En modig mand II

Forleden havde jeg – ganske uvant – en posting om den anden del af mit liv, om juraen (her).

Postingen angik Kommissionens forsøg på at forbyde brugen af aktier med forskellig stemmeret, ofte kaldt A- og B-aktier. Det har altid været en dårlig idé, fordi der er fuld åbenhed omkring disse aktier. Selskabet skal nøje redegøre i sine vedtægter om aktiernes retsstilling, herunder deres stemmerettigheder, og vedtægterne er offentligt tilgængelige. Hvis aktierne udbydes til offentligheden, skal de ledsages af et prospekt, hvor det ligeledes skæres ud i pap, hvilke rettigheder de har. Beslutningen om at udstede aktier skal træffes af de eksisterende aktionærer. Det er – så at sige – deres selskab, og det er derfor op til dem at bestemme, om de ønsker at afgive kontrol over det som led i at tiltrække finansiering og i givet fald, hvor meget kontrol de ønsker at afgive. Da der er fuld åbenhed, vil det endvidere være muligt for investorerne at beslutte, om de vil købe de udbudte aktier med de pågældende stemmerettigheder. Man ved, hvad man køber, og man får det, man har betalt for.

Kort sagt, spørgsmålet om A- og B-aktier er et typisk eksempel på noget, hvor det ikke er muligt at sige, om det er godt eller skidt, men man kan roligt gå ud fra, at når de er fuld åbenhed, så vil de fleste træffe nogle rimeligt fornuftige valg.

Nu har “leave it to the market” jo ikke ligefrem været EU’s kampråb, og det var derfor med en vis skepsis, at den nytiltrådte kommissær McCreeveys påstand om ikke at lave flere, men bedre regler, blev modtaget.

Men se nu bare her.

McCreevey hævdede, at han kun ville gribe ind over for virksomhedernes frie ret til selv at tilrettelægge deres forhold, hvis der kunne påvises saglige grunde til det. Det er der så mange politikere, der siger.

Men McCreevey bestilte en kæmpe undersøgelse af, hvordan selskaberne klarede sig i Europa for at se, om foranstaltninger om kontrol, f.eks. A- og B-aktier, påvirkede deres drift. Det er der så mange politikere, der gør.

Men da rapporten kom og viste, at der ikke var nogen sammenhæng mellem selskabernes resultater og deres finansiering, sagde McCreevey, at han nøje ville overveje rapportens resultater. Det er der så mange politikere, der siger.

Men da McCreevey havde læst rapporten, sagde han i onsdags, at da der ikke var noget sagligt grundlag for at gribe ind på området, ville han lade være med det. Det er der godt ikke mange politikere, som tør.

Det er utroligt positivt, at vi her har en politiker, som faktisk tør sige, at han ikke vil foretage sig noget. Bare vi kunne få flere af den slags både i EU og herhjemme.

Og så skal begejstringen da heller ikke overskygge, at McCreevey stadig kan finde på at foretage sig noget, blot på andre områder, hvor der ikke er tilstrækkelig åbenhed. Men det er en anden sag, og kan i øvrigt være en god idé.

Alt i alt, en sjælden god dag for tilliden til EU.

8 thoughts on “En modig mand II

 1. Kasper Kyndsberg

  Jeg er lidt ambivalent – på den ene side set er det jo et forfærdeligt spild, at kommissionen nu har skabt alt mulig aktivitet for at finde ud af, de ingenting ville foretage sig; når nu Mr. Law på så få linier kan formidle både hvad a og b aktier er for en størrelse, og hvor mange steder agenter på markedet bliver gjort opmærksomme på at der er en forskel, er det utroligt at det også er nødvendigt at lave omfattende (antageligt omkostningsfulde) undersøgelser.På den anden side set – når nu vi ved at embedsapparatet er der og er villige til at skabe aktivitet omkring dem selv, ville det være rart at embedsapparatet oftere brugte sin energi på at lave rapporter der i det mindste ikke førte til yderligere reguleringer af samfundet.

  Svar
 2. John A

  Kasper Kyndsberg, jeg synes du har en god pointe. Men det kan jo være, at der bliver løsnet lidt på embedsapparatet med tiden. Personligt går jeg stærkt ind for EU, bl.a. fordi jeg tror, at det er det, der vil ske med tiden. Jeg synes dog, man skal appreciere oprigtigheden og kvaliteten af arbejdet hos alle medlemmerne i kommissionen.

  Svar
 3. Kasper Kyndsberg

  Ad 3John A, jeg tror ikke på at EU bliver bedre med tiden – snarere tværtimod. Efterhånden som det overgår fra at være mellemstatsligt og primært noget embedsmændene tog sig af, til at blive overstatsligt og blive noget politikerne tager sig af, er det klart at der vil komme endnu mere detailregulering. Det er den eneste måde for en politiker at sætte sine spor i sneen. Derfor er det nok også snarere en erkendelsesproces for borgerlige at indse hvor slemt EU er, og hvordan det undergraver udvikling – navnlig i den 3. verden.Så vidt jeg husker, fra tiden hvor Mod-Attac mailinglisten kørte, gik Niels Westy den vej (uden at hænge Westy op på det selvfølgelig)Hvis jeg ikke husker forkert kunne det være meget interessant at se en post fra Westys hånd om netop dette emne.

  Svar
 4. John A

  Kasper Kyndsberg, jeg respekterer din holdning, men jeg er faktisk dybt uenig.Det er omsider gået op for mig, hvad sagen egentlig drejer sig om: karaktervurdering, for eller imod ad hominem angreb men først og fremmest respekt for kommissionen (a-og b-aktier). En rigtig cowboy med hjertet det rigtige sted har naturligvis størst respekt for a-aktier. B-aktionærer bør på ydmygste vis respektere dette. Derudover er selv antydningen af vidneudsagn (selv fra den anklagede) efter domsafsigelse som den absolutte hovedregel en uskik. Særligt når man i den verden har adgang til den absolut bedst tilgængelige advokathjælp, og når det i hvert fald ikke er op til den anklagede at bestemme, hvornår der kan være tale om en undtagelse.Problemet er naturligvis så, at jeg jo så hjertens gerne ville forklare “the audience”, hvordan tingene hænger sammen. Dette finder jeg dog ikke muligt med mundkurv på. Men det er jo så heller ikke det væsentlige. For min mundkurv er lavet af guld, guld, der stammer fra den periode i 1800-tallet og fra det sted, der står mit hjerte aller nærmest.

  Svar
 5. John A

  Kasper Kyndsberg, jeg beklager mit hårde ordvalg. Der var en pointe jeg gerne ville komme igennem med. Jeg finder dig absolut cowboy-agtig, og jeg synes vi sammen skal glæde os over alle de ikke-jødiske cowboys, der sidder oppe på indlandsisen i øjeblikket. Dertkommer nok til at vare et stykke tid endnu.Ja, der er ikke noget så godt som invadere fuldstændigt forsvarsløse ikke-jødiske cowboys … og så endda med mundkurv på.

  Svar
 6. John A

  Advokaten gav jo rådet, at folk skulle tænke selv. Det har gjort og kan kun opfordre andre til at gøre det samme. Jeg forstår i øvrigt ikke din fascination af, om manden vandt eller tabte. En sådan fascination er da pøbelsk??? Det er vel sagen, det drejer sig om.

  Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.