medierne med krav om lovindgreb overfor fuldstændigt rationel og fair adfærd, der truer deres privilegier – og få betragtelig politisk opbakning!

Birte Rugbjerg og hendes medpædagogers krav om billige boliger er på et meget virkeligt plan således intet andet end en særligt usolidarisk velfærdsorienteret og parasitær adfærd, som mange danskere paradoksalt nok mener, er ’retfærdig’. Hvis de kommer igennem med deres krav, er den naturligvis rationel for dem, men bestemt et tab for pensionskassen og alle dens andre medlemmer. Så hvorfor TV2 eller andre medier ikke tog dén vinkel op, er måske det store spørgsmål i sagen. Men i et samfund hvor store grupper har vænnet sig til, at det offentlige og halvoffentlige forsvarer deres særinteresser, er det måske ikke helt så mærkeligt?

12 thoughts on “Er pædagogernes pensionskasse ’dobbeltmoralsk’?

 1. ML

  Det er jo rigtigt altsammen, men hvorfor er det særligt dansk, og hvorfor knyttes det til den danske velfærdsstat.Er det ikke bare en grundeksempel på Wilsons firefeltstabel om spredte og koncentrerede fordele og ulemper? Og det her ses vel også tydeligt i USA, når kongresmedlemmer skal sikre ben til hjemegnen…?Men jo stadig hul i hovedet. Det giver jeg dig helt ret i. Synes bare ikke, man behøver hæfte det særligt på den danske velfærdsstat.

  Svar
 2. Per N

  C.B.Jeg kan helt tiskrive mig ML. ord, som tidliger pædagog har jeg aldrig oplevet nogen særstilling fra forbund og staten, aldrig.At nogen i fobundt systemet har haft indsidsigt i nogle frønser er for mig ukendt men jeg tror bestemt at der er nogle der har benyttet sig af det.Men jeg er ikke medlem af det forbund, mine pensioner ligger i et privat selskab.

  Svar
 3. Niels Christensen

  Hvis Christian graver nogle år tilbage – måske 10 – vil han finde en diskussion, der ligner denne her. Nemlig at nogle i BUPL eller pædagogmedhjælperne ville implementere en politik, hvorefter man ville bygge billige boliger til pædagoger – det var nemlig også et problem dengang. Men pensionskasser er jo undergivet offentlig tilsyn, og det er faktisk ikke tilladt at ‘underinvestere’ pensionsmidlerne, heller ikke selvom det har et philantropisk islæt, og derfor faldt det til jorden. Jeg vil skyde på at de er nødt til at sælge, fordi de har et problem med afkastet i deres boligportefølje.

  Svar
 4. JR

  capac: “Sådan kan man selvfølgelig godt se på det. Men jeg synes, at I overser det forhold, at pædagogerne repræsenterer en offentlig lavtlønsgruppe, der har en interesse i at få billige, gode lejeboliger, som det bliver sværere og sværere at komme i nærheden af, blandet andet fordi det offentlige i årevis ikke har levet op til sine egne målsætninger om bygning af almennyttige boliger, og fordi det private lejemarked har skruet prisniveauet op i et leje, hvor lavtlønsgrupperne ikke kan være med (jf. sidste uges skriveri om fupmoderniseringer og astronomiske prisstigninger). Muligheden for at få en billig lejebolig bliver jo ikke større af, at deres egen pensionskasse sælger ud af dem, den besidder. Særinteresser eller ej…”Så det du siger er, at pædagogerne har en interesse i at subsidiere en lille del af deres medlemmers boliger. Hvorfor ikke blot udbetale tilskud til alle medlemmernes boliger – det virker da mere fair hvis man endelig vil give “boligstøtte”?Svaret er naturligvis, at det kan medlemmer ikke se fidusen i – for der er ingen fidus.

  Svar
 5. JR

  capac: “Jeg deler ikke jeres tyrkertro på markedets evner til at regulere noget som helst.”Som Crass Børsting skriver: se blot på kendsgerningerne. Hvis det ikke rækker kan jeg anbefale Det Økonomiske Råds analyse af situationen. Her er et resume:http://www.dors.dk/graphics/Synkron-Library/Publikationer/Rapporter/For%E5r_2001/dors085.htm#R4og her findes hele rapporten:http://www.dors.dk/sw1163.aspDerudover kan du måske forklare mig det solidariske i at nogle medlemmer af nogle af de lavtlønnede pædagoger skal have mindre i pension fordi andre pædagoger skal bo billigt?Min egen (påtvungne) pensionskasse (magisternes) har en lignende ordning. Her er realiteterne, at de billige boliger går til medlemmer nær pensionsalderen som så sælger deres villaer til 2-3-4 millioner. Yngre medlemmer har ikke skyggen af en chance for at komme ind. Nu har Magistrenes Pensionskasse heldigvis solgt en del af deres lejligheder – så de har måske indset det tåbelige i det arrangement.

  Svar
 6. capac

  Kære JR, jeg forsvarer ikke, at nogle medlemmer af pædagogernes pensionskasse skal have mindre i pension, fordi andre (el. de samme) skal bo billigt i kassens boliger. Det var ikke mit ærinde. Det var at pege på, at der kan være andre motiver en særinteresser bag ønske om at bevare attraktive, billige boliger. I øvrigt tak for linkene, som jeg da vil studere nærmere.

  Svar
 7. Niels Westy Munch-Holbek

  Det ER et spørgsmål om udbud og efterspørgsel!Capac har ikke tiltro til at markedet virker – jeg har blot et enkelt spørgsmål:Når jeg kører til arbejde (i det attraktive og dyre Nordsjælland), kører jeg forbi den ene mark efter den anden – hvad mon der ville ske med boligpriserne, hvis de blev udstykket?Problemet i København – ligesom mange andre storbyer er, at boligmarkedet for privat udlejning i årevis har været reguleret med det resultat at der er meget få private udlejningsejemdomme – læs forøvrigt også Anders Thomsens glimrende klumme på http://www.180grader.dk/klumme/Politisk_enighed_om_fortsat_nepotisme_ventelister_og_sorte_penge.php

  Svar
 8. capac

  Nej, det jeg giver udtryk for, er, at pædagogernes forsvar for bevarelsen af disse få pensionskasseejede boliger, er udtryk for MERE end blot (usolidariske) særinteresser. Nemlig, at pædagogerne som offentlig lavtlønsansatte har et legitimt ønske om billige, gode boliger, der ikke er bygget i spekulationsøjemed. For en del år siden forsøgte deres fagforening at imødekomme dette ønske ved at bygge billige boliger på Fyn, hvilket afstedkom kritik fra blandt andet folk, der mener, at alle boliger skal være investeringsobjekter.

  Svar
 9. Crass Børsting

  Der er masser af billige almennyttige boliger i Københavnsområdet. Men dem vil pædagogerne ikke bo i. For dér bor en talstærk gruppe, hvis børn de har rigeligt meget meget med at gøre i arbejdstiden.Hverken pensionskasser eller Ritt Bjerregaard kan løse boligfordelingsproblemet i Danmark. Markedet kan. Elller mere korrekt: Markedet kunne, hvis det fik lov.

  Svar
 10. Crass Børsting

  Kære capac, tro (den være sig tyrkisk, græsk-katolsk eller af anden art) er slet ikke nødvendig. Kendsgerningerne rækker. Der er ingen mangel på ejerlejligheder, villaer eller sommerhuse i Danmark, fordi disse udbydes på et marked. Der er en evig og uafvendelig mangel på lejeboliger i København og en del andre steder, fordi disse ikke udbydes på et frit marked.

  Svar
 11. Anders H

  Fuldstændig enig med klummen, men det er nu ikke kun i pædagogernes pensionskasse at der er strid om lejeboligerne. Både ifm. JØPs og lægeforeningens pensionskasses (og sikkert mange andre pensionskassers) boliger har der i hvert fald i 10 år været forbitrede debatter om hvilken udlejlingspolitik pensionskasserne bør praktisere.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.