Topøkonomer anbefaler skattelettelser

I de næste uger kommer resultater og anbefalinger fra en såkaldte Danmarks Konsensus, et projekt der er lavet i samarbejde mellem Bjørn Lomborgs Copenhagen Consensus-institut og Politiken. Projektet går ud på at undersøge, hvad man bedst kan gøre for at møde udfordringer i den nærmere fremtid på en række områder. Og i går kom så den første analyse i form af en kronik i Politiken med et tilhørende baggrundspapir om, hvordan man bedste løser fremtidens finansierings- og arbejdsudbudsproblem.

Forfatterne er ikke hvem som helst. Af de tre er Jan Rose Skaksen professor på CBS og tidligere vismand, Jens Sand Kirk er fuldmægtig og Peter Stephensen er forskningsleder ved DREAM-modellen i det Økonomiske Råd. Deres konklusioner er klare. Selv med det, der i baggrundsnotatet ligner nogle meget venlige antagelser omkring offentlige investeringer, giver en krone brugt på sådan nogen kun borgerne en indkomstfremgang på 1,28 kroner, mens en krone brugt på skattelettelser i toppen giver 1,98 kroner (læs her). Grunden er, som vi har skrevet om før, at lettelser i den marginale skattesats medfører et større arbejdsudbud. Igen skal det her med, at Skaksen og hans team opererer med en indkomstelasticitet på 0,1, altså dermed et ret konservativt bud, der er væsentligt mindre end de 0,3-0,4 som analyser af den svenske reform i 90erne har peget på.

Så selv med antagelser, der er meget venligt stemt overfor offentlige investeringer (en række studier finder faktisk at mere offentligt forbrug er direkte skadeligt for væksten på langt sigt) er skattelettelser stadig væsentligt mere effektive, så snart man kommer ud over en tidshorisont op et par år. Og hvordan bliver den besked så modtaget i den danske andedam? Svaret er – som forventet. AE-rådet hævder hårdnakket overfor TV2, at offentlige investeringer i uddannelse og infrastruktur giver samme effekt som skattelettelser (læs her). Socialdemokraternes Nick Hækkerup gik et skridt videre på TV2-News i et nærmest pinligt interview, hvor hans svar var, at ’man kan jo forestille sig’ at danskerne alligevel bliver hjemme og ikke vælger at arbejde mere. Hækkerup, der tidligere har benægtet eksistensen af dynamiske effekter, gentog dermed kunststykket at benægte meget forsigtige analyser baseret på fakta.

Man kan begynde at spørge sig selv, om to ting. For det første, hvordan de næste analyser fra Danmarks Konsensus vil blive modtaget. Vil det blive med samme foragt for grundig sagkundskab? Og for det andet, hvad et er for et udgangspunkt, en eventuel, fremtidig S-regering vil basere sin finanspolitik på. Begge spørgsmål peger frem mod svar, som jeg ikke bryder mig ret meget om.

2 thoughts on “Topøkonomer anbefaler skattelettelser

  1. JR

    Det synes oplagt, at Helle Thornings strategi er at gå til højre i udlændingespørgsmålet og til venstre i økonomiske spørgsmål. Det kan nok så mange argumenter og fakta ikke lave om på. Der gælder jo også, at nok er lettelser i topskatten mest effektive – men de skiderikker som betaler topskat fortjener jo ikke at få lov til at beholde deres penge.Sagen er jo, at det har været en succes for S at gå til venstre i de økonomiske spørgsmål. De har fået ro i partiet og generelt på venstrefløjen – godt hjulpet af svækkelsen af RV som er S og SF’s åbne flanke i denne manøvre. Man kan vel sige, at Helle Thorning har formået at udnytte de radikales svækkelse til at få placeret S i en position hvor hun mener, at de kan slå regeringen. Margrethe Vestager har tilsyneladende accepteret denne marginalisering af RV (de dele af RV som ville have været mest kritisk overfor kursskiftet er jo også smuttet).Manøvren tvinger så også os andre til at argumentere mere for det tåbelige i S’s plan frem for at nedtone denne del af den politiske debat. Det er Helle Thorning nok godt tilfreds med.

    Svar
  2. Jakob Kristensen

    Nick Hækkerups svar minder lidt vel meget om Kresten Poulsgård’s “Hvis det æ’ fakta, så benægter a’ fakta!”Nick Hækkerup siger i stedet “Hvis det er sagkundskabens faglige vurdering, så benægter a’ sagkundskaben!”

    Svar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.