Embedsmænd og professionalisme – en umulighed?

Som det måske er en del af denne blogs læsere bekendt deltager landets gymnasieelever i disse år i et vældigt eksperiment, som sikkert har været både sjovt og interessant at udforme for planlæggerne, men nok er knap så interessant for de elever og lærere som deltager i den. Reformen fra 2005 er vel nærmest at sammenligne med en betaudgave af det hedengangne OS2 styresystem.

Som konsekvens af reformen skal eleverne i 3G skrive et såkaldt tværfagligt studieretningsprojekt, der vægter en hel del på den endelige studentereksamen. For at finde frem til den endelige karakter skal der naturligvis censureres. Det kan f.eks. ske ved at lade en spansklærer og afsætningslærer, eller en dansk- og en matematiklærer stå for det – eller som man kan læse på DRs hjemmesider , en musik- og en engelsklærer.

Det har afstedkommet en del bekymring for elevernes retssikkerhed, hvilket af nedenstående citat fra en af undervisningsministeriets embedsmænd åbenbart kommer som en stor overraskelse:

“Når karakteren skal gives, må man tro på, at det er to professionelle lærere, som kan belyse opgaven ud fra hver sin faglige vinkel og forhandle sig frem til en karakter. Elevens retssikkerhed består i, at det er professionelle lærere, som agerer professionelt, siger han.”

Jeg kunne godt lide at vide, om han nogensinde har været med til at censurere en opgave på noget niveau. Men nøgleordene i kommentaren er formentlig …”må tro på, at det er to professionelle lærere…”

Han må da tro så meget han vil, det ændrer bare ikke ved virkeligheden, som er, at selv censurering af særfaglige opgaver for en hvis procentdel indvolverer større eller mindre verbale slagsmål mellem lærere og censorer. Hertil er nu lagt den dimension, at lærere, der både menneskeligt og fagligt ofte ikke fatter hinanden, nu skal finde en fælles karakter – kunne det være at den manglende professionalisme måske først og fremmest er at finde blandt embedmændene??

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.